09. september 2021 - Iværksætteri

Vækstvirksomheder flygter til USA på grund af lettere adgang til investorer


Hvis du vil have de store investeringer som iværksætter, så skal du flytte dit engagement til USA. Således har syv ud af otte danske 'unicorns' siden årtusindeskiftet forladt Danmark for at rejse kapital i USA  

Årsagen skal findes i, at mange store amerikanske venturefonde kræver, at deres investeringer placeres på amerikanske selskaber. Og det kan blive en bekymrende tendens, mener man hos Dansk Industri.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Shutterstock


Det kaldes 'The Delaware Flip'.

En virksomhedsstrukturel øvelse, hvor du som dansk vækstvirksomhed flytter dit hovedsæde til USA, nærmere bestemt staten Delaware, og etablerer et amerikansk holdingselskab 'ovenpå' det danske. Øvelsen uføres for at tiltrække den nødvendige amerikanske kapital via de enorme venturefonde, som i USA ofte har den politik, at de kun ønsker at lægge deres investeringer i amerikansk-baserede virksomheder.

"I forbindelse med stiftelsen af Delaware Holdingselskabet gennemføres en kapitalandelsombytning, således at kapitalandelene i det danske selskab ombyttes med kapitalandelene i det nyetablerede Delaware Holdingselskab. Det danske selskab vil herefter være 100 % ejet af Delaware Holdingselskabet og dermed udgøre et datterselskab hertil. I en dansk kontekst er der således tale om en aktie- eller anpartsombytning, hvorved de eksisterende ultimative ejere forbliver de samme, idet disse dog går fra at være ultimative ejere i et dansk selskab til at være ultimative ejere i Delaware Holdingselskabet. Samtidigt med aktie- eller anpartsombytningen investerer den nye amerikanske investor penge i Delaware Holdingselskabet i forbindelse med en kapitalforhøjelse i dette selskab. Endelig er det værd at bemærke, at såfremt der eksisterer tegningsoptioner i det danske selskab, vil disse typisk blive byttet til tegningsoptioner i Delaware Holdingselskabet, således at der opnås en “ren struktur”".

Sådan skriver advokat og partner hos Moalem Weitemeyer Tobias Bonde Frost og advokatfuldmægtig Sophia Wonsild Greisen i det seneste nummer af magasinet Revision og Regnskabsvæsen, hvor det også fremgår at syv ud af otte 'unicorns', altså vækstvirksomheder med en markedsværdi på over 1 mia. USD, har forladt Danmark.

Ifølge Tobias Bonde Frost ser vi i Danmark flere udenlandske investorer, som gerne vil engagerer sig i de danske startups, hvorfor også flere danske startups flytter til USA for at få den fornødne kapital

"Jeg vil sige, at det vi nok har set, det er, at der er flere amerikanske venturefonde, som er interesserede i at investere i danske vækstvirksomheder og som er ved at få øjnene op for startup-scenen i Danmark. Og der har de her venture fonde tit et krav om, at det skal være et amerikansk selskab, de investerer i, og derfor det her flip. Ofte er det også et krav fra de her fondes egne investorer, at det altså skal være et amerikansk selskab", siger han til K-NEWS.

Dog er det vigtigt at påpege, at øvelsen ikke er skatteteknisk finte for at undgå at betale skat, fortæller Tobias Bonde Frost.

"Det danske selskab forbliver jo i Danmark og er stadig skattesubjekt her - det er ikke en skattefinte. Det der driver det her er, at det er krav fra de her fonde. Så det er udelukkende drevet af ønsket om flere investeringer fra udlandet. De skal jo stadig lave due dilligence på det danske selskab, men de har nogle standardiserede dokumenter og reglementer, som er noget mere anderledes end herhjemme, og der er det bare nemmere at køre med de regler de kender", fortæller han.

 

DI: Vi er opmærksomme på tendensen

Hos Dansk Industri holder man et skarpt øje på udviklingen i den danske iværksætterbranche. Ifølge fagleder for startups og iværksætteri Sine Linderstrøm, så er man hos DI meget optagede af de rammevilkår, som iværksættermiljøet arbejder indenfor på dansk jord. 

"Det er en problemstilling, vi er optagede af - der kan være flere årsager til, at de her virksomheder flytter ud. Det kan jo være på grund af usikkerhed om, hvorvidt man kan rejse den nødvendige kapital eller rekruttering af det rette talent hos de her startups herhjemme. USA er et land og et marked, som man ofte rykker til for at komme tættere på de store investeringer," siger hun til K-NEWS, og uddyber: 

"Men det er jo ærgerligt, hvis det her betyder, at vi i Danmark ikke kan holde på vores startups. Vi er derfor også glade for at der med den her fremdriftsreform, der blev præsenteret, jo netop tilføjes flere midler til accelerationskapital til Vækstfonden".

Hos DI er man derfor også optaget af, hvordan danske vækstvirksomheder får de bedst mulige vilkår for at rejse kapital uden at flytte til USA.

"Vi kom med en iværksætterpolitik i foråret, hvor vi sammen med en række startups præsenterede 25 forslag der vil skabe bedre vilkår for startupmiljøet. Én af dem var at det skal være nemmere at give medarbejderaktier. Og så kigger vi også på flere veje til kapital, altså hvordan vi kan aktivere mere af den private kapital i erhvervslivet, så den kan komme ud og leve i virksomhederne. Vi ville jo meget gerne have at de her vækstvirksomheder kan blive i landet og få de investeringer de har brug for herhjemme."

Det er dog ikke ligetil at udføre en 'Delaware Flip', lyder det i artiklen fra Revision og Regnskabsvæsen. Her anfører Tobias Bonde Frost, at det er en kompliceret juridisk øvelse og opfordrer til, at man som virksomhed involvere en amerikansk advokat til at rådgive sig. 

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak