Alle vores artikler

Siden etableringen i 2017 har K-NEWS kontinuerligt skrevet tematiske artikler, aktuelle historier og portrætter fra den juridiske verden, samt publiceret blogs fra markante fagpersoner.

Du finder det hele kronologisk oplistet herunder.

01/03/2024
01/03/2024

Danish Crown skal anerkende at have overtrådt markedsføringsloven 

Der er netop faldet dom i den første greenwashing-sag af sin slags i Danmark. Dommen fra Vestre Landsret lyder blandt andet, at Danish Crown skal anerkende, at de har overtrådt markedsføringsloven ved at have solgt grise som klimakontrolleret.
29/02/2024
29/02/2024

I Polen vil man tage PiS på årtiers retsreformer

Efter næsten årevis med omfattende EU-stridige retsreformer fra det regeringsledende Lov og Retfærdighed-parti, PiS, har premierministeren sat sig for at starte forfra og genindføre retsstaten.
21/02/2024
21/02/2024

7 år med utryghedsskabende tiggeri

To ugers fængsel, det kan du få, hvis du tigger på utryghedsskabende vis. Siden strafskærpelsen i 2017 trådte i kraft, har 113 personer været gennem domstolsmøllen og med afsæt i dommene og præmisserne kan Pia Justesen idag tegne billedet af hvad, de...
19/02/2024
19/02/2024

I skak og jura har du alt information tilgængeligt, gør du det perfekt, vinder du

Marie Frank-Nielsen har altid spillet meget skak, og hun har deltaget i både OL og VM. Det strategiske fra skakken har hun taget med i sit job som seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk, hvor hun blandt andet sidder med en anmeldelse af en række influenc...
16/02/2024
16/02/2024

EU skrinlægger planlagt regulering A- og B-aktier

EU-Kommissionens og EU-parlamentets forslag til et nyt aktiedirektiv, der skulle regulere A- og B-aktiestrukturen er blevet fjernet fra den endelig aftale. Dansk Industri kalder det en sejr for den danske selskabsmodel, mens professor i selskabsret e...
15/02/2024
15/02/2024

Advokatsamfundet og Dansk Industri i samlet opråb: Danske virksomheder har ingen retsgarantier ved næste epidemi

Trods bred politisk vilje i oppositionen til at indføre en ny epidemilov og hermed indføre konkrete retsgarantier for erhvervslivet, har den siddende regering netop afvist et lovforslag fra oppositionen. Det får Advokatsamfundet og Dansk Industri til...
14/02/2024
14/02/2024

Menneskerettighederne lapper huller i dansk lovgivning

Hullerne findes i erstatningsretten, og problemet er ifølge advokat Mads Pramming, at bestemmelsen om tort i erstatningsretten ikke giver mulighed for erstatning, når der er tale om sager, hvor tabet ikke er økonomisk. I denne episode af Magtens Tred...
12/02/2024
12/02/2024

Fra buestrøg på bratsch til databehandling i EU

De seneste tal viser, at der bliver uddannet 1459 jurister på et år. Langt fra alle vælger dog at bruge juraen til at gå advokat- eller dommervejen. I tre artikler undersøger K-NEWS, hvordan en hverdag og et liv kan se ud, når man vælger at bruge jur...
09/02/2024
09/02/2024

Kan man lave et nationalt forbud mod fossile reklamer?

Ja, det kan man godt, i hvert fald hvis man spørger professor i international lov samt social retfærdighed og assisterende professor i EU-lov på University of Amsterdam. Ifølge dem bryder det hverken med EU’s lovgivning på det indre marked eller ytri...
08/02/2024
08/02/2024

BLOG: "Hvordan laver vi regler?"

Leif Hove-Donbæk er bekymret for det danske lovarbejde, der i hans optik bliver produceret i så ringe kvalitet, at det i sidste ende er op til domstolene at efterprøve loven, og først herigennem udpege de huller i lovgivningen, som politikerne så eft...
06/02/2024
06/02/2024

Opsplitning af ministeriet forudses at føre til skibbrud

Advokatrådet advarer mod regeringens ide om at opsplitte Justitsministeriet. Et nyt ministerium – som der er lagt op til – med ansvar for national sikkerhed skaber en risiko for et skibbrud for vores danske retssikkerhedstradition, lyder bekymringen.
06/02/2024
06/02/2024

Erhvervsjura i Luksusfælden og Folketinget 

De seneste tal viser, at der bliver uddannet 1459 jurister på et år. Langt fra alle vælger dog at bruge juraen til at gå advokat- eller dommervejen. I tre artikler undersøger K-NEWS, hvordan en hverdag og et liv kan se ud, når man vælger at bruge jur...
01/02/2024
01/02/2024

Nye fonde med krypto-værdi godkendt til aktiehandel

Godkendelse gør det nu tilladt i USA at handle med aktier, der har kryptovaluta som den grundlæggende værdi. Ansøgerne til godkendelsen var store institutionelle investorer, og på den første handelsdag med de her nye ETF’ere steg markedet gevaldigt, ...
27/01/2024
27/01/2024

Den voldsomt politiske sag ved domstolen i Haag (opdateret)

Hvad foregår der i hovederne på 17 dommere, når de skal tage stilling til folkedrabsanklagen mod Israel? Frederik Harhoff, der selv har siddet syv år i Haag, giver sit bud og fortæller i Magtens Tredeling-podcasten om de misforståelser, han med undre...
24/01/2024
24/01/2024

Forbrugerbeskyttelse udfordres, når virtuelle influencere invaderer sociale medier

I en ikke så nær fremtid vil alle kunne skabe deres egne virtuelle influencere på sociale medier, der så er livagtige, at det vil være umuligt at se forskel på, hvad der er rigtige mennesker af kød og blod, og hvad der er AI-genererede avatarer.
19/01/2024
19/01/2024

Arbejdet med ny offentlighedslov risikerer at blive en ’syltekrukke’

Det er positivt, at regeringen nu vil se på muligheden for at ændre offentlighedsloven, så der skabes mere transparens. Men det netop nedsatte fagudvalg, der skal kigge på en revidering af loven, risikerer at blive en syltekrukke, da man allerede har...
16/01/2024
16/01/2024

Erhvervsjurister kan måske snart kalde sig advokater

En ny arbejdsgruppe under Advokatsamfundet skal nu tage livtag med en af de store anbefalinger fra Konkurrencerådets rapport fra 2021 – nemlig muligheden for også, at cand.merc.(jur.)-uddannede kan opnå advokatbeskikkelse. ”Der er mange vigtige spørg...
09/01/2024
09/01/2024

”Vi mangler danske jurister i EU”

Louise Spangsberg Grønfeldt er den første danske kvinde, der tiltræder embedet som dommer ved EU-domstolen. Det har været hele turen værd, selvom det har taget godt og vel 15 år at arbejde sig vejen gennem det europæiske system. Og arbejdet I EU er f...
22/12/2023
22/12/2023

Nyt EU-direktiv vil greenwashing til livs 

Europa-Parlamentet og Rådet har fremsat et ‘Green Claims Directive’, der skal sørge for, at virksomheder ikke greenwasher, når de reklamerer for deres produkter.
21/12/2023
21/12/2023

”Det er mere kvinderne, det halter med”

Anne Louise Bormann er som den blot anden danske kvinde nogensinde Danmarks repræsentant ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Og det er en tendens, at kvinderne på det anciennitetsniveau, som det kræver at bestride de højeste ju...
18/12/2023
18/12/2023

Ingen retssikkerhedsgarantier for børnekrænkere

En nyligt vedtaget lov har isoleret en gruppe dømte kriminelle endnu mere, end de var i forvejen, og det udstiller et stort gabende hul i vores institutionelle retssikkerhedsgarantier for den gruppe af dømte. Det er genstandsfeltet i et nyt ph.d.-pro...
14/12/2023
14/12/2023

Den hårde dom over Bech-Bruun er ikke en frikendelse af SKAT

Juraprofessor Michael Gøtze kalder den skrap og hård og mener at Højesteret med dommen stiller sig skulder ved skulder med de danske skattemyndigheder og den indvarsler en ny skærpet ansvarsnorm hos advokatstanden. I nyeste afsnit af podcasten Magten...
11/12/2023
11/12/2023

Universitetet kalder

Rasmus Grønved Nielsen er som blot 31-årig ny fagleder på forvaltningsret på Det Juridiske Fakultet på KU. Og ligesom han selv elsker universitetsverdenen er han frustreret over, at fakultet lige nu oplever udfordringer med at rekruttere eksterne und...
07/12/2023
07/12/2023

Optimisme fra Klimabevægelsens advokat efter 6 dage i retten

Advokat for Klimabevægelsen er endnu mere optimistisk efter at have været i retten med sag mod Danish Crown om klimakontrollerede grise og potentiel vildledende markedsføring. Og efter sidste retsdag i går onsdag, er det blot at vente i spænding til ...
06/12/2023
06/12/2023

“Selv om vi ser os selv som foregangsland, viser vores historie, at vi kan have problemer”

Menneskerettighederne blev hyldet og fejret, da Aalborg Universitet onsdag tog hul på en to dages konference og fødselsdagsfejring af menneskerettighedskonventionen, der d. 10. december fylder 75 år.