26/04/2024 - Ventetider ved domstolene

Københavns Politi: Mangel på anklagere skyldes blandt andet efterslæb fra bunkebekæmpelse


Selvom der blev tilført 650 millioner kroner til politi og de lokale anklagemyndigheder med finansloven, så er anklagerne hos Københavns Politi pressede efter et hårdt år med en masse overarbejdstimer for at kunne opfylde måltallene for bunkebekæmpelse i 2023.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Billede: Stockfoto, mand på trapper

 

“Det er klart, at vi har nogle problemer.”

Sådan indleder Flemming Petersen, chefanklager hos Københavns Politi, på spørgsmålet om, hvordan de hos anklagemyndigheden oplever de mange situationer med manglende anklagere og mange aflyste sager ved Københavns Byret. Situationer, der de sidste uger er blevet aktualiseret ved blandt andet et læserbrev i Politiken fra en frustreret dommer og en intern bekymringsmail til alle ansatte ved byretten fra retspræsident Nikolaj Aarø-Hansen.

K-NEWS har talt med anklagemyndigheden ved Københavns Politi om, hvordan de oplever situationen, hvorfor det står sådan til, og hvad de vil gøre for at ændre det.

Hvordan oplever I problemerne med at skaffe anklagere?

“Det er jo glædeligt, at byretterne har fået en god politisk aftale, hvor byretterne kan drive de sager, vi sender i deres retning. Men det er klart, at vi har nogle problemer.

Vi anerkender fuldt ud den situation, der skitseres. Men jeg har som chefanklager jo også det fulde ansvar for, at anklagerne er godt forberedt. Hvis du har to dage i retten, vil resten af ugen ofte gå med forberedelse."

Med den seneste finanslov fik den lokale anklagemyndighed og politi tilført 650 millioner kroner. Hvorfor er det her så et problem lige nu?

“I forbindelse med den flerårsaftale, der lå fra 2021 til 2023, der var nogle krav til at nedbringe de verserende straffesager ved politi og anklagemyndighed. Og det lykkedes vi med i Københavns Politi, men hvis man kigger på, hvordan vi gjorde det, så krævede det en ekstra indsats, og det har krævet en kæmpe ekstra arbejdsbyrde at nå i mål. Men retssagerne skal jo drives indenfor normal arbejdstid. I det er det jo vores ansvar at sikre et godt arbejdsmiljø.”

Ifølge Flemming Petersen møder anklagerne mere i retten end sidste år, men problemerne skal også findes i prioriteringen af sager, lyder det.

“Vi har kigget på tallene, og vi kan jo se, at vi møder mere i retten nu, end vi gjorde i 2023. Selvom jeg har meldt ud, at det her er vores førsteprioritet, så har vi også andre ting, vi skal klare. For eksempel grundlovsforhør og videoafhøringer af børn. Og man kan sige, selvom vi har nedprioriteret sagsbehandling for at dække retsmøder, så er der jo også bare sager, der kræver ekstra opmærksomhed – blandt andet personfarlig kriminalitet og bandesager, og så har vi principielle sager, der fylder mere. Derudover ser vi i forbindelse med politiets efterforskning i mange af de her sager, at der nogle gange også er behov for anklagerbistand.”

Hos Københavns Byret er man usikker på, hvor længe den her situation skal stå på. Hvad er dit svar til det?

”Vi kommer til at løse den her situation.”

Hvad vil I konkret gøre for at løse problemerne?

“På den korte bane har jeg som chefanklager rakt ud til andre kredse her i øst og bedt om hjælp til at bistå os med at få de her sager afviklet. Det er en række af de sjællandske kredse, der bistår os.

Og så har vi internt kigget på, om der er nogle kompetencer i Københavns Politi, der kan bistå med retsarbejdet. For eksempel har vi i den juridiske afdeling nogle ansatte, der tidligere har været anklagere, og de skal gerne bistå med retsarbejdet.

På den lange bane, der er det klart, at vi gerne vil rekruttere flere anklagere, så vi får en mere bæredygtig løsning. Det er jo så lidt usikkert, hvornår problemet er løst, men vi er også i dialog med Rigspolitiet og Rigsadvokaten i forhold til, hvordan vi løser den her situation, og de drøftelser pågår stadig i forhold til længerevarende løsninger.

Og jeg forventer, at vi har en afklaring inden for de næste par uger.”

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak