Alle vores artikler

K-NEWS har siden mediets etablering i 2017 kontinuerligt dækket juraens verdens ved at skrive aktuelle og tematiske artikler samt leveret  portrætter af og blogindlæg fra markante fagpersoner.

Du finder det hele  oplistet kronologisk herunder.

Nogle artikler fra de første år (2017 og 2018) fremstår aktuelt med mangler. Det skyldes nogle tekniske ændringer og vi arbejder på sagen, så også de er tilgængelige fyldestgørende og - som altid - gratis.

28/05/2024
28/05/2024

 Faktuelle fejl eller bombastiske ord

De markante universitetsjurister Rasmus Grønved Nielsen og Frederik Waage har fortsat deres diskussion om tal og fakta, efter de i Magtens Tredeling diskuterede ombudsmandens ageren de seneste år.
27/05/2024
27/05/2024

Lovgivning lunter efter, mens penge hvidvaskes i galop gennem spilindustrien

I påsken kulminerede en betændt sag med beskyldninger om hvidvask for millioner på scenen i Royal Arena. Bag virvaret gemmer der sig et digitalt marked, hvor pengestrømmene er uigennemsigtige, og som lovgivningen kun langsomt er ved at blive opdatere...
22/05/2024
22/05/2024

Den lille jurist på krigsstien

I afgørelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i klimasagen mod de schweiziske pensionister opfinder domstolen præmisser, som ikke står i konventionen, fortæller kommitteret ved Justitsministeriet Nina Holst Christensen. Og det er en hårdf...
16/05/2024
16/05/2024

Retssikkerheden halter og uddannede advokater er stadig en sjælden gæst i Grønland

Selvom der er tegn på bedring i det grønlandske retssystem, når det kommer til graden af retssikkerhed, så er der stadig en del rum til forbedring. En ny rapport fra Advokatrådet følger op på en undersøgelse fra 2016 om forholdene i det grønlandske r...
15/05/2024
15/05/2024

Usynlig eller ikke-usynlig ombudsmand i de store sager

Folketingets Ombudsmand har været for usynlig i de seneste års største sager, hvor Danmark lige præcis havde brug for ham til at sætte punktummer og retningen for god forvaltning. Sådan lyder kritikken fra Frederik Waage, der så selv bliver kritisere...
07/05/2024
07/05/2024

Forlængede ventetider ved domstolene skaber mere kriminalitet

Kriminelle, der begår kriminalitet efter de har afsonet deres dom, risikerer at begå endnu mere kriminalitet, når ventetiderne ved domstolene bliver længere og længere. Det fortæller Lars Højsgaard Andersen, der er forskningsprofessor og chef for for...
02/05/2024
02/05/2024

Autonome våben sender alle folkeretlige problematikker i spil

Tidligere i krige bidrog droner kun med overvågning, men i dag kan de både kaste våben og med kunstig intelligens i deres kamera beslutte om og mod hvem, der skal angribes. Og det rejser en hel række folkeretlige spørgsmål.
26/04/2024
26/04/2024

Københavns Politi: Mangel på anklagere skyldes blandt andet efterslæb fra bunkebekæmpelse

Selvom der blev tilført 650 millioner kroner til politi og de lokale anklagemyndigheder med finansloven, så er anklagerne hos Københavns Politi pressede efter et hårdt år med en masse overarbejdstimer for at kunne opfylde måltallene for bunkebekæmpel...
24/04/2024
24/04/2024

Hæderspris til anti-hvidvasker

“Det føltes mærkeligt. Jeg kom op, og der var stående applaus fra en menneskeskare. Det var meget mærkeligt at se sådan en hel sal med små 60-70 mennesker rejse sig op og stå og klappe." Anne Birgitte Gammeljord var den første kvindelige partner i Go...
24/04/2024
24/04/2024

Sag om medansvar for krig i Gaza er relevant for Danmark

I den seneste status om folkeretten og de udfordringer, der udvikler sig i takt med vores konfliktramte tid, peger professor Astrid Kjeldgaard-Petersen og InterMil-projektet på en for mange nok ukendt sag med tydelig relevans for Danmark.
22/04/2024
22/04/2024

Københavns Byret udtrykker bekymring over anklagermangel i intern mail

Retspræsident ved Københavns Byret Nikolaj Aarø-Hansen udtrykker i en mail til alle domstolens ansatte bekymring over den nuværende situation, hvor anklagemyndigheden ved Københavns Politi i hans optik ikke kan leve op til de aftalte berammelsestider...
17/04/2024
17/04/2024

Dom ved ECHR kan gøre Paris-aftalen retligt bindende

Juridisk er det en skelsættende afgørelse, der den 9. april blev afsagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvor en gruppe schweiziske pensionister fik rettens ord for, at deres regering ikke har gjort nok for at imødegå klimakrisens negati...
11/04/2024
11/04/2024

Psykologen, der sidder med dommere: "Det ville være fejlagtigt at bruge børns udtalelser ufordøjet"

Det er vigtigt at huske den børnesagkyndiges faglighed og give den plads i sager, hvor børn kommer mere i centrum. Ellers risikerer vi at begå fejl i de afgørelser, der bliver lavet i for eksempel skilsmissesager. Det mener børnepsykolog og -sagkyndi...
10/04/2024
10/04/2024

Tomas Ilsøe: ”Danske Advokater har ladet sig true til at ændre tilgang”

På vegne af Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten, der i marts meldte sig ud af Danske Advokater, som de har været en del af siden stiftelsen, modsiger Tomas Ilsøe Andersen nu brancheorganisationens udlægning af forløbet. Han viser, med hidtil ...
05/04/2024
05/04/2024

BLOG: Fra overvældet til overlegen

Halvandet år efter udgivelsen af OpenAI’s ChatGPT står vi med stadig flere spørgsmål, end vi har svar. På Copenhagen LegalTech Bootcamp i starten af marts 2024 var der heldigvis en oplevelse af, at der var flere indsigtsgivende svar end spørgsmål, fo...
04/04/2024
04/04/2024

Uenighed om kravene til fuldmægtige efter afgørelse fra Civilstyrelsen

Reglerne for, hvad der skal til for at blive advokat, er formuleret så tilpas ukonkret i retsplejeloven, at det skaber usikkerhed hos de advokatfuldmægtige, lyder det fra Djøf Advokat, der også vil have principalerne mere på banen. Hos Danske Advokat...
26/03/2024
26/03/2024

Eksperter: Dansk mediegigant bryder loven med vildledende markedsføring

Det danskejede medie HLTV udgiver anmeldelser, der reelt er udeklareret betalt indhold, vurderer to juraprofessorer. Derudover er mediet, der genererer tocifret millionbeløb i overskud og er en del af en milliardforretnning på kant med spilleloven, n...
25/03/2024
25/03/2024

Exit fra brancheorganisation cementerer Kammeradvokatens rolle som ”unikt dyr på savannen”

Administrerende direktør hos Danske Advokater, Paul Mollerup, er overrasket over Poul Schmith/Kammeradvokatens pludselig udmeldelse fra brancheorganisationen. Men advokatfirmaet har altid haft en særlig status, og derfor kan det ikke komme bag på nog...
22/03/2024
22/03/2024

Børn bliver holdt udenfor i den digitale velfærdsstat

Hvilke konsekvenser har det, at børn bliver holdt udenfor i den digitale velfærdsstat? Og hvad er det for nogle barrierer, de møder, når de forsøger at deltage?
20/03/2024
20/03/2024

BLOG: Retfærdighed er en dårlig målestok for reglers brugbarhed

Kvaliteten af vores love står på et svært fundament, hvor høj kompleksitet ofte er lig med høj retfærdighed, mens simpel lovgivning ofte er lig med det modsatte. Det burde politikere og meningsdannere anerkende, når de turnerer rundt med ønsket om si...
19/03/2024
19/03/2024

På nyt kollegie for jurastuderende er fællesskaber en forpligtelse

Et kommende kollegie i København finansieret af Dreyers Fond vil tage eksperimenterende værktøjer i brug for at skabe et kollegie, der ifølge direktøren for Dreyers Fond skal skabe helt ny rammer for, hvordan man tænker beboersammensætning, trivsel o...
18/03/2024
18/03/2024

Udtømning af vandressourcer kan med nyt direktiv føre til fængselsstraf eller bøder

Nyt direktiv fra EU skærper straffen for samt definerer nye forbrydelser mod miljøet. Direktivet bestemmer blandt andet, at ulovlig handel med tømmer kan straffes, og at CEOs i svindende virksomheder kan sanktioners med 10 års fængsel.
15/03/2024
15/03/2024

Danske Advokater nedlægger ti år gammelt kodeks

I en mail til Danske Advokaters medlemmer meddeler brancheorganisationen, at tiden er løbet fra kodekset, der siden 2015 har været tiltænkt som en række pejlemærker for advokaters arbejde med samfundsansvar.
14/03/2024
14/03/2024

Klima og Danish Crown vinder åbenbart begge i landsretten

Vestre Landsrets dom i sagen mod Danish Crown faldt d. 1.marts. I dagene efter kunne man på sociale og almindelige medier læse sejrsomtaler fra flere parter og – ikke mindst – parter fra begge sider af sagen.
08/03/2024
08/03/2024

Bodil Begtrup sørgede for at menneskerettigheder blev for alle  

Bodil Begtrup spillede en stor rolle i forbindelse med menneskerettighedernes udformning tilbage i 1948, hvor hun var med til at sørge for, at konventionen omfattede alle, og ikke kun mænd. I Magtens Tredeling afsnit 170, tegner vi sammen med histori...