25/06/2024 - Magtens Tredeling #185

Advokatrådet ønsker indblik i advokaters bankforbindelser


I kølvandet på TV2-dokumentaren Den Sorte Svane efterspørger Advokatrådet yderligere beføjelser i forbindelse med en skærpelse af tilsynet med landets advokater.

I podcasten Magtens Tredeling fortæller formand Martin Lavesen, at det blandt andet kunne være indblik i advokaters bankforbindelser i forbindelse med et tilsyn. Men han afviser, at denne deling af informationer skal gå begge veje.

Tekst og billede: Rasmus Lehmann Hylleberg”Det er noget af det værste, jeg har set.”

Sådan lyder konklusionen fra Advokatrådets formand Martin Lavesen her en måned efter, at dokumentaren Den Sorte Svane løb over skærmen på TV 2. En dokumentar, der på ny har sat spørgsmålstegn ved advokaters ageren og rolle som bindeled mellem kriminelle og finansfolk.

Af den grund ønsker Advokatrådet nu flere værktøjer i værktøjskassen, når de ruller et skærpet tilsyn ud, fortæller Martin Lavesen i den nyeste episode 185 af podcasten Magtens Tredeling. For det er noget af det værste, han har set i sin tid som formand.

”Det er jo helt åbenbart, at advokater ikke må lyve, og de må ikke rådgive om ulovligheder. Og det, synes jeg, der er en kraftig mistanke om, når man ser dokumentaren. Både når man ser den første gang og egentlig også, når man ser den senere igen,” siger han og uddyber:

”Det er et særsyn. Det er ikke noget af det, der er standarden for advokatprofessionen.”

Men han kan godt forstå, hvis den menige fjernsynsseer på den anden side af skærmen tænker, at den danske advokatstand er i forfald.

”Det er stærkt tv. De billeder, vi ser her, de er så ekstreme. Man er jo nærmest helt inde i et rum, hvor advokaterne sidder og udtrykker sig på en måde. Opfører sig på en måde, hvor man er ude på et overdrev. Og det gør de jo endda i et rum sammen med nogen, der er kriminelle. Og det gør næsten oplevelsen endnu stærkere. Så det er noget, vi på en usædvanlig måde er nødt til at tage afstand fra.”

Helt konkret har Advokatrådet for få uger siden været til møde med justitsministeren og skatteministeren for at drøfte behovet for et skærpet tilsyn med landets advokater. Og selvom der ifølge Martin Lavesen ikke er generelle problemer med hverken overholdelse af de advokatetiske regler eller loven for den sags skyld i den danske advokatbranche, så erkender han, at der efter en dokumentar som Den Sorte Svane er behov for at skærpe tilsynet, så man kan fange dem, der på denne måde bryder med retningslinjerne.

Allerede i efteråret 2023 lancerede Advokatrådet en omlægning af sin tilsynsstruktur, da man har kunnet se en stigning i antallet af indberettede sager til Advokatsamfundets hvidvasksekretariat, som handler om misbrug af klientkonti – det samme forhold, som Advokatrådet helt usædvanligt politianmeldte advokat fra dokumentaren Lise Roulund for.

"Vi har set et stadig småt, men et øget misbrug af vores klientkontoreglerne. Og det vil vi selvfølgelig gerne prøve at gøre noget ved og prøve at sætte effektivt ind for. Og det er jo blandt andet derfor, vi har set forskellige af de her sager. Vi har set en lille håndfuld sager, som har forskelligt indhold, men har særligt det her med klientkonti tilfælles.” siger Martin Lavesen i den nyeste episode af Magtens Tredeling.

Men hvis I allerede har sat i gang med en omlægning, hvorfor er der så behov for at diskutere skærpelser af tilsynet med justitsministeren og skatteministeren?

”Jamen blandt andet fordi, at implementeringen af vores nye tilsyn ikke er kommet fuldt ud. Det har både skatteministeren og justitsministeren kvitteret for nu, og de ser jo også positive elementer i det. Så da vi havde mødet med de to ministrer, var det selvfølgelig rart at vide, at vi allerede egentlig havde været på forkant med det på den her måde. Når det er sagt, så har justitsministeren jo også kigget på de andre områder, hvor vi kunne skærpe det,” siger han og uddyber:

”Der har det blandt andet været fremme, om der skal ændres i bestemmelserne omkring god advokatskik, omkring rådgiveransvaret i det hele taget. Vi vil faktisk meget gerne, og det har vi haft en positiv dialog med justitsministeriet om, få en øget adgang til informationsudveksling med myndighederne således, at måske den tavshedspligt, vi er underlagt i dag, den kunne blive lempet lidt således, at informations-flowet kunne være bedre.”

Han understreger dog, at det ikke er advokaternes tavshedspligt, der skal lempes.

“Det er jo ikke advokatens tavshedspligt, der skal lempes, det er tilsynsmyndigheden. For som sagt, er jeg jo selv begrænset i, hvad jeg kan kommunikere omkring de her sager, fordi de er avancerede. Der er en regel, som begrænser mig i det. Der er også en regel, der begrænser os i, hvad vi kan dele med andre myndigheder. Det kunne være bedre, hvis man sikrede sig, at der var et frit informations-flow.”

Men betyder det så, at I skal til at have tættere bånd med bankerne i forhold til for eksempel klientkonti?

“En ting er jo så myndighederne, altså politiet, anklagemyndigheden og hvidvasksekretariatet. Dem vil vi gerne have mulighed for at udveksle oplysninger med i endnu højere grad, end vi gør i dag. Vi har et rigtig godt samarbejde, som endda bliver styrket hele tiden, men det vil vi gerne have formaliseret lidt bedre. Så nævner du bankerne, som er et andet aspekt, hvor vi faktisk også gerne vil have mulighed for at få bedre informationer fra,” siger han og uddyber:

“Det er jo sådan i dag, at vi jo kun kan få informationer via advokaten på vores tilsyn, men du har helt ret i, at kunne vi få et bedre, eller have krav på at få mere indsigt hos bankerne, jamen så ville vi kunne følge transaktionerne bedre, de transaktionsspor, der er.”

Du kan høre hele udsendelsen om Den Sorte Svane herover eller i din foretrukne podcast-app.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak