22/05/2024 - Magtens Tredeling #180

Den lille jurist på krigsstien


I afgørelsen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i klimasagen mod de schweiziske pensionister opfinder domstolen præmisser, som ikke står i konventionen, fortæller kommitteret ved Justitsministeriet Nina Holst Christensen. Og det er en hårdfin balance, mener hun, da domstolens praksis jo gerne skal følge konventionens ordlyd.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg“Her har domstolen været den lille jurist på krigsstien, fordi der opfinder den noget nyt.” 

Ordene kommer fra Nina Holst Christensen ved et fagligt arrangement på Aarhus Universitet, hvor hun gennemgår de verserende sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Til dagligt er hun kommitteret i EU- og menneskeret hos Justitsministeriet, men denne tirsdag eftermiddag er hun foredragsholder for en gruppe ph.d.-studerende, forskere og advokater.

Det førnævnte citat kommer i relation til den netop afsagte dom i klimasagen fra Schweiz, hvor en gruppe schweiziske pensionister fik medhold i, at deres hjemland ikke havde gjort nok for at beskytte dem mod klimaforandringernes skadevirkninger.

Hun uddyber:

“Den (domstolen, red.) siger nemlig, at grunden til, at den tillader, at foreninger kan klage her, det skyldes, at klimaindsatsen forudsætter en, og nu citerer jeg,
en intergenerationel byrdefordeling. Det står intet sted i konventionen. Det har domstolen opfundet her.”

Magtens Tredelings udsending var med til arrangementet, og bringer i denne uge et uddrag fra arrangementet, samt et interview med Nina Holst Christensen om de tendenser der præger EMD lige nu. I forhold til klimasagen fortæller hun, at ideen som sådan ikke er så langt ude, men at domstolen balancerer på en knivsæg, når man på den måde finder på sine egne præmisser.

“Tankegangen er jo ikke så skør, for klimaforandringer har jo ikke kun betydning for dig og mig, men har jo betydning for vores børn og børnebørn. (…)Det er en 180-graders vending, for sædvanligt tillader den ikke, at foreninger kan klage på vegne af dens organer, medmindre foreningen er berørt. Men selvfølgelig skal domstolen være varsom med at hitte på nye rettigheder, som ikke fremgår af konventionen,” siger hun med henvisning til den forening, som førte sagen på vegne af de schweiziske pensionister.

 

De tre principielle danske sager

Ved foredraget uddyber hun, hvordan men særligt I udvisningssager mangler lidt en rød tråd i domstolens praksis. Og som du kan høre i den seneste episode 180 af Magtens Tredeling, gennemgår Nina Holst Christensen også de danske sager, der I hendes optik er mest principielle lige nu. 

“Den første drejer sig om, hvorvidt det var i strid med Konventionens artikel 8 om retten til respekt for privatlivet, da klager i 1997 blev idømt 20 dages fængsel for tiggeri på strøget. I sagen gør vi (Justitsministeriet, red.) blandt andet gældende, at Konventionens artikel 8 ikke indeholder nogen ret til at tigge i en situation, hvor der efter medlemsstaternes lovgivning er en ret til offentlig forsørgelse i Danmark. For som I alle sammen ved, så er der jo i Danmark adgang til offentlig hjælp for personer, der ikke gennem indkomst eller forsørgelse fra andre har mulighed for at få opfyldt deres grundlige behov,” fortæller hun. Tigger-sagen har vi på K-NEWS tidligere foldet ud i Magtens Tredeling episode 168 med Pia Justesen.

Nina Holst fortsætter:

“Den anden klagesag, det er den, der hedder Abdul al Nasser med flere, også kaldet Operation Green Desert-sagen. Spændende sag, som omhandler det spørgsmål, om danske soldater medvirkede til mishandling af irakiske fangere i Irak tilbage i 2004.
Den tredje og sidste sag, jeg vil nævne, det er Foreningen mod Ulovlig Logning. I marts 2022, der frifandt Højesteret Justitsministeriet i en sag anlagt af Foreningen mod Ulovlig Logning, hvor Foreningen gjorde gældende af vores gamle logningslovgivning stred mod EU-retten.”

I den sidste sag om ulovlig logning fremhæver Nina Holst Christensen blandt andet sagsførelsen som værende mangelfuld.

“Man kunne jo meget nemt have gjort det ubehageligt for Justitsministeriet ved at have gjort sagen konkret ved at sige, at foreningen påstod erstatning, som følge af, at Justitsministeriet med sin daværende bekendtgørelse om logning, havde krænket for eksempel konventionens artikel 8, og derfor bad man om 10 kroner i erstatning. Så kunne Højesteret ikke have krøbet udenom og sagt, at det er et abstrakt spørgsmål. Der skulle så lidt til. Så også den sag viser for mig, at man skal have en dygtig advokat, for ellers kan det godt være lidt op ad bakke.”

Der er mange flere pointer I Nina Holst Christensens foredrag og interviewet I denne episode 180 af Magtens Tredeling, så smut ind I din foretrukne podcast-app, hvor du finder hele episoden.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak