10/04/2024 - Exit fra Danske Advokater

Tomas Ilsøe: ”Danske Advokater har ladet sig true til at ændre tilgang”


På vegne af Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten, der i marts meldte sig ud af Danske Advokater, som de har været en del af siden stiftelsen, modsiger Tomas Ilsøe Andersen nu brancheorganisationens udlægning af forløbet. Han viser, med hidtil fortrolige dokumenter, hvordan organisationen i hans øjne har ladet sig presse til at ændre holdning, når det kommer til arbejdet med at levere juridiske ydelser til staten.

Tekst og billede: Rasmus Lehmann Hylleberg


Billede: Tomas Ilsøe Andersen, afgående bestyrelsesmedlem hos Danske Advokater, er uforstående over for Danske Advokaters udlægning af forløbet

 

Tomas Ilsøe Andersen er med egne ord stadig lidt paf over det forløb, der endte med, at Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten forlod Danske Advokater. Og han er endnu mere forvirret efter at have læst Paul Mollerups udlægning af sagen i et interview til K-NEWS. En forvirring, der nu får ham til at give os indblik i det fortrolige dokument, der ligger til grund for det afgørende møde i Danske Advokater. Og en forvirring, der får ham til at tage til genmæle mod det, han ser som en kampagne anført af fire store konkurrenter.

Forvirring er udløst af det interview, vi på K-NEWS lavede med direktør hos Danske Advokater Paul Mollerup, hvor han fortæller, at han ikke forstår, hvordan Danske Advokaters policy position på spørgsmålet om statens indkøb af juridiske ydelser kan komme bag på Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten, da positionen har været den samme siden 2020.

Spørger man Tomas Ilsøe Andersen, der har har siddet i bestyrelsen hos Danske Advokater de sidste seks år, så er det ligegyldigt, at positionen er den samme, hvis man samtidig ændrer kommunikationen herom radikalt. Med dagsordenen for det ekstraordinære bestyrelsesmøde, der endte med advokatfirmaets exit fra brancheorganisationen, fulgte nemlig en indstilling om en ny tilgang til spørgsmålet. 

Og her er det ifølge Tomas Ilsøe Andersen tydeligt, at tilgangen ændres radikalt, da brancheforeningen skriver på første side i den fortrolige indstilling, at man indstiller til, at den oprindelige formulering om ikke at ville gå pro-aktivt ud i debatten nu skal ændres, da organisationen ønsker at engagere sig mere aktivt i en generel indsats for at få regeringen til at ændre den måde, staten køber juridiske ydelser på.

Og det er en markant ændring af tilgangen og dermed også den policy position, der blev formuleret i 2020, lyder det fra Tomas Ilsøe Andersen.

”Synspunkterne, altså det, at Danske Advokater generelt går ind for konkurrenceudsættelse, er ikke nyt. Det Paul Mollerup glemmer at fortælle, det er, at det, at man kun skulle udtale sig reaktivt og balanceret – altså med inddragelse af hensynet til vores position og de fordele, som også er forbundet med kammeradvokataftalen - det vil man gå væk fra. Og dermed kan han måske nok sige - jamen, synspunktet er ikke nyt. Men det er alt det andet. Og man må også spørge sig selv, hvis han slet ikke mente, at der var noget nyt under solen, så var der vel heller ikke behov for at indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, kun med det på dagsordenen.”

K-NEWS har set hele det fortrolige dokument fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde med den ordlyd, der er afsæt for Tomas Ilsøe Andersens udtalelse. Vi har derfor forelagt kritikken for Danske Advokaters administrerende direktør Paul Mollerup. Han vil ikke forholde sig til ordlyden i den indstilling fra bestyrelsesmødet, som K-NEWS har set.

”For det første forholder jeg mig naturligvis ikke konkret til, hvad der måtte have stået i interne og fortroligt stemplede notater, som måtte have været udsendt til vores bestyrelse. Jeg går ud fra, at indholdet af interne og fortrolige notater forbliver interne og fortrolige, så jeg ved ikke, hvad du har set.”

Han henviser til, at der desuden er forskel på, hvad der sker på et bestyrelsesmøde, og hvad der sendes ud af materiale på forhånd.

”Dernæst er det jo helt generelt sådan, at der ofte er forskel på, hvad en bestyrelse ser af materiale inden et møde, og så hvad en bestyrelse efter drøftelser måtte konkludere ved et mødes afslutning. Det er jo derfor, man afholder bestyrelsesmøder.”

Paul Mollerup afviser Tomas Ilsøe Andersens kritik og står fast på, at der ikke er ændret noget på Danske Advokaters stillingtagen, ligesom han ikke vil går ind i diskussionen om den ændrede tilgang, der står anført i indstillingen.

”Jeg har været og er meget præcis i mine udmeldinger, som jeg står helt ved. Danske Advokater formulerede en position omkring statens køb af advokatydelser i 2020. Den position er indeholdt i vores høringssvar til Konkurrencerådets analyse og ligger på deres hjemmeside. Efter bestyrelsesmødet den 12. marts 2024 stod den position ved magt. Diskussionen om, hvordan og hvor meget vi kommunikerer om den pågældende position er en helt naturlig diskussion, men den er og bliver en anden diskussion end diskussionen om, hvordan vores position rent faktisk er formuleret.”

 

Forløbet

Det var 12. marts, om aftenen, at Advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten valgte at bryde med brancheorganisationen Danske Advokater. Bruddet skete på bagkant af et ekstraordinært bestyrelsesmøde, som var blevet indkaldt en uge i forvejen. Mødet havde ifølge Tomas Ilsøe Andersen kun ét punkt på dagsordenen – nemlig den førnævnte indstilling om at ændre tilgangen til, hvordan brancheforeningen ville gå til spørgsmålet om konkurrenceudsættelse af statens indkøb af juridiske ydelser.

Tomas Ilsøe Andersen beskriver forløbet omkring det ekstraordinære møde således:

”Jeg blev indkaldt til mødet iskoldt samtidig med de andre. Der var ingen forudgående dialog, ingen forklaring, intet ønske om dialog eller måske endda en blød landing, hvor vi – ligesom i 2020 – kunne få indflydelse på formuleringer.”

Tomas Ilsøe Andersen fortæller, at han fredagen inden mødet skulle afholdes om tirsdagen fik et opkald fra Paul Mollerup, hvor han blev erklæret inhabil i drøftelserne på mødet.

Hvordan reagerer du på at få at vide, at du er inhabil på det spørgsmål?

”Egentlig var jeg nok lige så paf, som da jeg modtog selve indkaldelsen om tirsdagen før det endelige møde. Fordi jeg havde i den grad forventet at blive taget med på råd. Vi har været medlem siden dag et, da Danske Advokater blev dannet. Jeg synes egentlig også, at vi har været et aktivt medlem siden dag et. Og jeg har selv investeret mange timer i at være i bestyrelsen i seks år.”

”Jeg blev indkaldt til mødet iskoldt samtidig med andre. Der var ingen forudgående dialog, ingen forklaring, intet ønske om dialog eller måske endda en blød landing (...)

 

Hos Danske Advokater hedder formanden Jesper Rothe, og han deltog også i det endelige mødet. Til daglig er han partner hos Bech-Bruun, og dermed ansat hos en af de medlemsvirksomheder, som Tomas Ilsøe Andersen fremhæver som initiativtagere til den ændrede tilgang hos Danske Advokater. 

Det er derfor naturligt at spørge, hvorvidt Jesper Rothe dermed også er at betragte som inhabil, og om det blev diskuteret på mødet. Tomas Ilsøe Andersen fortæller, at man i gruppen brugte ti minutter på at diskutere, hvorvidt både han selv og Jesper Rothe skulle erklæres inhabile. Meldingen endte med, at Jesper Rothe godt måtte deltage i drøftelserne, mens Tomas Ilsøe Andersen fortsat blev erklæret inhabil. 1,5 times tid efter bliver han ringet op og fik fortalt, at bestyrelsen har valgt at støtte op om indstillingen.

 

Truet af fire initiativtagere

Lad os lige vende de fire initiativtagere, som Tomas Ilsøe Andersen refererer til ovenfor. I den førnævnte indstilling står det blandt andet anført, at den ændrede tilgang sker på baggrund af en opfordring til Danske Advokater sendt fra en gruppe af fire medlemsvirksomheder, som tilsammen udgør 20% af Danske Advokaters kontingentgrundlag. Gruppen er bekendt med den oprindelige policy position, står der, men er frustrerede over, at der fra regeringens side ikke bliver gjort mere for at ændre måden, hvorpå staten køber juridiske ydelser,

Ifølge Tomas Ilsøe Andersen bekræftede Paul Mollerup under mødet, at gruppen består af advokatfirmaerne Bech-Bruun, Gorrissen Federspiel, Kromann Reumert og Plesner. Og han mener, at de fire i fællesskab har presset Danske Advokater til at udforme den endelige indstilling, når ordlyden i indstillingen lyder som den gør.

”Af indstillingen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde fremgår det ganske klart, at årsagen til manøvren – og hastværket heri – var den, at de fire konkurrenter ønskede at bruge Danske Advokater som en mere objektiv stemme, når der skulle lobbyes for at pleje deres interesser”, siger Tomas Ilsøe Andersen.

Mener du dermed, at de fire advokathuse har presset Danske Advokater?

”Jeg tror desværre, at Danske Advokater har ladet sig spænde for en vogn under trusler fra de fire store virksomheder om, at, og det står der i øvrigt også eksplicit i indstillingen, at hvis ikke Danske Advokater medvirkede til det her, så synes de ikke, at de fik nok for medlemskronerne”.

K-NEWS har forelagt Paul Mollerup påstanden om, at han skulle have bekræftet på bestyrelsesmødet, hvem de fire medlemsvirksomheder bag initiativet er. Han ønsker ikke at referere fra fortrolige bestyrelsesmøder, og han afviser, at man hos Danske Advokater er blevet truet til at ændre tilgang.

”Vi har længe og løbende været i dialog med Danske Advokater om blandt andet Kammeradvokatordningen (...) Jeg kan imidlertid ikke genkende, at der i den forbindelse er lagt et pres på foreningen eller at der sågar skulle være tale om trusler.”

 

”Det kan jeg afvise. Jeg kan henholde mig til mit svar til dig i den af dig offentliggjorte artikel, hvor jeg én gang har svaret på et helt tilsvarende spørgsmål:
”Vores stillingtagen til det her, det er udtryk for, at vi altid har en dialog med vores medlemmer om alle mulige ting, og vi har vurderet, at det her var et tidspunkt, hvor det var værd at genbesøge og ajourføre, hvordan vi håndterer den her problemstilling omkring statens køb af advokatydelser, som er det, det handler om. Og det var jo i lyset af, at vi har fået nogle signaler om, at det er noget, der arbejdes på inde i staten lige nu, og så tænker vi, så er det nok det rigtige tidspunkt, at kunne være klar til at sige noget om det.””

K-NEWS har rakt ud til både Plesner, Kromann Reumert, Bech-Bruun og Gorrissen Federspiel for at spørge dem, dels om de kan bekræfte, at den ændrede tilgang og den endelige indstilling er udfærdiget på baggrund af deres ønsker, dels om de, med Tomas Iløe Andersens ord, har truet Danske Advokater til at ændre tilgang.

Hverken Plesner eller Gorrissen Federspiel er vendt tilbage på vores spørgsmål, mens Bech-Bruun ikke ønsker at kommentere sagen. 

Hos Kromann Reumert lyder det samlede svar fra managing partner Christina Bruun Geertsen på begge spørgsmål:

”Vi har længe og løbende været i dialog med Danske Advokater om blandt andet Kammeradvokatordningen og det er positivt, hvis de nu deltager mere aktivt i debatten og dermed understøtter det politiske arbejde, der er lagt op til i regeringsgrundlaget. Jeg kan imidlertid ikke genkende, at der i den forbindelse er lagt et pres på foreningen eller at der sågar skulle være tale om trusler.”

 

Brancheforeningen som bannerfører

Af den fortrolige indstilling følger desuden, at Danske Advokater skal stå bag de andre store medlemsvirksomheder, da man ønsker et samlet tryk på det politiske system for at sætte gang i bestræbelserne på at ændre måden, hvorpå staten indkøber juridiske ydelser. 

”De fire store advokathuse er klar over, at der nok snart sker noget i forhold til det løfte, der er nedskrevet i regeringsgrundlaget om at kigge på kammeradvokataftalen. Og derfor haster det, hvis man skal gøre sin interesse gældende. Og hvis de hver især bare kommer og banker på dørene rundt omkring, jamen så bliver det jo åbenbart for dem, de skal tale med, at her står en konkurrent, som gerne vil have noget fra en anden konkurrent i branchen. Men hvis man skulle have lidt vægt bag sine ord, så ville det være godt at skubbe Danske Advokater ind foran sig. For så bliver det hele lidt mere objektivt. Så er det branchen, der kommer og siger det,” siger Tomas Ilsøe Andersen.

Men kan du forstå, hvis det for Danske Advokater som brancheorganisation kan give god mening aktivt at ville gå ud og søge mere konkurrence i relation til statens indkøb af juridiske ydelser?

”Nej, det giver ikke mening for en brancheorganisation, der skal favne alle sine medlemmer, herunder også os. Det giver ikke mening at vælge side til støtte for nogle konkurrenter, der gerne vil have noget af et andet medlems forretning. Det havde klædt en brancheorganisation at sige - vi er her altså for alle medlemmer. Det havde klædt en brancheorganisation at sige - vi arbejder derfor på at gøre kagen større for alle i stedet for at sidde og arbejde for intern kannibalisering. Jeg kan ikke se dette uvarslede og ensidige valg af side kan være forenligt med det at have os som medlem.” 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak