Alle vores artikler

Siden etableringen i 2017 har K-NEWS kontinuerligt skrevet tematiske artikler, aktuelle historier og portrætter fra den juridiske verden, samt publiceret blogs fra markante fagpersoner.

Du finder det hele kronologisk oplistet herunder.

21/04/2023
21/04/2023

Advokat: Bet25-reklame er i strid med reglerne i spilleloven 

Frederik Bruhn, advokat med speciale i underholdningsjura, mener, at en spillereklame fra Bet25 lægger op til, at man kan opnå social accept ved at spille hos Bet25, hvilket er i strid med spilleloven. Bet25 fortæller, at de har været opmærksomme på ...
20/04/2023
20/04/2023

Rørdam-udvalgets første anbefalinger beror på embedsværkets egne tiltag

Rørdam-udvalget har et ’bredt mandat’, lyder det i kommissoriet bag udvalget. Men hvad der skulle have været åbne diskussioner blandt fagfolk er i stedet reduceret til vurderinger af allerede politisk prægede tiltag, der blev sendt til udvalget to dø...
18/04/2023
18/04/2023

10 forslag til kortere ventetid

Retsplejerådet har netop udsendt et katalog med deres forslag til, hvordan de ser sagsbehandlingstiderne i civile sager forbedret ved de danske domstole. Forslagene svinger fra forhøjelse af beløbsgrænser, over mere skriftlighed, mere retsmægling og ...
12/04/2023
12/04/2023

Advokat: Projekt Lynetteholm bryder med EU-regler

Regeringen bryder loven, hvis de fortsætter med anlæggelsen af den kunstige halvø Lynetteholm. Det er i hvert fald påstanden fra Klimabevægelsen og deres advokat, der skal have sagen for Østre Landsret. Man har ikke undersøgt de miljø- og klimamæssig...
11/04/2023
11/04/2023

Tre års barsel var byggesten til Børneretskontoret 

Shenna Salih var på barsel med sine to børn i tre år, men da hun ville i gang igen som jurist, var hun ’persona non grata’. Derfor måtte hun finde sin egen vej, og den fandt hun igennem familieretten og sin egen virksomhed.
05/04/2023
05/04/2023

Dommer om kritik af praksis for varetægtsfængsling: "Det gør ærlig talt lidt ondt"

Det er ikke retvisende at skyde domstolene i skoene, at de, uden konkrete vurderinger, varetægtsfængsler arrestanter i flæng. Sådan siger en dommer fra Retten i Odense, der føler sig ramt på sin faglige og menneskelige integritet, når kritikken af do...
03/04/2023
03/04/2023

Ex-konstitueret landsdommer: Domstolene har også andre udfordringer end manglende økonomi

Det tager fortsat længere og længere tid at få behandlet sager i retssystemet, og selvom en ny flerårsaftale om domstolenes økonomiske ressourcer er på vej, kan de allerede nu gøre brug af tiltag, der kan lette den tunge sagsbyrde. Sådan lyder det fr...
31/03/2023
31/03/2023

Det er tid til mere åbenhed i det politiske maskinrum

Der er brug for en lempelse i den nuværende offentlighedslov, hvis man skal komme den øgede lukkethed i forvaltningen til livs, mener ekspert i medieret. Vurderingen kommer på baggrund af en rapport fra et uafhængigt ekspertudvalg, der finder problem...
29/03/2023
29/03/2023

Sagsbehandlingstiden bliver ved med at stige hos domstolene

Mens byretterne modtager flere sager end før, og Danmarks Domstole oplever millionunderskud, stiger sagsbehandlingstiden i sådan en grad, at det udfordrer retssikkerheden og krænker retsfølelsen, lyder det i en ny rapport. Direktør i Domstolsstyrelse...
29/03/2023
29/03/2023

Stor andel af kvinder blandt nye jurister hos DLA Piper - men i toppen halter det stadig

Trods en overvægt af kvindelige jurister blandt DLA Pipers nyansatte i 2022, har de ikke nået målsætningerne, når det kommer til ligestilling i partnerkredsen og på bestyrelsesgangen "Den bedste kandidat til jobbet vil altid være det styrende princip...
27/03/2023
27/03/2023

”Vi bliver jo dygtige af at have de her afgørelser fra Ankestyrelsen”

Charlotte Burvil, en af de kommunale chefer, der har fået hård kritik og anklages for lovbrud af Embedsværkets Sanne Møller, svarer på kritikken og afviser pure at kommunens økonomi indgår i overvejelserne, når der skal afgøres tvivlssager.
24/03/2023
24/03/2023

Kan man forbyde reklamer for kød? 

I en by i Holland er et forbud mod reklamer for kød lige præcis, hvad der kommer i 2024. Advokat med mere end 20 års erfaring med markedsføring, Heidi Højmark Helveg, tror ikke på, at det er et realistisk scenarie i Danmark. Og så sår hun tvivl om, o...
23/03/2023
23/03/2023

Domstolene får tilført flere penge i 2023 

Regeringens nye finanslovsudspil vil give domstolene 32,2 millioner kroner ekstra i 2023. Det glæder Advokatsamfundet, der mener, at beløbet baner vej for en genopbyggelse af domstolssystemet.
22/03/2023
22/03/2023

”Hvis de havde styr på deres butik, skulle du ikke høre et pip fra mig”

Det er nogle hårde konklusioner Sanne Møller i et blog-indlæg retter mod to kommunale ledere fra Viborg og Lolland, efter de fortalte til K-NEWS, hvordan de ser på omgørelsesprocenterne.
21/03/2023
21/03/2023

Efter 18 måneder i varetægtsfængsling føler Claus sig ikke længere som et menneske

Claus Langerhuus sidder varetægtsfængslet på retspsykiatrisk afdeling i Esbjerg. Sagen startede med dom om anbringelse, men efter en lægelig vurdering, der fjernede Claus' diagnose, blev sagen først berammet til ét år efter, han blev anholdt.
15/03/2023
15/03/2023

Legaltech kan gøre klienterne til advokaternes reelle konkurrenter

Den seneste udvikling af legaltech-løsninger flytter konkurrencen mellem legaltech-virksomhederne, advokathusene og klienterne. For i takt med flere ”digitale hyldevarer” kan klienterne presse advokathusene, der kan være tvunget til at gentænke deres...
10/03/2023
10/03/2023

Advokat frygter, at varslet grooming-bestemmelse får uskyldige dømt

Regeringen har foreslået en ny strafskærpelse for digitale og seksuelle krænkelser, der forventes at træde i kraft i begyndelsen af juli 2023. Lovforslaget rummer dog en række potentielle retssikkerhedsmæssige problemer, mener forsvarsadvokat, der he...
09/03/2023
09/03/2023

Praksis omkring varetægtsfængsling peger på et alvorligt problem ved domstolene

Den bestemmelse i retsplejeloven, der handler om varetægtsfængsling, har over tid fået så bred en tolkning, at Anklagemyndigheden og domstolene i praksis varetægtsfængsler sigtede i straffesager i flæng og ofte uden grund. ”Vi starter med at putte di...
03/03/2023
03/03/2023

Danmark trodser EU-henstilling og varetægtsfængsler mere end nogensinde

EU-kommissionen henstillede i december til, at alle medlemslande kun benytter sig af varetægtsfængsling som sidste udvej. Henstillingen kommer på baggrund af en række svar fra nationale myndigheder, herunder det danske Justitsministerium til kommissi...
01/03/2023
01/03/2023

Nølende dansk lovgivning spænder ben for små og mellemstore virksomheder

En nyligt vedtaget EU-forordning, der giver mulighed for små anpartsselskaber og iværksættere at rejse kapital via crowdfunding, er endnu ikke skrevet ind i dansk ret. Og det går ud over danske virksomheder, der ifølge gældende dansk lovgivning kan s...
28/02/2023
28/02/2023

BLOG: Forråelse og vildledende ledelse på socialområdet

Det er dybt problematisk og ikke mindst et brud på gældende lovgivning, når to kommuner eksplicit fortæller, at de lader 'på vippen'-afgørelser falde ud til egen fordel, lyder det fra cand. jur. og partner i Embedsværket, Sanne Møller.
27/02/2023
27/02/2023

Pressenævnets praksis er selv med til at forlænge sagsbehandlingstiden

Pressenævnets funktion og praksis har fået kritik efter eksempler på lange sagsbehandlingstider 2022. Men måske er det Pressenævnets egen praksis, der kræver en overhaling, mener advokat Vibeke Borberg. Hos Danske Medier anerkender direktør Mads Bran...
22/02/2023
22/02/2023

Det er ikke nødvendigvis dårlig retssikkerhed, når Ankestyrelsen irettesætter kommuner

For to chefer fra to af landets kommuner er det ikke et mål at holde omgørelsesprocenten så lav som mulig. De mener, at det kan være nødvendigt at tage risici for at afprøve praksis på området. Også selvom det kan føre til en klage fra borgeren og po...
20/02/2023
20/02/2023

“Advokaterne skal bare være bedre”

Sådan siger Lars-Christian Brask, erhvervsordfører fra Liberal Alliance, om det retssikkerhedsmæssige problem som virksomheder, der får kopieret deres designs af andre virksomheder, står med i dag. Konservatives erhvervsordfører Mona Juul mener, at d...
17/02/2023
17/02/2023

BLOG: Hvad er formålet med rettigheder, hvis man ikke kan anvende dem i retten?

Spørgsmålet om den konstante overvågning af danskernes mobiltelefoner er ikke ovre. Nu går Menneskerettighedsdomstolen ind i sagen.