15/03/2024 - CSR

Danske Advokater nedlægger ti år gammelt kodeks


I en mail til Danske Advokaters medlemmer meddeler brancheorganisationen, at tiden er løbet fra kodekset, der siden 2015 har været tiltænkt som en række pejlemærker for advokaters arbejde med samfundsansvar.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Billedet: Udsnit fra Danske Advokaters hjemmeside og fra poulschmith.dk's nyhedsomtale da de modtog advokat-KODEKS-prisen 2022 for Fremtidens Grundlov, samt udsnit af den aktuelle mailen, der oplyser medlemmerne om lukning af KODEKS.

 

Et øget fokus på CSR og samfundsansvar generelt hos landets advokathuse får nu Danske Advokater til at lukke deres eget etiske kodeks, det såkaldte AdvokatKODEKS. I en mail til brancheorganisationens medlemmer lyder det, at beslutningen om at lukke kodekset beror på en række tilbagemeldinger fra medlemmerne. 

“Det er vores erfaring, at mange medlemsvirksomheder i langt højere grad end tidligere meget fyldestgørende beskriver deres CSR-indsatser i årsrapporter og lignende. Dertil kommer, at ESG kommer til at fylde mere og mere. Desuden er der kommet en god revision af de advokatetiske regler, der entydigt er branchens etiske kompas,” skriver vicedirektør hos Danske Advokater Ulrikke Krogbeck i mailen til organisationens medlemmer. 

Kodekset har ikke været en obligatorisk ordning for brancheorganisationens medlemmer, ligesom der heller ikke har været noget bindende tilsyn af de enkelte advokatfirmaers overholdelse af de fem principper, som kodekset består af. 

 

Søsat i 2015

AdvokatKODEKS blev søsat i 2015 som en frivillig ordning, man som advokatfirma kunne tilmelde sig. Kodeksets fem principper eller pejlemærker, som man med tilmelding forpligtede sig til var – for nu at skrive det korrekt i datid: åbenhed, socialt ansvar, etiske dilemmaer, moderne ledelse og diversitet. 

Danske Advokater har allerede fjernet al information om kodeksets indhold fra deres hjemmeside, men et hurtigt blik over de tiltrådte advokatvirksomheders beskrivelse af deres eget engagement i forbindelse med kodekset på deres respektive hjemmesider peger på fællesnævnere som fokus på medarbejderudvikling, pro bono-arbejde og diversitetsagendaer på forskellige niveauer. 

I 2020 viste en rapport fra Danske Advokater, at tilslutningen til kodekset blandt organisationens medlemmer var steget fra 47% i 2017 til 56% i 2019. Men trods den brede tilslutning viste rapporten også, at det på flere parametre haltede. Blot 3% af de tilmeldte advokatvirksomheder offentliggjorde dengang nøgletal på medarbejdertilfredshed, og kun halvdelen gennemførte overhovedet medarbejdertilfredshedsundersøgelser.    

I mailen til medlemmerne slår brancheorganisationen fast, at der fortsat er behov for at arbejde aktivt på at udvikle branchen positivt og styrke samfundet, men ”at det kan gøres bedre med andre redskaber.”

Som begrundelse for beslutningen om at nedlægge kodekset skriver Danske Advokater blandt andet i mailen:

”I og med, at der er kommet et tiltagende stort fokus på samfundsansvar og bæredygtighed over de senere år, har vi en fornemmelse af, at kodekset har opfyldt sit oprindelige formål, og det er jo positivt.”

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak