10. september 2021 - Højesteret

Højesteret skærper straf for medvirken til terror for 'dronekrigeren'


Sagen om levering af droner og kamerakomponenter til Islamisk Stat har i dag fundet sin afgørelse ved Højesteret, som stadfæster strafudmålingen for to af tre medvirkende, mens den hovedtiltalte i sagen får skærpet straf og skal i fængsel i 10 år, mens han efterfølgende udvises af Danmark for bestandig.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg / foto: Andrew Balcombe / Shutterstock.com


Den såkaldte 'dronesag' har i dag fundet sin afslutning i Højesteret, hvor den hovedtiltalte er har fået en skærpet strafudmåling på 10 år fængsel for medvirken til terror jf. straffelovens §114

Manden dømmes for at "have købt seks termiske kameraer med henblik på viderelevering til Islamisk Stat (IS) med forsæt til, at kameraerne af IS ville blive anvendt på droner i forbindelse med angreb eller forberedelse af sådanne angreb, der havde til formål at dræbe eller udøve grov vold som led i IS’ terrorhandlinger, hvilket kunne tilføje Syrien og Irak alvorlig skade", fremgår det på domstol.dk om dommen.

Dommen er en forlængelse af et sagsforløb, der i byretten faldt ud anderledes end den, der fra Østre Landsret ligger til grund for Højesterets strafskærpelse til den hovedtiltalte.

For i byretten tilbage i 2019 blev manden idømt fire års fængsel for overtrædelse af en mildere forbrydelse, nemlig straffelovens §114e, som omhandler støtte til en person eller gruppe, som fremmer terrorvirksomhed. 

Den afgørelse blev omstødt i Østre Landsret, der dømte manden for overtrædelse af §114 og dermed direkte udøvelse af terror, samt transport af våben og eksplosiver.

Udover 10 års fængsel udvises manden af Danmark.

I sagen står også to andre tiltalte, der efter Højesterets afgørelse har fået stadfæstet deres straffe på henholdsvis fire år og seks måneder og 3 år for overtrædelse af §114e.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak