02. december 2020 - Corona-året 2020

Et år i coronasmittens tegn: "Videomøder og webinarer er helt sikkert kommet for at blive”


Et meget specielt år går på hæld, og vi på K-News har spurgt en lang række af branchens beslutningstagere, hvordan de har navigeret sig selv, deres virksomheder og deres medarbejdere igennem 2020, hvor coronaepidemien har fyldt stort set alt. I dag fortæller administrerende direktør fra Bech-Bruun Christian Ejvin Andersen. 

Tekst: Rasmus Hylleberg Foto: PR/Bech Bruun


Det var nok de færreste mennesker, der kunne have forudset, hvor stor en betydning coronavirusset har haft for nationer, borgere og virksomheder.

I den danske advokatbranche har man også skullet forholde sig til den nye virkelighed med nye ønsker fra klienterne, nye forudsætninger for medarbejdernes arbejde og trivsel og ikke mindst en konstant sky af usikkerhed, der i skrivende stund fortsat gør det svært at planlægge fremtiden.

Men hvilken betydning har det haft for de enkelte kontorer? K-News har spurgt nogle af branchens beslutningstagere om deres syn på året, der snart er forbi.

 

Hvordan har coronakrisen påvirket jer og jeres arbejdsbyrde i firmaet?

"Rent rådgivningsmæssigt har vi haft mere travlt, end man kunne have frygtet. På transaktionsområdet har der været en del udsving med korte perioder med noget stilstand for så igen at komme i omdrejninger. Generelt har der inden for flere områder været tale om aktivitet, som er gået meget op og ned."

Hvad har I måttet gøre for at tilpasse jer tiden med corona?

"Der er ingen tvivl om, at corona og den medfølgende nedlukning af Danmark og resten af verden har haft stor indflydelse på vores måde at arbejde på. Helt konkret måtte vi på ganske få dage omstille os fra at have hundredvis af rejsedage og endnu flere fysiske møder til at tænke og handle 100 pct. digitalt. Det gav os nogle hektiske og altafgørende timer og dage, hvor vi måtte rykke lynhurtigt og træffe mange beslutninger på ganske kort tid. Men jeg oplever faktisk, at vi har grebet udfordringen og skabt en varig ændring i mange af vores ellers før så faste arbejdsgange. Det er ikke længe siden, at stort set hver eneste drøftelse kaldte på et fysisk møde. I dag kan vi se, at både videomøder og webinarer er blevet en fast del af vores hverdag, og det er helt sikkert kommet for at blive."

 

Har I haft de nødvendige kvalifikationer inhouse til at imødegå opgaverne, de ændrede opgaver, mængden af opgaver?

"Hos Bech-Bruun har coronatiden faktisk mest af alt gjort det klart, at vi har nogle af landets allerdygtigste medarbejdere med kvalifikationerne i orden. De har formået at tænke nyt og omstille sig til den nye virkelighed, og alle har gjort en stor indsats for at imødekomme de mange forandringer. Vi har både gennemført virtuelle fejringer af store closings, afholdt generalforsamling og valg til bestyrelse 100 pct. digitalt og omlagt store dele af vores uddannelses- og kursusaktiviteter til komplette onlineforløb. Det er samtidig min fornemmelse, at vores store fokus på intern kompetenceudvikling blandt vores medarbejdere er kommet til sin ret i den forgangne periode. Vi har i flere år prioriteret det højt at udvikle vores medarbejdere til at være kompetente og reflekterende rådgivere på andre områder end blot de juridiske, og de kompetencer har vi virkelig haft lejlighed til at aktivere. Vi har også set, hvordan vores helt grundlæggende fokus på samarbejde har været afgørende for vores måde at tackle alle de udfordringer, som coronatiden har bragt med sig."

 

Hvordan kommer det til at kunne ses på jeres bundlinje? 

"Omsætningsmæssigt forventer vi at ende nogenlunde ved status quo i forhold til 2019, mens vi naturligvis nok må forvente en vis negativ effekt på bundlinjen."

 

Hvad kan I påpege som positivt udkomme af corona i jeres virksomhed, og hvad kan i pege på som negativt?

"På den positive side har vi dels rykket os markant på den digitale front vedrørende interne arbejdsprocedurer og -værktøjer – en udvikling som vi – hånden på hjertet – ellers ville have været markant længere tid om at nå. Samtidig har vi i den grad skullet tænke både hurtigt og anderledes, turde gå i nye retninger og træffe beslutninger i ukendt farvand. Det har været en usikker periode for alle, men vi har lykkedes med at gribe alle boldene og rykket os som virksomhed. Ligesom mange andre har vi lært, at der ikke behøver at være langt fra tanke til handling, og slet ikke, hvis man vil lykkes i en situation, som den 2020 har budt os på.

På den negative side savner vi helt sikkert det sociale sammenhold, som normalt er helt kendetegnende for Bech-Bruun. I en stor virksomhed som vores, hvor vi byder nye kolleger velkommen næsten hver eneste måned, hvor dygtige fuldmægtige får deres bestalling, og erfarne kolleger fejrer jubilæer og udnævnelser, savner vi helt sikkert hinandens selskab og muligheden for at markere de store milepæle, som et år hos Bech-Bruun byder på."

Del denne artikel

Hold dig opdateret

Tilmeld dig K-News nyhedsmail og få information om nye podcasts, portrætter, videoer og meget mere.

Tilmeld nyhedsmail