Skrevet af Rasmus Lehmann Hylleberg


Der er fokus på socialt anbragte børn, når Ombudsmandens Børnekontor i løbet af 2019 vil aflægge besøg på ni af landets døgninstitutioner og opholdssteder. Tilsynsbesøgene er led i en undersøgelse, der skal bl.a. skal klarlægge brugen af magtanvendelse og generelle forhold for de 6-12 årige, som er anbragt på institutionerne. 

Det skriver Ombudsmanden i en pressemeddelelse.

"Mindre børn, der anbringes uden for hjemmet, befinder sig i en sårbar situation, hvor de kan have vanskeligt ved at forstå og overskue deres situation. For at få bedre kendskab til de eventuelle udfordringer, som disse børn oplever, vil vi derfor i år primært besøge døgninstitutioner og opholdssteder for mindre børn”, siger Susanne Veiga, chef for Ombudsmandens Børnekontor.

Ved flere af besøgene vil Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur deltage.

Formålet med besøgene er at kontrollere, om de anbragte børn bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne, og om deres retssikkerhed bliver respekteret.

Tilsynsbesøgene vil især fokusere på brug af fysisk magt, undervisning og kontakt til pårørende.

I foråret 2020 samler børnekontoret op på resultaterne i en temarapport.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak