Alle vores artikler

K-NEWS har siden mediets etablering i 2017 kontinuerligt dækket juraens verdens ved at skrive aktuelle og tematiske artikler samt leveret  portrætter af og blogindlæg fra markante fagpersoner.

Du finder det hele  oplistet kronologisk herunder.

Nogle artikler fra de første år (2017 og 2018) fremstår aktuelt med mangler. Det skyldes nogle tekniske ændringer og vi arbejder på sagen, så også de er tilgængelige fyldestgørende og - som altid - gratis.

11/04/2024
11/04/2024

Psykologen, der sidder med dommere: "Det ville være fejlagtigt at bruge børns udtalelser ufordøjet"

Det er vigtigt at huske den børnesagkyndiges faglighed og give den plads i sager, hvor børn kommer mere i centrum. Ellers risikerer vi at begå fejl i de afgørelser, der bliver lavet i for eksempel skilsmissesager. Det mener børnepsykolog og -sagkyndi...
10/04/2024
10/04/2024

Tomas Ilsøe: ”Danske Advokater har ladet sig true til at ændre tilgang”

På vegne af Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten, der i marts meldte sig ud af Danske Advokater, som de har været en del af siden stiftelsen, modsiger Tomas Ilsøe Andersen nu brancheorganisationens udlægning af forløbet. Han viser, med hidtil ...
05/04/2024
05/04/2024

BLOG: Fra overvældet til overlegen

Halvandet år efter udgivelsen af OpenAI’s ChatGPT står vi med stadig flere spørgsmål, end vi har svar. På Copenhagen LegalTech Bootcamp i starten af marts 2024 var der heldigvis en oplevelse af, at der var flere indsigtsgivende svar end spørgsmål, fo...
04/04/2024
04/04/2024

Uenighed om kravene til fuldmægtige efter afgørelse fra Civilstyrelsen

Reglerne for, hvad der skal til for at blive advokat, er formuleret så tilpas ukonkret i retsplejeloven, at det skaber usikkerhed hos de advokatfuldmægtige, lyder det fra Djøf Advokat, der også vil have principalerne mere på banen. Hos Danske Advokat...
26/03/2024
26/03/2024

Eksperter: Dansk mediegigant bryder loven med vildledende markedsføring

Det danskejede medie HLTV udgiver anmeldelser, der reelt er udeklareret betalt indhold, vurderer to juraprofessorer. Derudover er mediet, der genererer tocifret millionbeløb i overskud og er en del af en milliardforretnning på kant med spilleloven, n...
25/03/2024
25/03/2024

Exit fra brancheorganisation cementerer Kammeradvokatens rolle som ”unikt dyr på savannen”

Administrerende direktør hos Danske Advokater, Paul Mollerup, er overrasket over Poul Schmith/Kammeradvokatens pludselig udmeldelse fra brancheorganisationen. Men advokatfirmaet har altid haft en særlig status, og derfor kan det ikke komme bag på nog...
22/03/2024
22/03/2024

Børn bliver holdt udenfor i den digitale velfærdsstat

Hvilke konsekvenser har det, at børn bliver holdt udenfor i den digitale velfærdsstat? Og hvad er det for nogle barrierer, de møder, når de forsøger at deltage?
20/03/2024
20/03/2024

BLOG: Retfærdighed er en dårlig målestok for reglers brugbarhed

Kvaliteten af vores love står på et svært fundament, hvor høj kompleksitet ofte er lig med høj retfærdighed, mens simpel lovgivning ofte er lig med det modsatte. Det burde politikere og meningsdannere anerkende, når de turnerer rundt med ønsket om si...
19/03/2024
19/03/2024

På nyt kollegie for jurastuderende er fællesskaber en forpligtelse

Et kommende kollegie i København finansieret af Dreyers Fond vil tage eksperimenterende værktøjer i brug for at skabe et kollegie, der ifølge direktøren for Dreyers Fond skal skabe helt ny rammer for, hvordan man tænker beboersammensætning, trivsel o...
18/03/2024
18/03/2024

Udtømning af vandressourcer kan med nyt direktiv føre til fængselsstraf eller bøder

Nyt direktiv fra EU skærper straffen for samt definerer nye forbrydelser mod miljøet. Direktivet bestemmer blandt andet, at ulovlig handel med tømmer kan straffes, og at CEOs i svindende virksomheder kan sanktioners med 10 års fængsel.
15/03/2024
15/03/2024

Danske Advokater nedlægger ti år gammelt kodeks

I en mail til Danske Advokaters medlemmer meddeler brancheorganisationen, at tiden er løbet fra kodekset, der siden 2015 har været tiltænkt som en række pejlemærker for advokaters arbejde med samfundsansvar.
14/03/2024
14/03/2024

Klima og Danish Crown vinder åbenbart begge i landsretten

Vestre Landsrets dom i sagen mod Danish Crown faldt d. 1.marts. I dagene efter kunne man på sociale og almindelige medier læse sejrsomtaler fra flere parter og – ikke mindst – parter fra begge sider af sagen.
08/03/2024
08/03/2024

Bodil Begtrup sørgede for at menneskerettigheder blev for alle  

Bodil Begtrup spillede en stor rolle i forbindelse med menneskerettighedernes udformning tilbage i 1948, hvor hun var med til at sørge for, at konventionen omfattede alle, og ikke kun mænd. I Magtens Tredeling afsnit 170, tegner vi sammen med histori...
05/03/2024
05/03/2024

Podcasten Legalt klar med to nye værtspar og udvider til SDU

Karnovs podcast for jurastuderende, Legalt, tilfører nyt værtspar fra Syddansk Universitet i Odense, mens det oprindelige værtspar fra København også får en makeover. Målet er at nå endnu bredere ud og forankre podcastens tematikker om studieliv også...
04/03/2024
04/03/2024

”Begrundelse er skudt ved siden af”

Det siger forperson for Advokatsamfundets strafferetsudvalg, efter justitsministeren afviste at lade straffe- og familieretsadvokater omfatte af $119 i straffeloven. Et ønske, der ellers står højt på listen hos udvalget, da knap 40 procent af familie...
01/03/2024
01/03/2024

Danish Crown skal anerkende at have overtrådt markedsføringsloven 

Der er netop faldet dom i den første greenwashing-sag af sin slags i Danmark. Dommen fra Vestre Landsret lyder blandt andet, at Danish Crown skal anerkende, at de har overtrådt markedsføringsloven ved at have solgt grise som klimakontrolleret.
29/02/2024
29/02/2024

I Polen vil man tage PiS på årtiers retsreformer

Efter næsten et årti med omfattende EU-stridige retsreformer fra det regeringsledende Lov og Retfærdighed-parti, PiS, har premierministeren sat sig for at starte forfra og genindføre retsstaten.
21/02/2024
21/02/2024

7 år med utryghedsskabende tiggeri

To ugers fængsel, det kan du få, hvis du tigger på utryghedsskabende vis. Siden strafskærpelsen i 2017 trådte i kraft, har 113 personer været gennem domstolsmøllen og med afsæt i dommene og præmisserne kan Pia Justesen i dag tegne billedet af hvad, d...
19/02/2024
19/02/2024

I skak og jura har du alt information tilgængeligt, gør du det perfekt, vinder du

Marie Frank-Nielsen har altid spillet meget skak, og hun har deltaget i både OL og VM. Det strategiske fra skakken har hun taget med i sit job som seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, hvor hun blandt andet sidder med en anmeldelse af en række influenc...
16/02/2024
16/02/2024

EU skrinlægger planlagt regulering A- og B-aktier

EU-Kommissionens og EU-parlamentets forslag til et nyt aktiedirektiv, der skulle regulere A- og B-aktiestrukturen er blevet fjernet fra den endelig aftale. Dansk Industri kalder det en sejr for den danske selskabsmodel, mens professor i selskabsret e...
15/02/2024
15/02/2024

Advokatsamfundet og Dansk Industri i samlet opråb: Danske virksomheder har ingen retsgarantier ved næste epidemi

Trods bred politisk vilje i oppositionen til at indføre en ny epidemilov og hermed indføre konkrete retsgarantier for erhvervslivet, har den siddende regering netop afvist et lovforslag fra oppositionen. Det får Advokatsamfundet og Dansk Industri til...
14/02/2024
14/02/2024

Menneskerettighederne lapper huller i dansk lovgivning

Hullerne findes i erstatningsretten, og problemet er ifølge advokat Mads Pramming, at bestemmelsen om tort i erstatningsretten ikke giver mulighed for erstatning, når der er tale om sager, hvor tabet ikke er økonomisk. I denne episode af Magtens Tred...
12/02/2024
12/02/2024

Fra buestrøg på bratsch til databehandling i EU

De seneste tal viser, at der bliver uddannet 1459 jurister på et år. Langt fra alle vælger dog at bruge juraen til at gå advokat- eller dommervejen. I tre artikler undersøger K-NEWS, hvordan en hverdag og et liv kan se ud, når man vælger at bruge jur...
09/02/2024
09/02/2024

Kan man lave et nationalt forbud mod fossile reklamer?

Ja, det kan man godt, i hvert fald hvis man spørger professor i international lov samt social retfærdighed og assisterende professor i EU-lov på University of Amsterdam. Ifølge dem bryder det hverken med EU’s lovgivning på det indre marked eller ytri...
08/02/2024
08/02/2024

BLOG: "Hvordan laver vi regler?"

Leif Hove-Donbæk er bekymret for det danske lovarbejde, der i hans optik bliver produceret i så ringe kvalitet, at det i sidste ende er op til domstolene at efterprøve loven, og først herigennem udpege de huller i lovgivningen, som politikerne så eft...