07/09/2022 - Fremtidens jurist

Advokater klar til at gå ned i løn og takke nej til forfremmelse 


Halvdelen af de adspurgte advokater i Karnovs årlige brancherapport 'Fremtidens Jurist 2022' er villige til at sige nej til en forfremmelse for at opnå en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, mens over en tredjedel er villige til at acceptere en lønreduktion. Ifølge rapporten er fokusset på bedre work-life balance noget af det, der vil påvirke branchen mest i fremtiden.

Tekst: Sara Moss Hesse


Billedet: screenshot fra rapporten og Shutterstock

 

”Manglende work-life balance er generelt en udfordring. Det gør det vanskeligere at tiltrække og fastholde talenter, ligesom det svækker ligestillingen. Det er uholdbart på sigt.” - Mand, 40-49, privat virksomhed, Danmark.

Fremtidens Jurist 2022, Karnov Groups undersøgelse af den juridiske branche i Danmark, Sverige og Norge, viser, at ønsket om bedre work-life balance fylder mere og mere i branchen. Nøgletal viser, at 59 procent af de adspurgte jurister, fordelt på både advokatfirmaer, det offentlige og blandt inhouse-jurister, betragter øget efterspørgsel på work-life balance som den vigtigste faktor for udviklingen i den juridiske branche i fremtiden.

Hvis man kigger på jurister i alderen 23-29 år kommer tallet op på hele 75 procent. Rapporten viser blandt andet, at en manglende balance mellem arbejdsliv og privatliv er en af årsagerne til, at næsten halvdelen af juristerne har overvejet at skifte job inden for de sidste seks måneder.

Men hvad betragter de adspurgte så som god work-life balance?

Ifølge rapporten står fleksibilitet øverst på juristernes ønskeliste om et bedre arbejdsliv. Men også et ønske om større indsigt i mennesket bag medarbejderen og muligheden for færre ugentlige arbejdstimer bliver fremhævet som faktorer, der tilsammen skaber en sundere balance mellem arbejdsliv og privatliv.

”Jeg oplever, at mange virksomheder prøver at imødekomme det ved at tilbyde fleksibilitet, men det bliver illusorisk, når der stadig er en forventning om, at man arbejder 45+ timer om ugen.” - Kvinde, 30-39, advokatfirma, Danmark.

I rapporten kan man også læse, hvor langt de adspurgte jurister er villige til at gå for at opnå bedre work-life balance. 61 procent af de adspurgte er villige til at takke nej til en forfremmelse, mens bemærkelsesværdigt hele 33 procent er villige til at acceptere en lønreduktion for at kunne opnå/bevare bedre work-life balance.

Disse øgede krav til arbejdsmiljøet er et af de i alt tre områder, der ifølge rapporten vil få størst indflydelse på udviklingen i den juridiske branche. De to andre områder, som de adspurgte jurister fremhæver, er den teknologiske udvikling og et øget fokus på bæredygtighed.

 

Teknologi og bæredygtighed på dagsordenen

Ifølge rapporten ser 60 procent af de adspurgte teknologi som en af drivkræfterne for udviklingen af den juridiske branche i fremtiden, mens knap 100 procent betragter forståelse for og anvendelse af digitale værktøjer som en vigtig færdighed for fremtidens jurist. Men på trods af tiltroen til den teknologiske udvikling mener de adspurgte jurister - især dem i en offentlige sektor - at teknologi stadig alt for lidt er integreret i det daglige arbejde.

”Vi skal overvinde os selv og acceptere teknologi med åbne arme.” - Mand, 30-39, privat virksomhed, Sverige.

Den tredje ting, som respondenterne fremhæver, er bæredygtighed. Omkring halvdelen af de adspurgte har svaret, at de finder det meget vigtigt, at deres virksomhed har en bæredygtighedsstrategi på plads, og 60 procent svarer, at det er vigtigt, at deres fremtidige arbejdsgiver har en bæredygtighedsstrategi.

Rapporten viser desuden, at 45 procent af juristerne i Skandinavien mener, at deres arbejdsplads allerede har en bæredygtighedsstrategi, men at der på trods af dette stadig er et stykke vej, før hensynet til bæredygtighed vil blive en integreret del af juristernes arbejdsliv.

”Det er helt afgørende, at branchen bliver mere bæredygtig og klimavenlig.” - Kvinde, 40-49, Danmark.

Fremtidens Jurist 2022 er blevet iværksat af Karnov Group AB. Rapporten er baseret på dybdegående kvalitative interviews med udvalgte skandinaviske jurister samt en onlineundersøgelse, som omfattede svar fra 3.134 fuldtidsansatte jurister i Norge, Sverige og Danmark i tre forskellige sektorer, herunder den offentlige sektor, private virksomheder og advokatfirmaer.

Læs hele rapporten her:
https://www.karnovgroup.dk/fremtidensjurist

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak