27/01/2024 - Magtens Tredeling #163

Den voldsomt politiske sag ved domstolen i Haag (opdateret)


Hvad foregår der i hovederne på 17 dommere, når de skal tage stilling til folkedrabsanklagen mod Israel? Frederik Harhoff, der selv har siddet syv år i Haag, giver sit bud og fortæller i Magtens Tredeling-podcasten om de misforståelser, han med undren har noteret sig de seneste måneder, hvor han ser en uheldig sammenblanding af jura og politik.

Han giver også sit - usikre - bud på udfaldet af den indledende sagsbehandling. Det skulle vise sig, at han fik ret.

Tekst og foto: Dan PoulsenJurist, tidligere dommer i Haag, professor emeritus Frederik Harhoff, da vi interviewer ham i Odense på SDU i Odense mandag 15. januar.

 

ARTIKLEN ER OPDATERET MED TO NYE AFSNIT  SIDEN DEN OPRINDELIGE PUBLICERING 17. JANUAR. 

EFTER AFGØRELSEN FRA HAAG DEN 26. HAR VI - TIL SIDST I ARTIKLEN - TILFØJET AFSNIT MED DE SEKS MIDLERTIDIGE KONKLUSIONER SAMT NYINDHENTEDE CITATER FRA FREDERIK HARHOFF. 

 

Torsdag og fredag den 11. og 12. januar blev de indledende fremlæggelser lavet ved Den Internationale Domstol (ICJ, red.) i Haag, hvor Sydafrika anklager Israel for at begå folkedrab. En afgørelse venter lige om hjørnet.

Vi har interviewet professor emeritus og tidligere Haag-dommer Frederik Harhoff i det tidsmæssige limbo, der ligger mellem de første to dage og tidspunktet for domstolens afgørelse vedrørende Sydafrikas krav om midlertidige foranstaltninger. Det er første trin, der skal rykkes på. Et næste trin er at domstolens stillingtagen til, hvor alvorligt anklagen skal tages af det internationale samfund - altså om der er belæg for at indlede en sag ved domstolen, hvor Israel skal retsforfølges.

 

En speciel teknisk juridiske term

Det skal understreges, som Frederik Harhoff gør i interviewet, at folkedrab "jo er en teknisk juridisk term, der har et meget specielt indhold." Folkedrabskonventionen har sine klare definitioner, men en sag som denne handler i sin kerne om forsæt, og det er det, som Sydafrika skal sandsynliggøre i tilstrækkelig grad, for at sagen ikke afvises men antages.

K-NEWS spørger i interviewet, hvor nemt eller svært det er at konkludere, at nogen har intentionen, forsæt, til at begå folkedrab.

"Det er sindsygt svært. Det er jo et skønsspørgsmål, der optræder i enhver straffesag," siger Frederik Harhoff og tilføjer:

"Den procedure, der foregår ved Den Internationale Domstol, er ikke en straffesag. Ikke desto mindre er domstolen sat i en situation nu, hvor den skal prøve at finde bevis for, om det kan være rigtigt, at Israel har haft forsæt til at få fjernet den palæstinensiske befolkning fra Gaza. Beviserne peger i mange retninger. De fleste synes at være af den overbevisning, at der ikke er kød på den sag overhovedet, og de forventer den bliver afvist. Jeg er ikke så sikker endda."

I podcasten uddyber han, hvordan det er en afvejning på en knivsæg, der ikke gør ham sikker på sagens udfald.

Om hvordan dommerne i Haag går til sådan en sag, siger han.

”De sidder og gør præcist det, som jeg også ville gøre, nemlig at klø sig i nakken og sige hmm, hvordan vil jeg forstå det handlemønster, som Israel har udvist her.”

Han forklarer også, hvorfor han anser det for sikkert, at domstolens afgørelse bliver påvirket af politik. Og det er blot en af de uheldige sammenblandinger af jura og politik, han peger på, at han har noteret sig efter terrorangrebet 7. oktober og den israelske reaktion med de voldsomme konsekvenser for civile.

Den højaktuelle podcast kan aflyttes i playeren i toppen af denne artikel, eller den kan findes som episode 163 i din foretrukne podcastapp.

 

Den midlertidige afgørelse fredag 

(Tilføjet fredag eftermiddag den 26. januar, red.)

Fredag over middag er de 17 dommere ved Den Internationale Domstol kommet med en afgørelse i sagen, der indeholder seks midlertidige foranstaltninger, med afsæt i ansøgningen fra Sydafrika. Som det hedder i sagens dokument, der er offentliggjort 26. januar:

APPLICATION OF THE CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE IN THE GAZA STRIP (SOUTH AFRICA v. ISRAEL).

Efter en 86-punkter lang opridsning af hvad der indgår i domstolens overvejelser og afgørelse skrives de 6 konklusioner.

Som du kan læse herunder, er foranstaltning nummer 6 den, der reelt pålægger den anklagede hjemmearbejde de næste 30 dage.

Nummer 1-3 er gentagelser af den basale internationale aftale. 4 handler om humanitær hjælp. 5 om bevissikring.

Herunder de seks refereret på engelsk da disse passager er tilføjet kort før deadline, og vi på K-NEWS ikke vil risikere fejl i oversættelsen på grund af hastværk.

(1.) The State of Israel shall, in accordance with its obligations under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, in relation to Palestinians in Gaza, take all measures within its power to prevent the commission of all acts within the scope of Article II of this Convention.

15 dommere stemte for og to imod denne konklusion.

(2) The State of Israel shall ensure with immediate effect that its military does not commit any acts described in point 1 above.

Vedtaget med ligeledes 15 for og to imod.

(3) The State of Israel shall take all measures within its power to prevent and punish the direct and public incitement to commit genocide in relation to members of the Palestinian group in the Gaza Strip

16 for og en imod.

(4) The State of Israel shall take immediate and effective measures to enable the provision of urgently needed basic services and humanitarian assistance to address the adverse conditions of life faced by Palestinians in the Gaza Strip 

16 for en imod.

(5) The State of Israel shall take effective measures to prevent the destruction and ensure the preservation of evidence related to allegations of acts within the scope of Article II and Article III of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide against members of the Palestinian group in the Gaza Strip

15 dommer for og to imod.

Og til sidst med ligeledes 15 for og to imod:

(6) The State of Israel shall submit a report to the Court on all measures taken to give effect to this Order within one month as from the date of this Order

Hvilke dommere, hvilke landes dommere, der stemte for og imod kan ses under hver af de seks punkter i slutningen af dokumentet fra ICJ i Haag.

 

Harhoffs udlægning af Haags afgørelse

(Tilføjet lørdag den 27. januar, red.)

K-NEWS har fredag eftermiddag stillet en række spørgsmål til Frederik Harhoff. Ikke mindst ud fra forventningen om, at ICJ's konklusioner vil blive udlagt forskelligt af såvel de stridende parter som i  de forskellige medier - både journalistiske og sociale medier. 

Frederik Harhoff svarer blandt andet på vores spørgsmål om, om afgørelsen ifølge ham kan ses som sejr eller nederlag for den ene eller anden part. 

"Sejr og nederlag er uvæsentlige i denne indledende fase af sagen, for Domstolen har intet sagt om, hvorvidt der ER begået folkedrab i Gaza!"

Og som han skærer det firkantede ja/nej-spørgsmål helt ud i papir:

"Domstolen har ikke afgivet noget ja/nej på spørgsmålet om, hvorvidt Israel har noget ansvar for et evt. folkedrab."

Svarene og spørgsmål er udvekslet per mail, så tegnsætning og formatering i citaterne ovenfor, understreget og fed skrift, er Frederik Harhoffs.   

"Det eneste ICJ har sagt er, at der foreligger tilstrækkelige grunde til at gå nærmere ind og undersøge Sydafrikas påstand. (Dem der mener at dét her er et stort nederlag for Israel, har ikke forstået hvordan Domstolens system virker; på nuværende tidspunkt ligger alle muligheder åbne i spørgsmålet om folkedrab)."

Han forklarer at parterne nu formentlig får 6-8 måneder til at forberede hovedsagen, der kan starte med et første retsmøde engang til vinter. Derfra vil sagen køre med ugentlige retsmøder, bevisfremlæggelse, vidneafhøringer og så videre.

 

 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak