29/09/2023 - Fremtidens jurist

Den juridiske branche mangler diversitet, tech-kompetencer og gode ledere


67% af alle respondenter i årets Fremtidens Jurist-rapport mener, at der skal tages et opgør med nulfejlskulturen. Og så skal der endnu mere fart på øget diversitet, bedre ledelse og flere tech-kompetencer, lyder det fra halvdelen af alle respondenter i rapporten på tværs af sektorer.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Det ser faktisk rigtig godt ud med jobtilfredsheden hos Nordens jurister. 84% af de responderende 3.213 jurister og advokater fra Norge, Sverige og Danmark i rapporten Fremtidens Jurist 2023 er enten tilfredse eller endog meget tilfredse med deres nuværende stilling. Og det er gode tal for en branche, hvor hver anden respondent i sidste års rapport overvejede at skifte job. I år viser rapporten, at hver tredje gjorde noget ud af overvejelserne og faktisk skiftede job inden for de sidste 12 måneder.

Men der er også tendenser i årets rapport, der får flere brancheaktører til at rynke på øjenbrynene. Både i forhold til teknologi, diversitet og ledelse peger tallene i årets rapport på, at der stadig er lang vej, før branchen er i mål med at tilpasse sig de forandringer, der præger samfundet udenfor de juridiske arbejdspladser.

 

Mangel på tech-kompetencer

Lad os starte med teknologien. 72% af de adspurgte jurister og advokater ser frem til en endnu mere digital fremtid for den juridiske branche, men knap halvdelen føler ikke, at de er klædt ordentligt på. Der mangler med andre ord tech-kompetencer hos landets advokater og jurister. Kompetencer, der skal klæde juristerne på til en fremtid med forventet øget kompleksitet. 

Kigger man alene på advokatkontorerne, erklærer 79% af respondenterne sig enige eller delvist enige i, at de forventer øget kompleksitet på grund af nye love og regler.

Samtidig er der for de nordiske advokathuse en tendens til, at medarbejderne ikke føler, at arbejdspladserne prioriterer innovation (41%). Og sammen med de 64%, der gerne vil have et opgør med nulfejlskulturen, illustrerer det et interessant mangefacetteret grænseland, mener Alexandra Andhov, stifter og leder af Copenhagen Legal Tech Lab ved Københavns Universitet. 

”I en verden, der i hastigt tempo bliver mere og mere digitaliseret, er denne tilgang (ufejlbarlighed, red.) dog ikke bare forældet, men kontraproduktiv. Essensen af vækst, særligt inden for teknologi, er evnen til at udforske, at være kreativ – og ja, at begå fejl. De digitale værktøjer, der er ved at omforme det juridiske landskab, handler ikke kun om effektivitet. De handler om udforskning,” udtaler hun i et indlæg i rapporten.

 

Diversiteten halter fortsat

Et andet sted, hvor der er rum for forbedring, er når det kommer til kønsdiversitet. 61% af de kvindelige jurister anser det for sværere at avancere til en toppost, end det er for en mand. 

(...) når der er så markant mange kvinder, der giver udtryk for, at det er sværere for dem, end det er for mændene, er det alarmerende

 

Samtidig viser rapporten en bemærkelsesværdig generel kløft mellem kønnene i forhold til, hvordan vigtigheden af diversitet opleves.

49% af de kvindelige jurister betragter diversitet som et strategisk middel til at forbedre en
virksomheds resultater – i højere grad end deres mandlige fagfæller, hvoraf 30% deler
denne opfattelse. Samtidig anser dobbelt så mange kvinder (48%) som mænd (23%) det som værende vigtigt, at et ledelsesteam afspejler diversitet. Og 50% af alle kvinder oplever, at der er en kønskløft, når det kommer til løn, på deres arbejdsplads, mens det kun er 17% af mændene, der deler den opfattelse. 

Tallene trækker panderynker hos formand for Djøf Advokat, Rasmus Thingholm.

“Det er bekymrende læsning. Det er selvfølgelig positivt, at så mange ansatte finder diversitet og inklusion vigtigt, og at det er noget, de ser som en styrke for advokatvirksomhederne. Men når der er så markant mange kvinder, der giver udtryk for, at det er sværere for dem, end det er for mændene, er det alarmerende,” siger Rasmus Thingholm.

Kigger man isoleret på sektorene, så er det inden for den private sektor, at oplevelsen af lønforskellene kønnene imellem er størst. Her er 42% af alle ansatte på tværs af kønnene, der mener, at der kønsbestemte lønforskelle. 

Og ser man alene på Danmark, så er det da også her, at oplevelsen af lønsforskelle er højest i Norden. 

Screenshot 2023-09-27 at 12.54.49

Folk skifter væk på grund af ledelsen

Den sidste hovedkonklusion fra rapporten handler om bevægelserne i branchen. 

Her svarer 84% af de adspurgte respondenter, at de er tilfredse eller meget tilfredse med deres nuværende stilling. Og det er en stor forbedring i forhold til sidste års rapport, hvor hver anden jurist overvejede at skifte job.

Kigger man på årsagerne til tilfredshed, så handler det mest af alt om opgavernes art og forholdet til kollegaerne. Det er faktisk kun lige under hver femte, der nævner deres leder, som en af de ting, de er tilfredse med ved deres nuværende stilling. 

Ser man nærmere på årsagerne til utilfredshed med nuværende stilling, så peger halvdelen på nærmeste leder som hovedårsagen. Hos advokaterne er de vigtigste parametre hos deres nærmeste leder tydelig kommunikation (76%), respektfuld behandling (72%) og evnen til at give konstruktiv feedback (70%). 

Hos Danske Advokater er formand Jesper Rothe glad for, at medarbejdertilfredsheden bredt set er så høj, som den er. Men han anerkender, at ledelse fortsat bør være højt på virksomhedernes agenda.

”Ledelse er helt klart et fokuspunkt, ligesom diversitet og inklusion er det. Jeg hæfter mig også ved selve udtalelserne bag tallene om jobtilfredshed. En siger blandt andet: ”Der er plads til, at jeg som ung familiefar ikke skal arbejde hele tiden. Jeg arbejder 37 timer om ugen som advokat.” Netop fleksibilitet – også i karrierevejene – er helt afgørende for den moderne medarbejder,” siger Jesper Rothe i rapporten. 

Du kan læse hele rapporten HER.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak