Alle vores artikler

Siden etableringen i 2017 har K-NEWS kontinuerligt skrevet tematiske artikler, aktuelle historier og portrætter fra den juridiske verden, samt publiceret blogs fra markante fagpersoner.

Du finder det hele kronologisk oplistet herunder.

16/06/2023
16/06/2023

Konflikt er mere end jura

Der er mange fordele ved at løse en sag ved mediation i stedet for at vælge voldgift eller gå til domstolene. Det kan styrke parternes retfærdighedsfølelse, løse konflikter hurtigt, og så aflaster det presset på vores domstole. Sådan lyder det fra Ma...
14/06/2023
14/06/2023

"EMD forstår ikke, hvad ytringsfrihed er"

En ny afgørelse fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) har på ny sat ytringsfriheden til debat. Her er en fransk højrenational politikere blevet dømt til at betale erstatning for ytringer fremsat af andre i et kommentarfelt til et af hans...
13/06/2023
13/06/2023

”Kan man rådgive om ESG, hvis man gør sine egne medarbejdere syge?”

ESG er på alle store advokatfirmaers agenda, da der er mange spændende forretningspotentialer at hente hos klienterne. Men ESG bør også være en anledning til at rykke medarbejdertrivslen længere op på de interne dagsordener hos advokatfirmaerne, lyde...
08/06/2023
08/06/2023

Poul Bostrup vinder Karnovs Skattepris 2023

Otte år som retsformand for Landsskatteretten samt en lang række andre skatterelaterede meritter med sig i karrieren, gjorde ham torsdag aften til den rette modtager af hæderen, der følger med den traditionsrige skattepris. Det er 25. gang prisen udd...
07/06/2023
07/06/2023

”25 procent dommerfuldmægtige er forsvundet gennem de sidste ti år"

Et ansættelsesstop hos de danske domstole har ført til, at de danske retter mangler erfarne dommerfuldmægtige. Problemet uddybes af præsidenten ved Retten i Aarhus mens dommerforeningens formand Mikael Sjöberg og Nina Palesa Bonde debatterer komplika...
02/06/2023
02/06/2023

Ny uranlov kan være ugyldig

Et australsk mineselskab kræver milliarderstatning fra Grønland og Danmark oven på vedtagelsen af en ny uranlov, som umuliggør selskabets mangeårige planer om udvinding af eftertragtede mineraler fra Kvanefjeldet i Sydgrønland. Men uranloven kan være...
31/05/2023
31/05/2023

”På det niveau er der langt til en seriøs diskussion”

For at sikre et trygt samfund er det afgørende, at de dømte resocialiseres. Formålet er, at de ikke skal begå kriminalitet, når de kommer ud i samfundet igen. Men hvordan går det med den del i retssystem, der er presset på flere fronter, og hvor poli...
25/05/2023
25/05/2023

Eksplosion i antallet af underretninger om hvidvask

Aldrig før har der været så meget mange underretninger om hvidvask som i 2022. Det viser årsrapporten fra Anklagemyndighedens Hvidvasksekretariat, som er blevet offentliggjort i dag.
24/05/2023
24/05/2023

”Vederlaget skriger til himlen”

Et 22-år gammelt vederlag til lægdommere og sagkyndige dommere på 1.100 kroner afholder især unge mennesker fra at melde sig til den samfundstjeneste, der helst skal afspejle den brede befolkning. Det mener jurist og boligdommer gennem mere end 25 år...
23/05/2023
23/05/2023

Splittelse i Rørdam-udvalget om hævelse af appelgrænser

Både Advokatrådets og Dommerfuldmægtigforeningens repræsentanter i Rørdam-udvalget er stærkt kritiske over for den endelige anbefaling om at hæve appelgrænsen for civile sager fra 20.000 til 50.000 kroner. De bakkes op af DI og Forbrugerrådet Tænk, d...
22/05/2023
22/05/2023

Hvis du har et bilkamera, risikerer du at bryde loven

Når du anvender kameraerne i din bil, kan du næsten ikke undgå at indsamle personoplysninger. Derfor kan du være underlagt et dataansvar, som du som bilejer skal være særligt opmærksom på.
18/05/2023
18/05/2023

bet365 anker dom og bruger fortsat billeder af sportsstjerner

bet365 blev i sidste uge dømt til at betale store erstatninger for at krænke danske idrætsstjernes ret til eget navn og billede. Men dagen efter dommen faldt, delte bettingfirmaet igen billeder af sportsstjerner – denne gang udenlandske.
17/05/2023
17/05/2023

Danske medier reklamerer for ulovligt spil

Man må ikke udbyde pengespil i Danmark uden tilladelse til det, og man må ikke reklamere for disse ulovlige spillemuligheder. En række danske medier har dog gennem længere tid gjort netop det og dermed altså brudt loven.
17/05/2023
17/05/2023

Uskyldige behandles værre end dømte

Advokater, politikere og indsatte har alle påpeget de utidssvarende, misligholdte og overfyldte arresthuse, som varetægtsfængslede lider under. Reelt er der dårligere vilkår for folk, der venter på at få deres sag for retten, end dem der er dømt, lyd...
15/05/2023
15/05/2023

Store erstatninger i bet365-dom kan danne præcedens

I sidste uge blev bet365 dømt for at have begået krænkelser på en række professionelle sportsatleters ret til eget billede og navn. Advokat med speciale i sport- og entertainmentret tror, at dommen vil have betydning for fremtidige afgørelser.
12/05/2023
12/05/2023

Retssikkerhedsdebatten er rykket ind på middagsbordet

Normalisering efter corona, retssikkerhed, øget tilsyn med hvidvask og et retssystem i knæ. Det er nedslagspunkterne i den ’state of the union’, som formand for Advokatrådet, Martin Lavesen, har klar, når Advokatsamfundet i dag afholder den tradition...
10/05/2023
10/05/2023

”Det er vigtigt, at virksomhederne bruger domstolene”

Sådan siger udviklingsdirektør hos Domstolsstyrelsen som svar på både en række advokaters og to erhvervsorganisationers opfordring til, at virksomheder går uden om domstolene og vælge alternative veje i deres tvistløsning.
10/05/2023
10/05/2023

Virksomheder frarådes at løse tvister ved domstolene

Sagsbehandlingstiden ved de civile sager vokser og vokser. Og samtidig vælger virksomheder ved tvister at se bort fra domstolene, sådan som de tilrådes af deres erhvervsorganisation, som chefkonsulent i Dansk Erhverv fortæller i tredje afsnit af ’Rev...
08/05/2023
08/05/2023

Det er et demokratisk problem, når love ikke er til at forstå

Når love er skrevet i et sprog, som kun eksperter forstår, risikerer man, at dem, der faktisk skal anvende loven, ikke forstår den. Derfor bør man i langt højere grad prioritere at forenkle sproget, når man udformer lovgivning, lyder det fra chefkons...
04/05/2023
04/05/2023

Ingen stigning i voldgift trods de lange ventetider

De danske domstole kæmper som bekendt med lange ventetider. Men det har ikke betydet en stigning i antallet af sager ført ved voldgift. Statistik fra både Voldgiftsinstituttet og Voldgiftsnævnet viser, at antallet af voldgiftssager forholder sig stab...
03/05/2023
03/05/2023

For meget politiker-indblanding i retssager

Forhenværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) var ikke bange for at give sin mening til kende, da der kørte retssager mod bandegrupperingen Loyal to Familia. I lederspalterne er de store dagblade ikke bange for at give udtryk for, hvordan de h...
01/05/2023
01/05/2023

Lange ventetider truer alles retssikkerhed

Skal flere straffesager behandles, selvom tiltalte ikke er til stede? Og skal der gives færre appeltilladelser? Der er mange spørgsmål og endnu flere bud på, hvad der er det rigtige at gøre for at nedbringe de alt for lange ventetider ved de danske d...
28/04/2023
28/04/2023

Det kan betale sig for spilbranchen at bryde loven

Det mener Marcus Mossalski, der arbejder aktivistisk mod og er foredragsholder om ludomani. Han peger på, at klageprocessen er så langsommelig og spillevirksomhederne så velhavende, at de eventuelle bøder, de måtte få, både kommer for sent og ikke ha...
25/04/2023
25/04/2023

Rørdam-udvalget afviser langt de fleste tiltag

Arbejdet er foregået for hurtigt og langt de fleste af tiltagene, der har været for præfabrikerede fra ministeriets side, har ikke været det rigtige udgangspunkt, for at udvalget kunne finde eller diskutere de nødvendige løsninger på domstolenes prob...
24/04/2023
24/04/2023

Skattechef efterlyser, at lovgivningen spiller bedre sammen med politikernes visioner

Der mangler forståelse hos politikerne, for hvilke konsekvenser det har, når de vedtager skattelove. Samlet set betyder det, at der mangler sammenhæng mellem lovgivningen og de klimamæssige visioner og intentioner.