Tekst: Amalie Guldborg Olesen29. juni 2020 -

3450 afsluttede sager skal nu gennemgås på ny efter fejl i DNA


Efter at have fundet fejl i én sag, hvor DNA var det fældende bevis, har Rigsadvokaten og Rigspolitiet nu besluttet at gennemgå yderligere 3.450 sager for mulige DNA-fejl.


”DNA er et vigtigt bevis i mange sager. Vi har nu haft en konkret sag, hvor det ser ud til, at en person kan være uskyldig dømt. Den har Anklagemyndigheden bedt om at få genoptaget hos Den Særlige Klageret. Nu kigger vi for en sikkerhedsskyld på, om der skulle være andre, lignende sager,” siger rigsadvokat Jan Reckendorff i en pressemeddelelse.

Med ”andre, lignende sager” refererer Jan Reckendorff til yderligere 3.450 sager, hvor DNA har været en del af de fældende beviser, som nu skal gennemgås ude i de enkelte politikredse for at se, om der er flere sager, hvor der kan være sket fejl. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Anklagemyndigheden.

Sagerne skal prioriteres sådan, at de sager, hvor straffen endnu ikke er overstået, bliver gennemgået hurtigst muligt. Når de er overstået, er det sagens alvor, der skal prioriteres efter i gennemgangen af sagerne.

I den omtalte sag er der tale om en straffesag, hvor en person blev dømt for indbrud – og hvor DNA-beviset var et af de fældende beviser. Problemet, der dog har vist sig nu, er, at den sporprøve, som politiet har taget fra gerningsstedet, var typebestemt efter 16 dna-systemer, hvorimod den dna-profil, som den pågældende person var registreret under, var typebestemt efter 10 dna-systemer.

Efter tidligere retningslinjer var der ikke krav om, at hvis en mulig mistænkt blev fundet ud fra et hit i profilregisteret baseret på en dna-profil med 10 dna-systemer, at der så skulle opgraderes til en dna-profil med 16 dna-systemer. Derfor er alle de 3.450 sager, sager hvor dna-profileringen har set sådan ud.

”Da jeg samtidig ikke kan afvise, at der kan være flere sager, hvor en supplerende undersøgelse på 16 dna-systemer vil kunne gøre en forskel for skyldvurderingen, har jeg sammen med Rigspolitiet besluttet, at vi gennemgår de domme, hvor dna er indgået i begrundelsen for domfældelsen,” siger Jan Reckendorff.

Sagerne skal ses igennem med henblik på, om det er relevant at lave en opgradering af personprofilen til 16 dna-systemer. Hvis det er relevant, og hvis man efter en opgradering af personprofilen finder, at dna-beviset vejer mindre end ved den tidligere undersøgelse, eller der på anden måde ændres ved sagens afgørelse efter gennemgangen, skal politikredsene forelægge sagen for den regionale statsadvokat med en begrundet indstilling om, hvorvidt sagen bør genoptages. I sådanne tilfælde skal politikredsen også tage kontakt til forsvareren i sagen og orientere om resultatet af den nye, supplerende undersøgelse af dna.

Del

3450 afsluttede sager skal nu gennemgås på ny efter fejl i DNA


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder