Af Rasmus Lehmann Hylleberg10. december 2019 - Artikel

Fra 2020 kan advokater få forhåndsgodkendt deres efteruddannelse


Advokatsamfundet vil med en ny regelændring gøre det nemmere for advokaterne at tage den rigtige efteruddannelse, så den passer til kravet om pointgivende kurser. Advokater kan derfor fra 2020 få forhåndsgodkendt deres kurser inden kursusstart.


54 timers godkendt efteruddannelse hvert tredje år. Sådan lyder kravet for alle bestallede advokater i Danmark uanset anciennitet og alder, men flere advokater ved ikke, om de kurser de så tager reelt er pointgivende og dermed passer ind i Advokatrådets rammer for efteruddannelse.

Derfor vil Advokatrådet i det nye år gøre det muligt at søge om frivillig forhåndsgodkendelse på kurser, så man inden kursusstart er sikker på, at timerne bliver brugt korrekt.

"Som advokater skal vi blive ved med at holde den faglige fane højt, og det indebærer også, at vi som stand er opdateret på de regler og rammer som ligger omkring det at være advokat. Det er velbegrundet i hensynet til klienterne, men vi skal ikke gøre det sværere end nødvendigt at leve op til kravene. Derfor giver det god mening, at man på forhånd kan få vished om, hvorvidt det kursus, man ønsker at tage, kan tælles med i de obligatoriske timer", siger generalsekretær for Advokatsamfundet Andrew Hjuler Crichton i det nyeste nummer af fagbladet Advokaten.

En ny model for forhåndsgodkendelse er ved at blive udfærdiget af  i samarbejde med kursusudbydere som blandt andre Danske Advokater, DJØF, JUC m.fl. samt de advokathuse, som udbyder egne kurser med obligatorisk efteruddannelse for advokater. Modellen forventes at være færdig i begyndelsen af 2020, hvor den også vil blive drøftet nærmere i Advokatrådet, inden den tages i brug. Her vil der også blive taget stilling til eventuelle gebyrer og andre
principper for forhåndsgodkendelsen.  

Udover forhåndsgodkendelser bliver der også arbejdet på andre tiltag, som skal gøre det lettere og smidigere for advokater at tilrettelægge og gennemføre den obligatoriske efteruddannelse.
Disse og modellen for forhåndsgodkendelse vil blive nærmere beskrevet i kommende numre af Advokaten samt i nyhedsbrevet.

Del

Fra 2020 kan advokater få forhåndsgodkendt deres efteruddannelse


Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Nyhedsmail. Ja tak

Seneste nyheder