22/04/2024 - Ventetider

Københavns Byret udtrykker bekymring over anklagermangel i intern mail


Retspræsident ved Københavns Byret Nikolaj Aarø-Hansen udtrykker i en mail til alle domstolens ansatte bekymring over den nuværende situation, hvor anklagemyndigheden ved Københavns Politi i hans optik ikke kan leve op til de aftalte berammelsestider. ”Det betyder desværre, at rigtig mange sager, der allerede er berammede, bliver aflyst i sidste øjeblik”, lyder det.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Billede: Københavns Byret (Credit: Karnov Group)

 

Først var det flaskehalse hos domstolene. Nu er det hos anklagemyndigheden, den er gal.

Hos Københavns byret konstaterer man nu, at rigtig mange sager bliver aftalt i sidste øjeblik og nogle gange på dagen, fordi anklagemyndigheden ved Københavns Politi ikke kan stille med anklagere til sagerne.

Det fik tirsdag retspræsident Nikolaj Aarø-Hansen ved Københavns Byret til at sende en mail ud til alle ansatte, hvor han udtrykker bekymring for den nuværende situation. Han anerkender, at de mange aflysninger afstedkommer en hel del besvær for både de ansatte og de involverede parter i sagerne, ligesom også vidner og advokater er påvirkede af det.

Retspræsidenten i København skriver i den interne mail, der er sendt til alle medarbejdere, at det for ham stadig er ukendt, hvor stort problemet egentlig er. Og han skriver, at anklagemyndigheden heller ikke på nuværende tidspunkt ved noget om, hvor alvorligt problemet er. For som han skriver er det uklart, om situationen er midlertidig eller langvarig, lyder det.

“Jeg er i tæt kontakt med både Politidirektøren og Chefanklageren, men de ved ikke endnu, om det er en blivende situation, eller om  anklagemyndigheden i Københavns Politi eventuelt kan få tilført yderligere resurser.”

“Jeg har gjort det klart for dem, at det koster os en masse spildt arbejde samt yderligere ekstraarbejde, og at vores indsats til bunkebekæmpelse reelt bliver ødelagt, hvis der ikke findes en snarlig løsning”, lyder det mailen til de ansatte hos Københavns Byret.

Hos Københavns Politi genkender man udfordringer med at stille anklagere til rådighed, men her ønsker man først atudtale sig senere på ugen, da man arbejder på at få formuleret forslag til, hvordan man løser udfordringerne.

 

”Ak og ve”

Ugen forinden havde dommer ved Københavns Byret Knud-Erik Schmidt i et læserbrev i Politiken udtalt kritik af den nuværende situation. Han oplever også, at anklagemyndigheden aflyser allerede berammede sager, og at de reelt møder i retten på færre dage ind året før.

”Jeg synes, at det er helt uacceptabelt. Det skulle altså være så godt, men... Min frustration er ikke blevet mindre, og hvis politikerne tror, at de kan forvente mirakler og betydelig nedgang i berammelsestiden som følge af de øgede bevillinger, må de tro om igen.”

Ventetiderne i domstolssystemet har været en tilbagevendende problematik i mange år, og det er noget, vi her på K-NEWS har dækket massivt. Men hvor det tidligere har været hos domstolene, at problemet har ligget, er det nu hos anklagemyndigheden.

K-NEWS følger op på historien, når vi i næste uge har interview med anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak