Alle vores artikler

K-NEWS har siden mediets etablering i 2017 kontinuerligt dækket juraens verdens ved at skrive aktuelle og tematiske artikler samt leveret  portrætter af og blogindlæg fra markante fagpersoner.

Du finder det hele  oplistet kronologisk herunder.

Nogle artikler fra de første år (2017 og 2018) fremstår aktuelt med mangler. Det skyldes nogle tekniske ændringer og vi arbejder på sagen, så også de er tilgængelige fyldestgørende og - som altid - gratis.

14/07/2023
14/07/2023

Ny aftale gør det igen muligt at sende persondata til USA

Siden Schrems II-afgørelsen i 2020 har det ikke været muligt at dele persondata lovligt mellem EU og USA. Men nu har USA vedtaget et sæt nye regler, og EU-US Data Privacy Framework er trådt i kraft.
11/07/2023
11/07/2023

BLOG: Dommer bakker op om kritik af landsretten 

Dommer Nina Fischer Rønde tilslutter sig med dette blogindlæg kritikken fra Frederik Waage af Østre Landsret. For hende var oplevelsen i landsretten som konstitueret så ubehagelig, at den gjorde hende syg. Og det er der mange konstitutter, der bliver...
07/07/2023
07/07/2023

Landsret og styrelse besvarer og afviser Waage-kritik af dommeruddannelsen

Forelagt den kritik som Frederik Waage retter mod uddannelsesforholdene i Østre Landsret, som han netop har været i i ni måneder som dommerkonstitueret, svarer Domstolsstyrelsen afvisende at ”systemet har fungeret i mange år”.
03/07/2023
03/07/2023

Forbrugerorganisation: Flybranchens løfter om klimakompensation er vildledende markedsføring

Forbrugerne må ikke snydes til at tro, at de kan klimakompensere deres flyrejser. Det mener Forbrugerrådet Tænk, som kalder det vildledende markedsføring, når flybranchen reklamerer med tilkøb, der kan mindske flyrejsens belastning af klimaet. Men så...
30/06/2023
30/06/2023

Journalistens etiske forhandling i straffesager

Retssagen efter drabet på Mia Skadhauge Stevn har pustet nyt liv i diskussionen om journalistens rolle ved formidling af opsigtsvækkende straffesager.
28/06/2023
28/06/2023

Rørdam afviser kritik af Rørdam-udvalget

Thomas Rørdam har været manden for bordenden i det udvalg, der har skulle arbejde for en ny flerårsaftale for domstolene. I folkemunde Rørdam-udvalget.
26/06/2023
26/06/2023

På en gang træls og kæmpe privilegie at være konstitueret landsdommer

Efter ni måneder som konstitueret landsdommer udpeger juraprofessor Frederik Waage en problematisk kultur i Østre Landsret, en mangelfuld tilgang til, hvordan de konstituerede behandles og dermed uddannes, og han ser et behov for, at landsrettens måd...
23/06/2023
23/06/2023

Flere ændringer i Roskilde Festivals advarsels-system

Efter sidste års erfaringer med at advarselsarmbånd blev opfattet som ”krænkelsesarmbånd”, udruller festivalledelsen i år en del ændringer i deres governance omkring advarsler og bortvisninger fra festivalen.
22/06/2023
22/06/2023

"Pengene skal ikke bruges på at føre krig"

Et nyt projekt skal tage livtag med konflikter i byggebranchen, der alt for ofte ender i voldgift. For voldgiftssager er både dyre, tidskrævende og ødelæggende for samarbejdet, lyder det fra advokat, mediator og initiativtager til projektet kaldet Sa...
21/06/2023
21/06/2023

"Arbejdsgiverne evner ikke at forstå de unge ud fra de unges verdensbillede"

Fremtidens arbejdsgivere er nødt til at gå nysgerrigt ind i de unges opfattelse af verden, hvis de skal kunne skabe de rammer, der får de unge til at blive på arbejdspladsen i fremtiden. Sådan lyder det fra sekretariatsleder hos ungdomsorganisationen...
20/06/2023
20/06/2023

Ny handlingsplan skal tage livtag med diversitetsagenda hos Poul Schmith/Kammeradvokaten

Der er fortsat et godt stykke vej til egentlig ligestilling i ledelseslagene hos Poul Schmith/Kammeradvokaten. Men en ny handlingsplan fra firmaets diversitetsudvalg skal gøre op med status quo og integrere en lang række tiltag, så balancen udlignes ...
16/06/2023
16/06/2023

Konflikt er mere end jura

Der er mange fordele ved at løse en sag ved mediation i stedet for at vælge voldgift eller gå til domstolene. Det kan styrke parternes retfærdighedsfølelse, løse konflikter hurtigt, og så aflaster det presset på vores domstole. Sådan lyder det fra Ma...
14/06/2023
14/06/2023

"EMD forstår ikke, hvad ytringsfrihed er"

En ny afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har på ny sat ytringsfriheden til debat. Her er en fransk højrenational politikere blevet dømt til at betale erstatning for ytringer fremsat af andre i et kommentarfelt til et af hans...
13/06/2023
13/06/2023

”Kan man rådgive om ESG, hvis man gør sine egne medarbejdere syge?”

ESG er på alle store advokatfirmaers agenda, da der er mange spændende forretningspotentialer at hente hos klienterne. Men ESG bør også være en anledning til at rykke medarbejdertrivslen længere op på de interne dagsordener hos advokatfirmaerne, lyde...
08/06/2023
08/06/2023

Poul Bostrup vinder Karnovs Skattepris 2023

Otte år som retsformand for Landsskatteretten samt en lang række andre skatterelaterede meritter med sig i karrieren, gjorde ham torsdag aften til den rette modtager af hæderen, der følger med den traditionsrige skattepris. Det er 25. gang prisen udd...
07/06/2023
07/06/2023

”25 procent dommerfuldmægtige er forsvundet gennem de sidste ti år"

Et ansættelsesstop hos de danske domstole har ført til, at de danske retter mangler erfarne dommerfuldmægtige. Problemet uddybes af præsidenten ved Retten i Aarhus mens dommerforeningens formand Mikael Sjöberg og Nina Palesa Bonde debatterer komplika...
02/06/2023
02/06/2023

Ny uranlov kan være ugyldig

Et australsk mineselskab kræver milliarderstatning fra Grønland og Danmark oven på vedtagelsen af en ny uranlov, som umuliggør selskabets mangeårige planer om udvinding af eftertragtede mineraler fra Kvanefjeldet i Sydgrønland. Men uranloven kan være...
31/05/2023
31/05/2023

”På det niveau er der langt til en seriøs diskussion”

For at sikre et trygt samfund er det afgørende, at de dømte resocialiseres. Formålet er, at de ikke skal begå kriminalitet, når de kommer ud i samfundet igen. Men hvordan går det med den del i retssystem, der er presset på flere fronter, og hvor poli...
25/05/2023
25/05/2023

Eksplosion i antallet af underretninger om hvidvask

Aldrig før har der været så meget mange underretninger om hvidvask som i 2022. Det viser årsrapporten fra Anklagemyndighedens Hvidvasksekretariat, som er blevet offentliggjort i dag.
24/05/2023
24/05/2023

”Vederlaget skriger til himlen”

Et 22-år gammelt vederlag til lægdommere og sagkyndige dommere på 1.100 kroner afholder især unge mennesker fra at melde sig til den samfundstjeneste, der helst skal afspejle den brede befolkning. Det mener jurist og boligdommer gennem mere end 25 år...
23/05/2023
23/05/2023

Splittelse i Rørdam-udvalget om hævelse af appelgrænser

Både Advokatrådets og Dommerfuldmægtigforeningens repræsentanter i Rørdam-udvalget er stærkt kritiske over for den endelige anbefaling om at hæve appelgrænsen for civile sager fra 20.000 til 50.000 kroner. De bakkes op af DI og Forbrugerrådet Tænk, d...
22/05/2023
22/05/2023

Hvis du har et bilkamera, risikerer du at bryde loven

Når du anvender kameraerne i din bil, kan du næsten ikke undgå at indsamle personoplysninger. Derfor kan du være underlagt et dataansvar, som du som bilejer skal være særligt opmærksom på.
18/05/2023
18/05/2023

bet365 anker dom og bruger fortsat billeder af sportsstjerner

bet365 blev i sidste uge dømt til at betale store erstatninger for at krænke danske idrætsstjernes ret til eget navn og billede. Men dagen efter dommen faldt, delte bettingfirmaet igen billeder af sportsstjerner – denne gang udenlandske.
17/05/2023
17/05/2023

Danske medier reklamerer for ulovligt spil

Man må ikke udbyde pengespil i Danmark uden tilladelse til det, og man må ikke reklamere for disse ulovlige spillemuligheder. En række danske medier har dog gennem længere tid gjort netop det og dermed altså brudt loven.
17/05/2023
17/05/2023

Uskyldige behandles værre end dømte

Advokater, politikere og indsatte har alle påpeget de utidssvarende, misligholdte og overfyldte arresthuse, som varetægtsfængslede lider under. Reelt er der dårligere vilkår for folk, der venter på at få deres sag for retten, end dem der er dømt, lyd...