Alle vores podcasts

I Magtens Tredeling tager vi med solide juridiske gæster aktuelle og evigtgyldige historier under behandling. Det har vi gjort siden 2017. Også vores tematiske miniserier om pressede domstole og retsstaten, der fik corona, samt vores serier, der er målrettet fremtidens talenter, Legalt og Jurister in spe, finder du her under.

Klik på ikonerne og du får en oplistning af hver enkelt serie. Alle vores podcast finder du selvfølgelig i din foretrukne podcastplayer.

 

21/06/2023
21/06/2023

"Arbejdsgiverne evner ikke at forstå de unge ud fra de unges verdensbillede"

Fremtidens arbejdsgivere er nødt til at gå nysgerrigt ind i de unges opfattelse af verden, hvis de skal kunne skabe de rammer, der får de unge til at blive på arbejdspladsen i fremtiden. Sådan lyder det fra sekretariatsleder hos ungdomsorganisationen...
07/06/2023
07/06/2023

”25 procent dommerfuldmægtige er forsvundet gennem de sidste ti år"

Et ansættelsesstop hos de danske domstole har ført til, at de danske retter mangler erfarne dommerfuldmægtige. Problemet uddybes af præsidenten ved Retten i Aarhus mens dommerforeningens formand Mikael Sjöberg og Nina Palesa Bonde debatterer komplika...
31/05/2023
31/05/2023

”På det niveau er der langt til en seriøs diskussion”

For at sikre et trygt samfund er det afgørende, at de dømte resocialiseres. Formålet er, at de ikke skal begå kriminalitet, når de kommer ud i samfundet igen. Men hvordan går det med den del i retssystem, der er presset på flere fronter, og hvor poli...
24/05/2023
24/05/2023

”Vederlaget skriger til himlen”

Et 22-år gammelt vederlag til lægdommere og sagkyndige dommere på 1.100 kroner afholder især unge mennesker fra at melde sig til den samfundstjeneste, der helst skal afspejle den brede befolkning. Det mener jurist og boligdommer gennem mere end 25 år...
17/05/2023
17/05/2023

Uskyldige behandles værre end dømte

Advokater, politikere og indsatte har alle påpeget de utidssvarende, misligholdte og overfyldte arresthuse, som varetægtsfængslede lider under. Reelt er der dårligere vilkår for folk, der venter på at få deres sag for retten, end dem der er dømt, lyd...
10/05/2023
10/05/2023

Virksomheder frarådes at løse tvister ved domstolene

Sagsbehandlingstiden ved de civile sager vokser og vokser. Og samtidig vælger virksomheder ved tvister at se bort fra domstolene, sådan som de tilrådes af deres erhvervsorganisation, som chefkonsulent i Dansk Erhverv fortæller i tredje afsnit af ’Rev...
03/05/2023
03/05/2023

For meget politiker-indblanding i retssager

Forhenværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) var ikke bange for at give sin mening til kende, da der kørte retssager mod bandegrupperingen Loyal to Familia. I lederspalterne er de store dagblade ikke bange for at give udtryk for, hvordan de h...
01/05/2023
01/05/2023

Lange ventetider truer alles retssikkerhed

Skal flere straffesager behandles, selvom tiltalte ikke er til stede? Og skal der gives færre appeltilladelser? Der er mange spørgsmål og endnu flere bud på, hvad der er det rigtige at gøre for at nedbringe de alt for lange ventetider ved de danske d...
27/02/2023
27/02/2023

Pressenævnets praksis er selv med til at forlænge sagsbehandlingstiden

Pressenævnets funktion og praksis har fået kritik efter eksempler på lange sagsbehandlingstider 2022. Men måske er det Pressenævnets egen praksis, der kræver en overhaling, mener advokat Vibeke Borberg. Hos Danske Medier anerkender direktør Mads Bran...
13/02/2023
13/02/2023

'Magtens Tredeling', ep. 8.8: Samfund, råd, nævn og udvalg - en kasketforklaring af Advokatsamfundets struktur

Efter flere fejlciteringer i de landsdækkende medier og et stadig stigende pres for udtalelser om retstilstanden i Danmark, dedikerer K-NEWS dette afsnit til på ren public service-maner at skitsere, hvordan Advokatsamfundet og dets nøglefigurer egent...
10/02/2023
10/02/2023

Episode 8 - Forskellene mellem forfatningsretlig litteratur

I sidste afsnit gives en introduktion til forskellene mellem Henrik Zahles litteratur på den ene side og Jørgen Albæk Jensen, Jens Peter Christensen og Michael Hansen Jensens på den anden.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 7 - Domstolene og den dømmende magt

Introduktion til domstolene og den dømmende magt, herunder gennemgang af regulering af domstolene og domstolenes uafhængighed.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 6 - Udenrigskompetencen og suverænitetsoverladelse

Introduktion til regulering af udenrigsforhold, regeringens evne til at handle på rigets vegne uden for landets grænser. Herefter blandt andet en gennemgang af rammerne for det Udenrigspolitiske Nævn.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 4 - Ministre og regering

I fjerde afsnit giver Jens Kjærgaard en introduktion til ministre og regering i relation til den danske grundlov, herunder hvad der ligger i det parlamentariske princip og gennemgå reglerne for regeringsdannelse.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 5 - Statens budget og regnskab

Introduktion til statens budget og regnskab, herunder hvad der er formålet med den finansretlige regulering, samt regelgrundlaget for landets finanser.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 3 - Lovgivningsprocessen- og kompetencen

Tredje afsnit kommer omkring grundlovens indhold, lovgivningsproceduren og lovgivningskompetencen.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 2 - Introduktion til Folketinget i en statsretlig belysning

I andet afsnit sætter vi spot på reglerne for valgbarhed, parlamentarisk immunitet, fordeling mellem statsinstitutioner og Folketingets immunitet.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 1 - Introduktion til forfatningsrettens genstand og kilder

Her i første afsnit bliver I introduceret til forfatningsrettens genstand og betydning samt forfatningsrettens emne og kilder.
01/02/2023
01/02/2023

'Magtens Tredeling', ep. 8.7: EU's digitale forordninger

EU er langt fra i mål med at forme det regulatoriske miljø omkring digitaliseringen inden for unionens grænser. Faktisk er der hele 11 forordninger på vej, som kan få lige så stor betydning som GDPR.
24/01/2023
24/01/2023

Podcast: 'Magtens Tredeling', ep. 8.6 - Tabuet om den rigtige advokat

Vi er slet ikke færdige med at tale om arbejdsmiljø og trivsel i advokatbranchen, lyder det fra Djøf Advokat, der sparker 2023 i gang med at sætte fokus på alle de ting, som advokaterne ikke tør tale om - trivsel, stress, mental sygdom og ønskerne ti...
06/01/2023
06/01/2023

Efterlyses: Flere gruppesøgsmål efter frameldingsmodellen

Danske forbrugeres ret til erstatning har fyldt en del i de fem år advokat Anders Schäfer arbejdede med sin bog, der også har gjort ham til dr.jur. Ifølge ham er der en del forbedringsmuligheder at tage fat på, mens han desværre ikke ser nogen stor e...
04/11/2022
04/11/2022

Magtens Tredeling ep.127: Det nye dekret om dataoverførsel mellem EU og USA  

Nyeste udvikling i den konfliktfyldte føljeton om dataoverførsel er oktoberdekretet fra Joe Biden, der er resultatet af to års arbejde, siden EU-domsstolen i 2020 erklærede den ellers indgåede Privacy Shield-aftale ulovlig. Dekretet skal få dataoverf...
17/10/2022
17/10/2022

'Magtens Tredeling' ep.8.3 - Højesterets dom om fratagelse af dansk pas

Det er en "spændende" afgørelse, Højesteret er kommet frem til, hvor de har godkendt den administrative fratagelse af en kvindes danske statsborgerskab. Det siger ph.d. og lektor i menneskerettigheder ved Aarhus Universitet Louise Halleskov i dette a...
14/09/2022
14/09/2022

'Femårsplanen', del 5 - Katrine Gottlieb

Forsvarsadvokat Katrine Gottlieb runder vores jubilæumspodcast af med et ønske om, at vi bliver bedre til at diskutere vores evne til at opretholde stærke retssikkerhedsgarantier.
12/09/2022
12/09/2022

'Femårsplanen', del 4 - Nikolaj Linneballe

Vi arbejder i realtime. Vi arbejder ikke længere med dages forsinkelse, siger Nikolaj Linneballe om sin advokatprofession, da han gæster Magtens Tredeling-podcasten som en af fem profiler i vores lille jubilæumsserie 'Femårsplanen'.