28/04/2023 -

Det kan betale sig for spilbranchen at bryde loven


Det mener Marcus Mossalski, der arbejder aktivistisk mod og er foredragsholder om ludomani. Han peger på, at klageprocessen er så langsommelig og spillevirksomhederne så velhavende, at de eventuelle bøder, de måtte få, både kommer for sent og ikke har nogen betydning for virksomheden. 
 

Tekst: Cecilie Uhre


Billedet: Shutterstock

 

Når spillevirksomheder reklamerer for spil på en måde, der kan være på kant med loven, er klageprocessen så langsom, at det nærmest ikke kan betale sig at klage, fordi reklamen får lov at leve videre.

Det mener Marcus Mossalski, der arbejder aktivistisk mod og holder foredrag om spillereklamer, og som også selv er tidligere ludoman.

I en artikel på K-NEWS i sidste uge udtalte han om en Bet25-reklame, at han mente, den var på kant med loven. Et udsagn advokat med speciale i underholdningsjura Frederik Bruhn er enig i.

Bet25 selv mener ikke, de overtræder loven. Du kan læse deres fulde svar i artiklen her.

I forbindelse med at Marcus Mossalski faldt over reklamen fra Bet25, valgte han at anmelde den til Spillemyndigheden. Men hans forventninger til den proces er ikke høje.

“Jeg ved godt realistisk set, at jeg ikke får noget ud af det. Selv hvis reklamen pilles ned, fordi den bliver anmeldt videre til politiet, så går der for lang tid, før det sker. Det, jeg håber, anmeldelsen kan, er at udstille, at systemet ikke virker, og at Spillemyndigheden skal have flere kræfter,” siger han og tilføjer:

“Jeg synes, der mangler en instans i Danmark, der kan være den dømmende magt i de her tilfælde med betting-reklamer. For politiet har travlt, og det går langsomt. Hvis man anmelder til Forbrugerombudsmanden, så kan de kun videregive det til politiet, og så er man lige vidt.”

 

Lægger selv pres på branchen

Problemet med at anmeldelserne får lov at ligge hos politiet i lang tid, før de bliver kigget på, er, at reklamerne får lov til at leve videre på de forskellige kanaler.

“Når politiet endelig går i gang med at kigge på den anmeldte betting-reklame, så er sæsonen slut, og reklamen har fået lov til at køre i rigtig lang tid,” siger Marcus Mossalski.

Hans egen erfaring er, at der ofte ikke sker noget, og hvis der gør, så er det først år eller flere måneder efter, og så har den enkelte reklame som sagt kørt mange gange. Derfor har det ingen effekt, hvis spilbranchen først får en bøde på det tidspunkt. En bøde, som Marcus Mossalski også mener, branchen sagtens kan betale.

“Det kan betale sig for spilbranchen at bryde loven, og det kan det lige nu, fordi processen er så langsom,” siger han.

Marcus Mossalski tilføjer, at den eneste måde, det går hurtigt på, er, hvis han selv lægger pres på branchen. Ofte på sin Twitter-profil. Han henviser blandt andet til, at han for nylig lagde pres på nogle Twitch-streamere, hvilket endte med, at brancheorganisationen Spillebranchen gik ud og anbefalede deres medlemmer at trække støtten fra streamerne.

“Det er et godt eksempel på, at den larm, jeg laver, der kommer langt ud, kan føre til, at en kontrakt blev revet over. Men det er uheldigt, at jeg skal hænge min hat på at lave larm. For så skal jeg jo være heldig med at spilbranchen har det samme moralske kodeks som mig. For ofte er det måske ikke decideret ulovligt, men etisk og moralsk forkasteligt,” siger han.

 

Spillemyndigheden 

Hos Spillemyndigheden bekræfter de, at der er flere måder at klage på. Men de ser gerne, at man henvender sig til dem, hvis man konstaterer, at en reklame ikke er i overensstemmelse med spillelovens § 36.

“Når man henvender sig til os, ryger den (læs: henvendelsen) ind i vores tilsyn, og så tjekker vi, om der er sket en overtrædelse af loven,” siger Jan Madsen, der er kontorchef for kontoret for Ulovligt Spil, Matchfixing og Markedsanalyse og tilføjer:

“Det er Forbrugerombudsmanden, der har de overordnede regler for markedsføring. Vi har et superfint samarbejde med Forbrugerombudsmanden, men det er os, der tager os af sager i relation til spillelovgivningen.”

Når det kommer til Spillemyndighedens mulighed for at give repressalier, forklarer Jan Madsen, at hvis de får en henvendelse og efter at have set den igennem mener, at der er tale om en overtrædelse, så partshører de den pågældende, der har udbudt reklamen.

“De får lov at svare, og ud fra det vurderer vi så efterfølgende. Hvis det er en grov overtrædelse, kan vi melde til politiet, og ved mindre overtrædelser kan vi lave en indskærpelse,” siger han og forklarer, at en indskærpelse betyder, at de gør spiludbyderen opmærksom på, at de mener, at spiludbyderen har overtrådt spillelovgivningen.

“Ofte vil spiludbydere allerede forud for indskærpelsen have afbrudt den aktuelle handling. En indskærpelse kan ses som en kraftig advarsel, hvor næste skridt kan være en politianmeldelse,” tilføjer han.

K-NEWS har talt med Marcus Mossalski, der har erfaring med at anmelde betting-reklamer. Han siger, at hvis man anmelder dem til politiet, går der så lang tid, før politiet kigger på sagen, at reklamen når at leve sæsonen ud, hvis vi eksempelvis taler om reklamer før Champions League-kampe. Er det problematisk?

”Jeg kan kun forholde mig til reglerne, som vi skal administrere. Jeg kan sige, at hvis vi mener, det er alvorligt, behandler vi det hurtigst muligt, men vi skal samtidig overholde regler for forvaltningsloven. Vi kan ikke give påbud og sige, de skal stoppe med reklamen,” siger Jan Madsen, der tilføjer, at der ligger en politisk aftale på spilområdet fra februar 2022, der skal kunne give mulighed for, at Spilmyndigheden kan give påtaler og påbud, men den er dog ikke blevet vedtaget endnu:

Mangler der en instans i Danmark til at være den dømmende magt i tilfælde med klager over betting-reklamer?

”Det har jeg ikke nogen bemærkninger til. Jeg kan sige, at Spilreklamenævnet udsprang fra en politisk aftale tilbage i 2018. Ligesom med alkoholreklamenævnet var idéen, at branchen selv skal kunne have ansvar, så på den måde er der en instans, der kan udtale kritik.”

Har I en oplevelse af, at der generelt set er for få ressourcer til at holde øje med, om bettingselskaber bryder loven?

”Det har jeg som udgangspunkt ikke nogen bemærkninger til. Vi fører tilsyn på baggrund af de reklamer, der kører, og så fra henvendelser fra borgere.

 

Rigspolitiet

K-NEWS har rettet henvendelse til Rigspolitiet for at spørge om følgende:

- Hvorfor er politiet for langsomme til at reagere på henvendelser om betting-reklamer?

- Hvordan forholder I jer til, at kilden mener, det kan betale sig at bryde loven for spillevirksomheder, fordi det tager så lang tid før politiet kigger på en henvendelse om en potentiel ulovlig betting-reklame?

- Kilden mener også, at der mangler en instans i Danmark til at agere den dømmende magt, når det kommer til betting-reklamer, netop fordi politiet reagerer for langsomt på henvendelser. Er I enige i det?

- Kilden mener ikke, at systemet fungerer, som det er nu, hvad er jeres syn på det?

- Mangler I flere ressourcer, når det kommer til klager over betting-reklamer?

Rigspolitiet oplyser, at de ikke kan svare og henviser til den eller de politikredse, hvor anmeldelsen er indgået. 
 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak