14/03/2024 - Magtens Tredeling #171

Klima og Danish Crown vinder åbenbart begge i landsretten


Vestre Landsrets dom i sagen mod Danish Crown faldt d. 1.marts. I dagene efter kunne man på sociale og almindelige medier læse sejrsomtaler fra flere parter og – ikke mindst – parter fra begge sider af sagen.

Hvordan det lader sig gøre, får du svar på i den seneste episode af Magtens Tredeling, hvor advokater fra hver side af sagen, Ole Spiermann og Kurt Helles Bardeleben, udlægger dommen - mens vi venter på, at den måske bliver anket.

Tekst og billede: Dan PoulsenBilledet: Uddrag fra tre opslag på LinkedIn, henholdsvis  fra Ole Spiermann, Paul Holmbeck og Marc Malmbak Stounberg. Samt yderst til højre udsnit fra danishcrown.com, hvor der ikke pr. dags dato er omtale af den netop afsagte landsretsdom

OPDATERET 21. MARTS 2024: Med tilføjelse om, at sagen er anket til Højesteret. 

Måske studsede du også over, at parterne fra begge sider af den sag, der blev afgjort i Vestre Landsret, erklærede dommen for at være en sejr og en god ting for netop deres side af sagen. Der var i hvert fald en række opslag på LinkedIn, der fangede vores opmærksomhed på K-NEWS-redaktionen i kølvandet på det, der bliver kaldt Danmarks første klimaretssag.

”Historisk dom: Der var jubelscener da dommen blev læst op,” erklærede Klimabevægelsen.
”En vigtig sejr i kampen mod greenwashing,” skrev advokat Marc Malmbak Stounberg fra den en side af sagen.

Ole Spiermann, advokat hos Bruun & Hjejle, repræsenterede Dansk Industri, der trådte ind i sagen ”for at for klarhed,” som han siger i seneste episode af Magtens Tredeling-podcasten, forklarer dog modsat fra den anden side af sagen, hvordan landsretten med dommen anerkender industrien og Danish Crowns interesser med blandt andet disse ord:

"Landsretten siger ret tydeligt, at har man dokumentation for de gode ting, man gør, så må du godt lave grøn markedsføring." Det er en udtalelse fra vicedirektør i Dansk Industri Kim Haggren, som Ole Spierman refererer. Og derudover udlægger han selv i sit LinkedIn-opslag dommen med ordene:

”I dommen fandt landsretten, at udsagnet: Dansk gris er mere klimavenlig, end du tror, var i overensstemmelse med markedsføringsloven. Landsretten henviste bl.a. til, at ordet klimavenlig er almindeligt brugt i sammenhæng af fødevarer, selvom der altid er en klimapåvirkning af produktionen, postevand muligt fraregnet.” Og han tilføjer: ”Landsretten afgjorde sagen i første instans, og dommen kan ankes.”

Flere medier udlægger dommen som et nederlag for Danish Crown. Det er dog ikke sådan, den udlægges af Ole Spiermann i Magtens Tredeling, hvor han direkte adspurgt om, hvem der har sejret i landsretten, svarer: 

”Man kan godt grave grøfter. Men jeg tror, man kan mødes om meget mere, end der egentlig skiller os ad. Alting er klimauvenligt, hvis man opstiller det meget absolut. Der er ikke noget af det, vi indtager for at overleve, som er klimavenligt. Og så er det vel også en vigtig besked, som ikke er kommet igennem, at der er meget stor forskel i klimaaftrykket på kød.”

 

Gode råd efter dommen

Danish Crowns advokat Claus Barrett Christiansen fra Bech-Bruun har ikke på LinkedIn kommenteret dommen, men har i denne uge gennemgået dommen på et seminar. K-NEWS deltog ikke i seminaret og kan derfor ikke referere, hvordan dommen blev udlagt dér. Men i indkaldelsen til seminaret, bliver der lovet anvisninger, som står på skuldrene af landsretsdommen med ordene:

”Vores specialister Claus Barrett Christiansen og Sisse Langberg Lassen gennemgår de konklusioner, som kan udledes af dommen.” Og ”derudover giver de gode råd til, hvordan du som virksomhed kan sørge for, at din markedsføring og kommunikation af grønne udsagn, fremtidige klimamål og kontrolordninger er i overensstemmelse med dommens konklusioner.”

Camilla Udsen fra Forbrugerrådet Tænk, der har deltaget som biintervenent i retssagen ved Vestre Landsret udråber på LinkedIn dommen som:

”Sejr for forbrugerne og kampen mod greenwashing - Vestre Landsret har slået fast, at begrebet Klimakontrolleret gris fra Danish Crown var vildledende. Klimakontrolleret gris var det centrale begreb i kampagnen. Samtidig har landretten slået tydeligt fast, at mere vage og relative klimaanprisninger skal kunne dokumenteres.”

Men som Ole Spiermann i Magtens Tredeling, udlægger dommen:

”Landsretten lægger vægt på, at det – klimavenligt – er et relativt udsagn.”

Klimaretssager er en trend, der foregår i alle lande, og dommen bliver da også af danske aktører refereret med udlandet og interessenter dér som målgruppe. 

Ole Spiermann  fra  Bruun & Hjejle og Kurt Helles Bardeleben fra Sirius Advokater er gæster i Magtens Tredeling. De forklarer, hvem, de mener, har vundet hvad, og de udlægger på en halv time, hvad de ser som de vigtigste konklusioner og perspektiver. Og – kan vi godt afsløre – ingen af dem vil udelukke at dommen bliver anket til Højesteret.

Sagen mod Danish Crown var rejst af Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen i Danmark.

Magtens Tredeling, både den nyeste og alle de foregående 170 episoder, kan du finde i din foretrukne podcastplayer. Og den kan lyttes via playeren i toppen af denne artikel.


Sagen er anket

Her lidt mere end en uge efter, at K-NEWS lavede interviewet med Ole Spiermann og Kurt Bardeleben, skriver Marc Malmbak Stoundberg fra Kontra Advokater, der sammen med Kurt Bardeleben førte sagen for NGO'erne, at de har anket sagen til Højesteret. 

I et opslag på LinkedIn skriver Marc Malmbak Stounberg, at:

"Landsretten frifandt også Danish Crown for at bruge udsagnet ”Dansk gris er mere klimavenligt, end du tror”.
 
Den del af dommen er i vores optik meget problematisk, og derfor har Dansk Vegetarisk Forening og Klimabevægelsen nu besluttet at anke sagen til Højesteret, så Højesteret kan tage stilling til, om det var greenwashing, da Danish Crown kaldte deres svinekød ”mere klimavenligt end du tror”.
 

 

 

 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak