15. december 2021 - Karakterpres

Det er ikke kun karakterer, der vægter, når de stor advokathuse ansætter


Når studerende på jura lider af angst, stress og depression, hvem bærer så ansvaret, og hvad kan der gøres af branchen for at løse det.

K-NEWS har spurgt flere af branchens store advokathuse, hvordan de forholder sig til problematikken, og om  de selv synes, at en del af ansvaret ligger hos dem.

Tekst: Cecilie Uhre


Billede: Et screenshot af karaktergennemsnittet på et Tings- og Kreditorret i sommeren 2021 på KU. Derudover ses screenshots af medvirkende advokathuses logoer.

 

I sidste uge bragte vi på K-NEWS en artikel om Victoria Sobocki, der i 2018 delte et Facebook-opslag, hvor hun ærligt fortalte om, at hun havde dumpet den samme eksamen fire gange, og at hun havde brug for hjælp.

Ifølge hende er det ikke noget, jurastuderende normalt gør. Fordi hvad nu hvis nogen fra branchen ser det?

Udover, at berette om et miljø, hvor de studerende ikke tør være sårbare og vise svaghed, fortæller hun også om et miljø, hvor karakterer betyder næsten alt.

“Mange siger, at karaktererne er det eneste, der betyder noget. Der er en del, der ikke ser venner, kærester eller familie, fordi de siger, at hvis de ikke får 10 eller 12, så kan de bare droppe det,” siger hun til K-NEWS.

En af de grunde hun peger på er, at mange af de studerende måske vil have de samme prestigefyldte jobs. Og der er karakterer vigtige.

K-NEWS har, med afsæt i Victoria Sobockis historie, skrevet ud til ti af landets toneangivende advokathuse for at spørge, om det er karakterer, der afgør, om en ansøger bliver ansat. Nedenfor har vi skrevet et overordnet sammendrag, mens du aller nederst i artiklen finder de otte huses, der er vendt tilbage på vores forespørgsel, fulde svar.

Jeg husker, at jeg med en ansøgning fra en nyuddannet modtog en anbefaling fra et gartneri

Pernille Backhausen, Sirius

 

Det hele menneske

Samtlige af de otte huse, der har besvaret K-NEWS-spørgsmålet 'vælger I udfra karakterer?', bekræfter at et højt fagligt niveau er en del af vurderingen, når de ansætter. Men, tilføjer de, at det ikke er det eneste, der betyder noget.

Fra Plesners Nikolaj Korsgaard Christensen, der er managing partner, lyder det blandt andet, at de prioriterer at være til stede på studierne og gå i dialog med de studerende i forhold til hvilke forventninger, der er til dem.

“Når vi går i dialog med studerende, er vi tydelige omkring, at vi forventer et højt fagligt niveau og et godt teoretisk grundlag fra studiet,” skriver han til K-NEWS men tilføjer også, at karaktererne aldrig står alene, og at de altid foretager en samlet vurdering, hvor flere parametre spiller ind.

Noget af det samme lyder fra Horten, hvor HR-chef, Mette Meirup-Gregersen, skriver at:

“Karakterer indgår som en del af udvælgelseskriterierne, fordi de kan give en indikation på det faglige niveau og nogle gange også sige noget om de studerendes interesseområder.”

Hun tilføjer dog, at de er opmærksomme på, at der er mange forskellige ting, der spiller ind i forhold til, hvilke karakterer en studerende får. Eksempelvis er der forskel på, hvor gode de studerende er til at gå til eksamen, og hvor lang tid forskellige studerende er om at lære den juridiske metode.

Udover at karakterer spiller en rolle, skiver samtlige otte advokathuse også, at de kigger på, hvad kandidaterne ellers er for nogle mennesker.

Hos Sirius Advokater skriver artner Pernille Backhausen blandt andet:

“Vi tillægger det også (Ud over karakterer læs.) vægt, om den pågældende har deltaget i processpil, foreningsarbejde, skrevet artikler, eller blot ved valg af specialer har vist interesse for det felt, som de nu skal indgå i. Jeg husker, at jeg med en ansøgning fra en nyuddannet modtog en anbefaling fra et gartneri, hvor gartneren skrev, at ansøgeren var ”en god dreng med få sygedage”. Han kom til samtale og fik senere jobbet.”

Og noget i samme stil skriver kommunikationsansvarlig Simone M. Jørgensen fra Mazanti-Andersen til K-NEWS. Hun påpeger, at det, at man kan vise, at man har andre kompetencer end blot karakterer også er et vigtigt element.

“Det kan for blot at nævne nogle eksempelvis være i form af personlige interesser, foreningsarbejde, frivilligt arbejde, udlandsophold og anden tidligere erfaring,” skriver hun.

K-NEWS spurgte i samme mail, hvilken rolle, hvis nogen, de store advokathuse spiller i forhold til at komme problemerne med pres, stress og angst på studierne til livs?

Til dette er svarene lidt mere forskellige, men flere af advokatfirmaerne skriver tilbage, at de har programmer, hjælp og vejledning, der skal sørge for et sundt arbejdsmiljø.

“I Bech-Bruun tager vi i høj grad ansvar for at være med til at forberede vores helt unge talenter på livet som advokat. Vores udviklingsprogram INITIATE, som kun er for stud.jur.er, er netop skræddersyet til at give dem de værktøjer og den støtte, som kan hjælpe dem til at undgå at blive overmandet af følelsen af stress og frygten for ikke at performe,” skriver Bech-Bruuns HR- og administrationschef Anne-Marie Sparre Avnsted blandt andet.

"Derfor er det vigtigt for os at kommunikere, at talent ikke kun er udgjort af gode karakterer, men også af andre både faglige og menneskelige kompetencer.”

 

På samme måde er Kromann Reumert opmærksomme på at skabe de bedste rammer for deres studerende for på den måde at komme presset til livs.

"I Kromann Reumert sætter vi meget fokus på dialog, feedback og udvikling. Jurastuderende i Kromann Reumert får fx både en leder og tutor, der hjælper dem godt i gang i deres nye job, og som tager hånd om deres udvikling og trivsel. De studerende har desuden skemalagte feedbackdialoger med deres leder ca. hver tredje måned, hvor de taler arbejdsopgaver, personlig og faglig udvikling samt fleksibilitet og balance,” skriver Kromann Reumerts Head of People & Development Birgitte Brix Bendtsen blandt andet.

 

Branchen har et ansvar

Hos både DLA Piper samt Mazanti-Andersen anerkender de, at de store advokathuse bestemt spiller en rolle i forhold til det pres, de studerende føler.

“Som stort internationalt advokathus har vi en forpligtelse i at gå foran ift. at skabe en god arbejdskultur i advokatbranchen. Denne forpligtelse er vi bevidste om: Vores kultur er med til at præge branchens. I vores strategi har vi kultur og ledelse som højeste prioritet. Vi har sat os som mål, at vi vil sætte nye standarder for trivsel i branchen. Trivsel vedrører ikke alene arbejdsmængde og – pres, men også feedback- og ledelseskultur. Det hele bidrager nemlig til, at medarbejderne føler sig trygge og trives bedst muligt. De næste tre år arbejder vi fokuseret med det og er åbne for dialog og synspunkter. På den måde håber vi, at vi kan hjælpe vores studerende bedst muligt på vej. Kulturen i advokatbranchen er ikke let, fordi den vil altid være påvirket af balanceakten mellem at kunne opfylde kundernes behov og forventninger – herunder at være tilgængelige for dem - og samtidig at have fokus på medarbejdertrivsel,” skriver DLA Pipers Senior HR-rådgiver Anne Miller til K-NEWS.

Lidt i samme stil lyder det fra Mazanti-Andersens Simone M. Jørgensen,

“Der hersker en udpræget præstationskultur på studiet, som er præget af høje forventninger og konkurrence, og dette har desværre de konsekvenser, at vi ser stigninger i studerende, som rammes af stress og angst. Vi spiller uden tvivl en rolle i forsøget på at ændre på tilgange og opfattelser af, hvad der skal til for at blive en dygtig advokat. Derfor er det vigtigt for os at kommunikere, at talent ikke kun er udgjort af gode karakterer, men også af andre både faglige og menneskelige kompetencer.”

 

De fulde svar

K-NEWS har stillet følgende to spørgsmål på mail til de ti advokathuse. Hvoraf otte som sagt er vendt tilbage med svar.

For det første vil jeg gerne sikre mig, at det er sådan I udvælger jeres medarbejdere, altså på baggrund af karakter? /Hvis ikke, hvordan så?

Hvilken rolle, hvis nogen, spiller I som toneangivende advokathus i forhold til at komme problemerne med pres, stress og angst på studierne til livs?

 

Plesner: Niklas Korsgaard Christensen, advokat (H), MBA, Managing Partner

“En af de ting, der kan være med til at skabe et pres hos studerende, er uvished om forventninger til dem. Vi har tidligere gennemført undersøgelser, der peger på, at studerende (selv dem, der ligger i toppen af deres årgang) tror, at nåleøjet er meget mindre, end det reelt er. Derfor prioriterer vi at være til stede på studierne (fx på messer) samt at invitere de studerende ind til Plesner og møde andre studerende. Her gør vi meget ud af at gå i dialog med dem om, hvad der forventes, og hvad et studiejob hos os indebærer, så de selv kan være med til at finde ud af, om vi er det rette for dem.
Når vi går i dialog med studerende, er vi tydelige omkring, at vi forventer et højt fagligt niveau og et godt teoretisk grundlag fra studiet. Når det er sagt, så kan karaktererne aldrig stå alene. Vi foretager en samlet vurdering, hvor andre parametre såsom erfaring, ambition, engagement og samarbejdsevner også spiller ind. Hos os er det afgørende, om den studerende passer ind i vores kultur, der fokuserer på samarbejde, engagement og plads til forskellighed. Man skal være en holdspiller. Når vi ser på engagement, handler det om, at vi tror på, at studerende som har brede interesser og involverer sig i andet end juraen, ofte har flere strenge at spille på som rådgiver. Det er vigtigt for os - vi ansætter hele mennesker.

Vi skal være dygtige - som virksomheder og som branche - til at understøtte og bidrage til en god studietid og trivsel blandt studerende. I Plesner har vi internt et fokus på at være en sund og attraktiv arbejdsplads med trivsel i højsædet, hvilket vi bl.a. har understøttet med vores politik om fleksibelt arbejdssted samt vores stresspolitik. Alle medarbejdere er omfattet af en sundhedsforsikring, hvorigennem vi hjælper dem, hvis de oplever arbejdsrelateret stress.

De år, man studerer, er studiet førsteprioritet. Derfor arbejder vores studerende maximalt 16 timer om ugen fordelt på to dage, og de kan ikke vælge at arbejde mere. Vi afstemmer opgaverne, så de passer dertil. Vores studerende har altid fleksibilitet i eksamensperioderne, ligesom de har fri adgang til vores faciliteter. Når tiden kommer til specialet, får vores studerende fire måneders orlov med løn, og vi støtter gerne med råd og vejledning undervejs. Som studerende i Plesner tilknyttes man desuden en partner og en tutor, der følger vedkommendes udvikling."

 

Poul Schmith/Kammeradvokaten: Områdedirektør for HR, Kommunikation og Viden Lene Kahl

“Kandidaterne vurderes altid ud fra et helhedsbillede, hvor personlighed, erhvervserfaring og fagligt engagement i studietiden har meget stor betydning. Det er ikke nogen hemmelighed, at vi forventer et vist fagligt niveau på grund af de komplekse sager, vi ofte arbejder på, som kombinerer mange fagområder og specialer. Men når vi rekrutterer studerende og nyuddannede jurister, står deres karakterer aldrig alene, og vi forventer heller ikke, at man udelukkende har fået 10- og 12-taller. Som studerende kan man med fordel supplere studiet med relevant erhvervserfaring, udveksling, deltagelse i processpil, frivilligt arbejde, fritidsaktiviteter eller lignende, da disse elementer også indgår i vores samlede prioritering, når vi udvælger kandidater til samtale.

Vores rolle er først og fremmest at skabe de bedste rammer for de studerende og nyuddannede, der bliver ansat hos os. Det gør vi bl.a. ved at vægte medarbejdertrivsel højt og sørge for, man altid har en at gå til i hverdagen. Alle nye medarbejdere bliver fra første arbejdsdag tilknyttet en tutor, der hjælper den nye medarbejder godt i gang med opgaver og sørger for, man bliver inddraget i det team, man arbejder i. Man får også en nærmeste leder, der bl.a. hjælper med opgaveprioriteringer og har fokus på medarbejderens trivsel og udvikling. Mental og fysisk trivsel er også vigtigt, hvorfor de sociale og aktive tilbud er højt prioriteret. For de medarbejdere, som vi ansætter, tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet i ansættelsen f.eks. ved at vores studerende kan tage læsefri op til deres eksamener og større opgaver, og de har ofte selv indflydelse på, hvornår deres timer lægges, så det passer med studiet. Vi tilbyder mulighed for orlov i forbindelse med udveksling, hvis den studerende ønsker det. Vi ønsker at bidrage positivt til de studerendes udvikling – også dem, der (endnu) ikke er ansat hos os. Det gør vi bl.a. ved at tilbyde eksamensforberedende cases i samarbejde med forskellige studenterorganisationer og mentorordning for udvalgte studerende.

På vores SommerAkademi, som gennemføres hver sommer, tilbyder vi mindfulness og meditation, og vi giver en stor gruppe studerende mulighed for at deltage i vores talentnetværk, hvor vi også giver dem andre kompetencer ud over den juridiske faglighed.”

 

DLA Piper: Senior HR-rådgiver Anne Miller

“I vores rekrutteringsproces for studerende såvel som erfarne jurister bestræber vi os på at rekruttere mangfoldige mennesker, som deler vores kultur og værdier, og som har en passion for at levere juridisk rådgivning af højeste niveau. Vi ligger vægt på, at finde mennesker med potentiale til at vokse og udvikle sig. Det gælder for alle medarbejdere, men selvfølgelig særligt for studerende, som er i udvikling, hvad angår deres faglighed og personlighed. Vi har derfor flere kriterier – både faglige og personlige. Allerede i rekrutteringsprocessen med de studerende inddrager vi en personlighedsanalyse. Det gør vi for at lære det hele menneske at kende. Eksempler på kriterier vi også lægger vægt på og inkluderer i den samlede vurdering er faglighed, resterende studietid, match med vores værdier og kultur, første relevante erfaring, international orientering og frivilligt arbejde.
Når de studerende oplever, at der er et stort fokus på karakter, tror vi, årsagen ligger i, at karakterer kan få en større betydning i rekrutteringsprocessen, når man er ikke så langt i sit studie. Antal af datapunkter for at danne sig et billede om kandidaten er færre, end når man betragter en person med flere års erfaring.

Samtidig er de store advokathuse kendt for, at deres kunder kræver en høj kvalitet, som forudsætter en høj faglighed og senere i karrieren som jurist også en specialisering indenfor et fagligt område. Vi er bevidste om, at vores studerende arbejder hårdt for at gøre et godt indtryk.
Derfor tager vi også en dialog med dem om, at vi værdsætter deres arbejdsindsats og understreger, at studiet dvs. forelæsninger, forberedelse til eksamen etc. har første prioritet.
Som store internationalt advokathus har vi en forpligtelse i at gå foran ift. at skabe en god arbejdskultur i adovokatbranchen.

Denne forpligtelse er vi beviste om: Vores kultur er med til at præge branchens. I vores strategi har vi kultur og ledelse som højeste prioritet. Vi har sat os som mål, at vi vil sætte nye standarder for trivsel i branchen. Trivsel vedrører ikke alene arbejdsmængde og – pres, men også feedback- og ledelseskultur. Det hele bidrager nemlig til, at medarbejderne føler sig trygge og trives bedst muligt. De næste tre år arbejder vi fokuseret med det og er åbne for dialog og synspunkter. På den måde håber vi, at vi kan hjælpe vores studerende bedst muligt på vej. Kulturen i advokatbranchen er ikke let, fordi den vil altid være påvirket af balanceakten mellem at kunne opfylde kundernes behov og forventninger – herunder at være tilgængelige for dem - og samtidig at have fokus på medarbejdertrivsel.”

 

Mazanti-Andersen: Simone M. Jørgensen, Kommunikationsansvarlig

“Det er vigtigt for os at se nuanceret på vores kandidater i en rekrutteringsproces, og talent er ikke kun udgjort af gode karakterer. Karakterer er et element, men det er absolut ikke det eneste element i vores vurdering af potentielle medarbejdere - det er en samlet vurdering, som også handler om den menneskelige karakter, om personlighed og engagement og om samarbejds- og kommunikationsevner. Gode karakterer fortæller os kun noget om hvor god du er til at gå til eksamen, men ikke noget om, hvor god du er til at anvende og bruge det du har lært i praksis. Så det at man kan vise, at man besidder andre kompetencer er et vigtigt element. Det kan, for blot at nævne nogle eksempler, være i form af personlige interesser, foreningsarbejde, frivilligt arbejde, udlandsophold og anden tidligere erfaring.

Der hersker en udpræget præstationskultur på studiet, som er præget af høje forventninger og konkurrence, og dette har desværre de konsekvenser, at vi ser stigninger i studerende, som rammes af stress og angst. Vi spiller uden tvivl en rolle i forsøget på at ændre på tilgange og opfattelser af, hvad der skal til for at blive en dygtig advokat. Derfor er det vigtigt for os at kommunikere, at talent ikke kun er udgjort af gode karakterer, men også af andre både faglige og menneskelige kompetencer."

 

Horten: HR-chef, Mette Meirup-Gregersen:

“Vi udvælger vores medarbejdere ud fra flere forskellige kriterier. Karakterer indgår som en del af udvælgelseskriterierne, fordi de kan give en indikation på det faglige niveau og nogle gange også sige noget om de studerendes interesseområder. Men vi ved også, at det kan være meget forskelligt, fx hvor gode studerende er til at gå til eksamen. Eller hvor lang tid den enkelte tager om at lære den juridiske metode, hvilket kan spille ind på forståelsen af de første fag på studiet, men ikke sige noget om, hvor god vedkommende er til at omsætte juraen i praksis. Eller der kan ske ting i folks liv, som gør, at de ikke har haft de samme forudsætninger for at gennemføre studiet som deres medstuderende. Det vil vi alt sammen gerne blive klogere på til rekrutteringssamtalen, hvor vi tager en snak med den studerende om, hvordan de fx læser til eksamen, om der har været begivenheder i deres liv, der særligt har påvirket, hvem de er i dag, og om hvad de har lært af de svære situationer på studiet. Det er i refleksioner over erfaringer, baggrund og personlige præferencer, at vi bliver klogere på, hvordan den studerende potentielt vil gå til opgaverne hos os.

I samtalerne inddrager vi kandidaternes personprofiler til at blive klogere på de personlige præferencer og kompetencer – fx omkring evnen til at samarbejde, for man kommer sjældent til at sidde helt alene med sagerne. Det kræver samarbejde og sparring at løse en kompleks juridisk sag. Og det hjælper ikke noget at være utrolig skarp på selve juraen, hvis du fx ikke kan omsætte den til værdi for vores kunder, ikke kan samarbejde eller ikke kan drive sagerne fremad. Vores forretning består af et stort fagligt og socialt fællesskab, som alle er nødt til at byde ind i.

Netop fordi karaktererne ikke kan afgøre for os, om det er den rette kandidat til jobbet, er både erhvervserfaring fra mange forskellige brancher, erfaring fra frivilligt arbejde og studieophold i udlandet noget af det, vi lægger vægt på i udvælgelsen, da det er med til supplere den juridiske faglighed og skal bruges, når vores kommende medarbejdere skal lære at rådgive vores kunder.

Vi er kun direkte tilstede på studiet i enkelte tilfælde – fx som vejledere, undervisere og ved karrieremesser. I sidstnævnte tilfælde har vi mange gode snakke med studerende, hvor vi gør meget ud af at forklare, at karakterer kan sige noget om ens faglighed og interesser på et bestemt tidspunkt, men at det er afgørende, at man – hvis man ser sig selv i et job i advokatbranchen – har sans for det advokatoriske, dvs. bl.a. kan skabe relationer, har forretningsforståelse, kan balancere grundighed og tempo osv.

Vi inviterer også jævnligt studerende til at komme og besøge os og høre et oplæg om et juridisk område eller om fx personlig udvikling, og her forklarer vi bl.a., hvilken samarbejdskultur vi har, og hvad en student har af opgaver og ansvar. Flere år i træk har vi haft et særligt arrangement for et mindre hold af studerende, som fik mulighed for tre gange på et halvt år at komme ind og fungere som studerende for en dag ved at løse rigtige opgaver i afdelingerne og at møde vore medarbejdere og partnere. Det giver os en god mulighed for at vise advokatbranchen indefra og at give dem en fornemmelse af, hvad det vil sige at løse spændende sager i samarbejde med gode kollegaer, hvilket ikke kan læres alene ved at gå på universitetet og få høje karakterer."

 

Kromann Reumert: Head of People & Development Birgitte Brix Bendtsen

"Når vi vurderer kandidater til stillinger som stud. jur. og legal trainee, ser vi på deres faglige niveau og forventer, at de klarer sig godt karaktermæssigt og er særligt dygtige i de formueretlige fag. Det er netop de fag, som er relevante at bygge videre på i arbejdet med erhvervsjuraen igennem deres karriere. Lige så vigtigt er det, at de er gode til at tilegne sig ny viden og nysgerrige på at skabe nye relationer og engagere sig i kulturen og samarbejdsglæden i Kromann Reumert. Vi ser også på, om de har været engageret i andet end studiet - fx studieforeninger, sport, studier i udlandet eller lignende. De skal gerne have en ambition om, at blive blandt Danmarks bedste erhvervsadvokater, og finde det motiverende at arbejde blandt inspirerende og kompetente kolleger, klienter og samarbejdspartnere.

Deres ugentlige arbejdstid er fleksibel og på ca. 15 timer om ugen. Arbejdstiden bliver tilrettelagt sammen med den afdeling, de bliver en del af, så de har tid til studier og eksamener. I Kromann Reumert sætter vi meget fokus på dialog, feedback og udvikling. Jurastuderende i Kromann Reumert får fx både en leder og tutor, der hjælper dem godt i gang i deres nye job, og som tager hånd om deres udvikling og trivsel. De studerende har desuden skemalagte feedback dialoger med deres leder ca. hver tredje måned, hvor de taler arbejdsopgaver, personlig og faglig udvikling samt fleksibilitet og balance.

Vi ser på alt det som kandidaten kommer med. Både fagligt og socialt. Så det er ikke nødvendigvis et både og. Det vigtigste er, at kandidaternes karakterer, CV og personlighed afspejler, at de har en ambition om at blive blandt Danmarks bedste erhvervsadvokater, og finder det motiverende at arbejde blandt inspirerende og kompetente kolleger, klienter og samarbejdspartnere".

 

Bech Bruun: HR- og administrationschef Anne-Marie Sparre Avnsted.

“I Bech-Bruun spiller karakterer en rolle, når vi skal spotte nye talenter, men det er langt fra det eneste parameter, der er afgørende. Når vi ansætter nye medarbejdere, er det vigtigt, at de bliver et godt match til Bech-Bruun. Derfor ser vi meget på personlige kompetencer, grundlæggende værdier og evnen til at samarbejde. Og når vi kigger på karakterer, er det i højere grad det samlede snit og den rigtige fagsammensætning, vi vægter højt, og i mindre grad 10- og 12-taller.

I Bech-Bruun tager vi i høj grad ansvar for at være med til at forberede vores helt unge talenter på livet som advokat. Vores udviklingsprogram INITIATE, som kun er for stud.jur.er, er netop skræddersyet til at give dem de værktøjer og den støtte, som kan hjælpe dem til at undgå at blive overmandet af følelsen af stress og frygten for ikke at performe. Den personlige udvikling er afgørende i tiden som stud.jur., og derfor prioriterer vi også at gøre en stor indsats netop her. På INITIATE lærer vores unge talenter at prioritere og balancere deres studie- og arbejdsliv, ligesom de klædes på til eksamensforberedelse og forberedes til hverdagen som advokatfuldmægtige. Samtidig arbejder vi målrettet med den enkeltes trivsel og udvikling gennem professionel coaching.”

 

Sirius: Pernille Backhausen Advokat (H), partner

Når man i vidt omfang arbejder med juridisk analyse og skriftlig formidling, så er karakterer væsentlige, men kan aldrig stå alene. Karaktererne fylder noget, hvis man søger en helt grøn advokatfuldmægtig, hvor erfaringsgrundlaget med juridisk arbejde og andet kan være begrænset. Det er dog ikke det samme, som at ”uheldige karakterer” gør, at man ikke bliver kaldt til samtale. Vi tillægger det også vægt, om den pågældende har deltaget i processpil, foreningsarbejde, skrevet artikler, eller blot ved valg af specialer har vist interesse for det felt, som de nu skal indgå i. Jeg husker, at jeg med en ansøgning fra en nyuddannet modtog en anbefaling fra et gartneri, hvor gartneren skrev, at ansøgeren var ”en god dreng med få sygedage”. Han kom til samtale og fik senere jobbet.

Hvis først man kommer til samtale, så betyder karakterer næsten ingenting. Kemi er det vigtigste, ligesom vi anvender personanalyser for at sikre et godt match til det team, som den pågældende skal indgå i.

Jeg tror, at stress og pres på studiet er startet langt tidligere, da karakterer også er afgørende for, om folk kan komme ind på studiet. Vores fokus er derfor snarere på, hvordan – når man kommer i en ny stilling som advokatfuldmægtig – kan føle sig tryg. Det i sig selv er en stor og nuanceret opgave."

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak