Vores podcast!

Alle vores podcast finder du også hos Spotify, Apple Podcast og andre podcastplayere.

Journalistiske serier:

Med fagligt solide gæster tager vi på K-NEWS aktuelle og eviggyldige juridiske historier under journalistisk behandling i vores faste ugentlige Magtens Tredeling.  Vi producerer også lejlighedsvis tematiske miniserier.

Du får en oplistning af de enkelte serier, når du klikker på ikonerne for Coronaserien, Revner i Retsstaten og Magtens Tredeling.

Podcast til og med studerende

K-NEWS udgiver serier til og med fremtidens jurister - studerende fra hele landet - i vores serier Legalt og Jurister in spe. Og som et supplement til forfatningsret fortæller advokat og underviser Jens Kjærgaard i Grundloven A-Z.

 
10/02/2023
10/02/2023

Episode 7 - Domstolene og den dømmende magt

Introduktion til domstolene og den dømmende magt, herunder gennemgang af regulering af domstolene og domstolenes uafhængighed.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 6 - Udenrigskompetencen og suverænitetsoverladelse

Introduktion til regulering af udenrigsforhold, regeringens evne til at handle på rigets vegne uden for landets grænser. Herefter blandt andet en gennemgang af rammerne for det Udenrigspolitiske Nævn.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 4 - Ministre og regering

I fjerde afsnit giver Jens Kjærgaard en introduktion til ministre og regering i relation til den danske grundlov, herunder hvad der ligger i det parlamentariske princip og gennemgå reglerne for regeringsdannelse.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 5 - Statens budget og regnskab

Introduktion til statens budget og regnskab, herunder hvad der er formålet med den finansretlige regulering, samt regelgrundlaget for landets finanser.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 3 - Lovgivningsprocessen- og kompetencen

Tredje afsnit kommer omkring grundlovens indhold, lovgivningsproceduren og lovgivningskompetencen.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 2 - Introduktion til Folketinget i en statsretlig belysning

I andet afsnit sætter vi spot på reglerne for valgbarhed, parlamentarisk immunitet, fordeling mellem statsinstitutioner og Folketingets immunitet.
10/02/2023
10/02/2023

Episode 1 - Introduktion til forfatningsrettens genstand og kilder

Her i første afsnit bliver I introduceret til forfatningsrettens genstand og betydning samt forfatningsrettens emne og kilder.
01/02/2023
01/02/2023

'Magtens Tredeling', ep. 8.7: EU's digitale forordninger

EU er langt fra i mål med at forme det regulatoriske miljø omkring digitaliseringen inden for unionens grænser. Faktisk er der hele 11 forordninger på vej, som kan få lige så stor betydning som GDPR.
24/01/2023
24/01/2023

Podcast: 'Magtens Tredeling', ep. 8.6 - Tabuet om den rigtige advokat

Vi er slet ikke færdige med at tale om arbejdsmiljø og trivsel i advokatbranchen, lyder det fra Djøf Advokat, der sparker 2023 i gang med at sætte fokus på alle de ting, som advokaterne ikke tør tale om - trivsel, stress, mental sygdom og ønskerne ti...
06/01/2023
06/01/2023

Efterlyses: Flere gruppesøgsmål efter frameldingsmodellen

Danske forbrugeres ret til erstatning har fyldt en del i de fem år advokat Anders Schäfer arbejdede med sin bog, der også har gjort ham til dr.jur. Ifølge ham er der en del forbedringsmuligheder at tage fat på, mens han desværre ikke ser nogen stor e...
04/11/2022
04/11/2022

Magtens Tredeling ep.127: Det nye dekret om dataoverførsel mellem EU og USA  

Nyeste udvikling i den konfliktfyldte føljeton om dataoverførsel er oktoberdekretet fra Joe Biden, der er resultatet af to års arbejde, siden EU-domsstolen i 2020 erklærede den ellers indgåede Privacy Shield-aftale ulovlig. Dekretet skal få dataoverf...
17/10/2022
17/10/2022

'Magtens Tredeling' ep.8.3 - Højesterets dom om fratagelse af dansk pas

Det er en "spændende" afgørelse, Højesteret er kommet frem til, hvor de har godkendt den administrative fratagelse af en kvindes danske statsborgerskab. Det siger ph.d. og lektor i menneskerettigheder ved Aarhus Universitet Louise Halleskov i dette a...
14/09/2022
14/09/2022

'Femårsplanen', del 5 - Katrine Gottlieb

Forsvarsadvokat Katrine Gottlieb runder vores jubilæumspodcast af med et ønske om, at vi bliver bedre til at diskutere vores evne til at opretholde stærke retssikkerhedsgarantier.
12/09/2022
12/09/2022

'Femårsplanen', del 4 - Nikolaj Linneballe

Vi arbejder i realtime. Vi arbejder ikke længere med dages forsinkelse, siger Nikolaj Linneballe om sin advokatprofession, da han gæster Magtens Tredeling-podcasten som en af fem profiler i vores lille jubilæumsserie 'Femårsplanen'.
06/09/2022
06/09/2022

’Femårsplanen’, del 3 – Amelie Brofeldt

Stop med at tro, det er cool at arbejde solen sort, hvis du vil tjene penge i fremtiden ved at have de bedste talenter ansat hos dig. Og det kunne da være oplagt at inddrage mere video i retssystemet, men det er ikke sikkert, det danske retssystem er...
02/09/2022
02/09/2022

'Femårsplanen', del 2 - Nina Palesa Bonde

Vi mangler helt grundlæggende at diskutere, hvordan vores love og vores retssamfund gør ligestillingen besværlig.
01/09/2022
01/09/2022

Femårsplanen, del 1 - Frederik Bruhn

Store juridiske slagsmål venter forude for fodboldsverden - både i forbindelse med Fifa's VM i og Super Leauge, der ikke er UEFA's.
20/06/2022
20/06/2022

'Magtens Tredeling' ep. 8.2 - De kvindelige talenter

Fire ud af de fem rådgivere, der i år er på Berlingskes Talent 100, er kvinder. Hvad siger det om advokatbranchen, og betyder det, at den skæve fordeling, når det kommer til kønsdiversitet på de indflydelsesrige poster, er ved at rette sig?
15/06/2022
15/06/2022

Coronaserie ep. 4: Den stærkt uigennemtænkte panik kunne vi have undgået.

I den afsluttende episode af vores miniserie om juraen i den krisetid, pandemien trak ned over os, opsamler tre juridiske aktører med hver deres synspunkt, hvad vi bør lære af tiden, og hvad vi aldrig burde have ladet ske.
14/06/2022
14/06/2022

'Magtens Tredeling' ep. 8.1: Skats anke i sagen mod Bech-Bruun

Hvem havde ansvaret for udbytteskatteskandalen? Dommerne fra Østre Landsret var klare i mælet, da de frikendte Bech-Bruun.
02/06/2022
02/06/2022

Coronaserie ep. 3: Dobbeltstraffen, der fejlagtigt blev brugt mod demonstranter

Det startede rigtig skidt men endte godt, da Folketingets i hast vedtagne fordoblinger af strafniveauet blev rullet ud.
30/05/2022
30/05/2022

Coronaserie ep. 2: Den farefulde færd med vores sundhedsdata

Digitaliseringen af vores allermest private data blev udrullet hurtigere og mere massivt end nogensinde før, da pandemien ramte og regeringen og myndighederne igangsatte hidtil usete initiativer.
24/05/2022
24/05/2022

Coronaserie ep. 1: Pandemien og loven, der skilte os ad

Forsamlingsforbuddet ramte som et lyn fra en klar himmel. Og forvaltningen af forbuddet, og hvordan vi kunne samle os, blev på flere måder lagt til fortolkning hos det yderste af lovens arm.
28/01/2022
28/01/2022

PODCAST: Det er sagen... Anders Behring Breivik

Hvordan behandler en demokratisk retsstat en massemorder, der har kastet landet ud i national landesorg? Det spørgsmål stod Norge overfor, da Anders Behring Breivik i 2012 skulle for en domstol for sine forbrydelser på Utøya.
24/01/2022
24/01/2022

PODCAST: Det er sagen... Loyal to Familia

Hvad skal der overhovedet til for at opløse en forening? I denne podcast dykker K-NEWS sammen med anklager Emil Folker ned i sagen om opløsning af banden Loyal to Familia og kigger nærmere på, hvordan sagen udviklede sig fra politisk ønske til endeli...