06/09/2022 - Domstolene

Domstolene nærmer sig et 'rekrutteringskollaps'


Det er stort set umuligt at rekruttere erfarne dommerfuldmægtige og chefer til domstolene. Sådan lyder det fra formand for Dommerfuldmægtigforeningen Nina Palesa Bonde, der frygter, at domstolene nærmer sig et rekrutteringskollaps. Fra Domstolsstyrelsens side afvises advarslen med en kommentar om, at de ikke genkender problemet.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Domstolene står over for et potentielt rekrutteringskollaps. Sådan lyder det fra Nina Palesa Bonde, formand for Dommerfuldmægtigforeningen, der kalder udviklingen kritisk.

"Det gør faktisk lidt ondt på mig at sige, for det er jo mit eget system - men Københavns Byret, der leder efter erfarne dommerfuldmægtige får nul ansøgninger på et stillingsopslag", siger hun til K-NEWS om forløbet omkring et stillingsopslag i august.

Ifølge Nina Palesa Bonde står det så grelt til, at f.eks. Københavns Byret er nødt til at genopslå flere stillinger, fordi der simpelthen kommer få eller ingen ansøgere. Og det tegner ifølge Nina Palesa Bonde et billede af et domsstolssystem, der står over for et rekrutteringskollaps.

"Jeg synes, der er sket et rekrutteringsmæssigt kollaps, hvis man får nul ansøgninger til en stilling som dommerfuldmægtig hos den største byret i Danmark. Så det kollaps er allerede sket."

Bekymringen bakkes op af den afgående retspræsident ved Københavns Byret Søren Axelsen, der i en intern mail til byrettens ansatte skriver:

"Kære kollegaer. Det er trist, at der ikke er ansøgere. Det siger også noget om behovet for, at styrelsen og vi skal nytænke rekrutteringen fremadrettet. Der skal i sandhed gøres reklame for stedet her."

Problemerne med rekrutteringen af erfarne dommerfuldmægtige kommer på et tidspunkt, hvor domstolene i forvejen er massivt pressede af lange sagsbehandlingstider og bunker af ventende sager.

Tilbage i maj udtalte Statsrevisorerne kritik af justitsministeriet og domstolene for ikke at have gjort nok for at polstre retssystemet. Og i sommeren kunne flere Ekstra Bladet fortælle, hvordan Glostrup Byret først havde tid til at beramme nye sager i 2024.

Og i forbindelse med regeringens finanslovsforslag for 2023 var der et lille plaster på såret, da regeringen ville afsætte 151,3 mio. kroner til de danske domstole, som er pressede af lange sagsbehandlingstider.

 

Domstolsstyrelsen: "Vi oplever generelt ikke rekrutteringsproblemer"

At der skulle være et problem i forbindelse med rekruttering af erfarne medarbejdere afvises af Domstolsstyrelsen.

K-NEWS har forelagt problematikken for Domsstolsstyrelsen og forespurgt om et interview med direktør Kristian Hertz. Styrelsens melding er, at forespørgslen ligger hos HR, men oplyser i mellemtiden i en mail:

"Domstolsstyrelsen kan oplyse, at vi generelt ikke oplever rekrutteringsproblemer ved ansættelse af nye dommerfuldmægtige til domstolene. Således fik vi senest i maj måned 90 ansøgninger på vores stillingsopslag for ledige dommerfuldmægtigstillinger og havde ca. 30 ansøgere til samtale. Da vi rekrutterer nye dommerfuldmægtige til Danmark, Grønland og Færøerne kan der dog på grund af geografiske forhold være forskel på rekrutteringsmulighederne."

Det er trist, at der ikke er ansøgere. Det siger også noget om behovet for, at styrelsen og vi skal nytænke rekrutteringen fremadrettet

Uddrag fra intern mail hos Københavns Byret

 

Ifølge Domsstolsstyrelsens egne tal var der i maj ganske vist 91 ansøgere til en stilling som dommerfuldmægtig. Men opslaget var rettet mod alle landets 28 retsinstanser herunder landsretterne, Højesteret og Sø - og Handelsretten, og dækkede således ikke udelukkende over efterspørgslen efter erfarne dommerfuldmægtige. Tal fra HR-centeret ved Domstolsstyrelsen viser at der er få eller ingen ansøgere til interne stillinger som dommerfuldmægtige.

Ifølge Nina Palesa Bonde dækker tallene over de internt søgte dommerfuldmægtigstillinger over de stillinger, hvor man søger erfarne dommerfuldmægtige. Og samme billede gør sig gældende, når man ser på rekrutteringen af funktionschefer.

Ifølge Domsstolsstyrelsens egne tal, så var der f.eks. ved en ledig intern søgt stilling som erfaren dommerfuldmægtig ved Københavns Byret blot en enkelt ansøger i august måned. Og til en tilsvarende stilling ved Kolding Byret i juni var der nul.

Ved byretten i henholdsvis Aalborg og Svendborg har man ligeledes i foråret kun fået én ansøgning til stillinger som erfaren dommerfuldmægtig.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak