Vores podcast!

Alle vores podcast finder du også hos Spotify, Apple Podcast og andre podcastplayere.

Journalistiske serier:

Med fagligt solide gæster tager vi på K-NEWS aktuelle og eviggyldige juridiske historier under journalistisk behandling i vores faste ugentlige Magtens Tredeling.  Vi producerer også lejlighedsvis tematiske miniserier.

Du får en oplistning af de enkelte serier, når du klikker på ikonerne for Coronaserien, Revner i Retsstaten og Magtens Tredeling.

Podcast til og med studerende

K-NEWS udgiver serier til og med fremtidens jurister - studerende fra hele landet - i vores serier Legalt og Jurister in spe. Og som et supplement til forfatningsret fortæller advokat og underviser Jens Kjærgaard i Grundloven A-Z.

 
02/07/2024
02/07/2024

Ulovligt på en måde så lovene må laves om

25/06/2024
25/06/2024

Advokatrådet ønsker indblik i advokaters bankforbindelser

I kølvandet på TV2-dokumentaren Den Sorte Svane efterspørger Advokatrådet yderligere beføjelser i forbindelse med en skærpelse af tilsynet med landets advokater.
21/06/2024
21/06/2024

Skat og digitale skins skal mødes i retten

En dansk mand, der har tjent millioner på at handle med digital beklædning til spillet Counter-Strike, tager skatte- og momsafgørelse i retten. Hans indtægt på fire millioner er høj, men han er blot en ud af de mange fortrinsvis unge, der spiller og ...
11/06/2024
11/06/2024

”Det ikke sådan, at jeg altid er enig med Miljøstyrelsen, men…”

Efter professor Peter Pagh har læst op på den aktuelle sag om tilladelsen, der er givet til Cheminova til at udlede for store mængder gift i havet, konkluderer han fra talerstolen ved Forvaltningsretskonferencen i Aalborg, at han ikke med sikkerhed k...
05/06/2024
05/06/2024

Fra frihedsrettigheder til antennemaster

På 175-året for Grundlovens virke ser Højesterets-præsidenten tilbage på en forfatning, der har støbt det Danmark, vi har i dag – men som har vist sig at være både medgørlig og besværlig på samme tid.
30/05/2024
30/05/2024

Timingen i ICC’s anmodning om arrestordre på Netanyahu skaber undren

Det er en hidtil uset anmodning, som Den Internationale Straffedomstol ICC’s anklager har udsendt, der retter sig mod lederne i den israelske regering. Sådan lyder det fra forsker i folkeret og lektor ved SDU Martin Mennecke, der undrer sig over ICC’...
22/05/2024
22/05/2024

Den lille jurist på krigsstien

I afgørelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i klimasagen mod de schweiziske pensionister opfinder domstolen præmisser, som ikke står i konventionen, fortæller kommitteret ved Justitsministeriet Nina Holst Christensen. Og det er en hårdf...
15/05/2024
15/05/2024

Usynlig eller ikke-usynlig ombudsmand i de store sager

Folketingets Ombudsmand har været for usynlig i de seneste års største sager, hvor Danmark lige præcis havde brug for ham til at sætte punktummer og retningen for god forvaltning. Sådan lyder kritikken fra Frederik Waage, der så selv bliver kritisere...
07/05/2024
07/05/2024

Forlængede ventetider ved domstolene skaber mere kriminalitet

Kriminelle, der begår kriminalitet efter de har afsonet deres dom, risikerer at begå endnu mere kriminalitet, når ventetiderne ved domstolene bliver længere og længere. Det fortæller Lars Højsgaard Andersen, der er forskningsprofessor og chef for for...
02/05/2024
02/05/2024

Autonome våben sender alle folkeretlige problematikker i spil

Tidligere i krige bidrog droner kun med overvågning, men i dag kan de både kaste våben og med kunstig intelligens i deres kamera beslutte om og mod hvem, der skal angribes. Og det rejser en hel række folkeretlige spørgsmål.
24/04/2024
24/04/2024

Sag om medansvar for krig i Gaza er relevant for Danmark

I den seneste status om folkeretten og de udfordringer, der udvikler sig i takt med vores konfliktramte tid, peger professor Astrid Kjeldgaard-Petersen og InterMil-projektet på en for mange nok ukendt sag med tydelig relevans for Danmark.
17/04/2024
17/04/2024

Dom ved ECHR kan gøre Paris-aftalen retligt bindende

Juridisk er det en skelsættende afgørelse, der den 9. april blev afsagt ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvor en gruppe schweiziske pensionister fik rettens ord for, at deres regering ikke har gjort nok for at imødegå klimakrisens negati...
11/04/2024
11/04/2024

Psykologen, der sidder med dommere: "Det ville være fejlagtigt at bruge børns udtalelser ufordøjet"

Det er vigtigt at huske den børnesagkyndiges faglighed og give den plads i sager, hvor børn kommer mere i centrum. Ellers risikerer vi at begå fejl i de afgørelser, der bliver lavet i for eksempel skilsmissesager. Det mener børnepsykolog og -sagkyndi...
04/04/2024
04/04/2024

Uenighed om kravene til fuldmægtige efter afgørelse fra Civilstyrelsen

Reglerne for, hvad der skal til for at blive advokat, er formuleret så tilpas ukonkret i retsplejeloven, at det skaber usikkerhed hos de advokatfuldmægtige, lyder det fra Djøf Advokat, der også vil have principalerne mere på banen. Hos Danske Advokat...
22/03/2024
22/03/2024

Børn bliver holdt udenfor i den digitale velfærdsstat

Hvilke konsekvenser har det, at børn bliver holdt udenfor i den digitale velfærdsstat? Og hvad er det for nogle barrierer, de møder, når de forsøger at deltage?
14/03/2024
14/03/2024

Klima og Danish Crown vinder åbenbart begge i landsretten

Vestre Landsrets dom i sagen mod Danish Crown faldt d. 1.marts. I dagene efter kunne man på sociale og almindelige medier læse sejrsomtaler fra flere parter og – ikke mindst – parter fra begge sider af sagen.
08/03/2024
08/03/2024

Bodil Begtrup sørgede for at menneskerettigheder blev for alle  

Bodil Begtrup spillede en stor rolle i forbindelse med menneskerettighedernes udformning tilbage i 1948, hvor hun var med til at sørge for, at konventionen omfattede alle, og ikke kun mænd. I Magtens Tredeling afsnit 170, tegner vi sammen med histori...
21/02/2024
21/02/2024

7 år med utryghedsskabende tiggeri

To ugers fængsel, det kan du få, hvis du tigger på utryghedsskabende vis. Siden strafskærpelsen i 2017 trådte i kraft, har 113 personer været gennem domstolsmøllen og med afsæt i dommene og præmisserne kan Pia Justesen i dag tegne billedet af hvad, d...
14/02/2024
14/02/2024

Menneskerettighederne lapper huller i dansk lovgivning

Hullerne findes i erstatningsretten, og problemet er ifølge advokat Mads Pramming, at bestemmelsen om tort i erstatningsretten ikke giver mulighed for erstatning, når der er tale om sager, hvor tabet ikke er økonomisk. I denne episode af Magtens Tred...
06/02/2024
06/02/2024

Opsplitning af ministeriet forudses at føre til skibbrud

Advokatrådet advarer mod regeringens ide om at opsplitte Justitsministeriet. Et nyt ministerium – som der er lagt op til – med ansvar for national sikkerhed skaber en risiko for et skibbrud for vores danske retssikkerhedstradition, lyder bekymringen.
01/02/2024
01/02/2024

Nye fonde med krypto-værdi godkendt til aktiehandel

Godkendelse gør det nu tilladt i USA at handle med aktier, der har kryptovaluta som den grundlæggende værdi. Ansøgerne til godkendelsen var store institutionelle investorer, og på den første handelsdag med de her nye ETF’ere steg markedet gevaldigt, ...
27/01/2024
27/01/2024

Den voldsomt politiske sag ved domstolen i Haag (opdateret)

Hvad foregår der i hovederne på 17 dommere, når de skal tage stilling til folkedrabsanklagen mod Israel? Frederik Harhoff, der selv har siddet syv år i Haag, giver sit bud og fortæller i Magtens Tredeling-podcasten om de misforståelser, han med undre...
24/01/2024
24/01/2024

Forbrugerbeskyttelse udfordres, når virtuelle influencere invaderer sociale medier

I en ikke så nær fremtid vil alle kunne skabe deres egne virtuelle influencere på sociale medier, der så er livagtige, at det vil være umuligt at se forskel på, hvad der er rigtige mennesker af kød og blod, og hvad der er AI-genererede avatarer.
21/12/2023
21/12/2023

”Det er mere kvinderne, det halter med”

Anne Louise Bormann er som den blot anden danske kvinde nogensinde Danmarks repræsentant ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Og det er en tendens, at kvinderne på det anciennitetsniveau, som det kræver at bestride de højeste ju...
14/12/2023
14/12/2023

Den hårde dom over Bech-Bruun er ikke en frikendelse af SKAT

Juraprofessor Michael Gøtze kalder den skrap og hård og mener at Højesteret med dommen stiller sig skulder ved skulder med de danske skattemyndigheder og den indvarsler en ny skærpet ansvarsnorm hos advokatstanden. I nyeste afsnit af podcasten Magten...