21/03/2023 - Varetægtsfængsling

Efter 18 måneder i varetægtsfængsling føler Claus sig ikke længere som et menneske


Claus Langerhuus sidder varetægtsfængslet på retspsykiatrisk afdeling i Esbjerg. Sagen startede med dom om anbringelse, men efter en lægelig vurdering, der fjernede Claus' diagnose, blev sagen først berammet til ét år efter, han blev anholdt.

I dag sidder han stadig varetægtsfængslet - 18 måneder og en anke fra hans advokat om at køre sagen som almindelig straffesag senere.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


Claus Langerhuus har endnu ikke været i retten. Men han har siddet frihedsberøvet på retspsykiatrisk afdeling i Esbjerg i 18 måneder. De sidste seks måneder dog uden en psykisk diagnose. Claus er en af de mennesker, der måske har kvajet sig i en sådan grad, at han skal i fængsel.

Det er ikke de to indbrud og de fire indbrudsforsøg, han er sigtet for, som er interessant. Det er tværtimod omstændighederne omkring hans varetægtsfængsling. En praksis, der, ifølge flere forsvarsadvokater vi på redaktionen har talt med, bliver forvaltet både uetisk og meget restriktivt, når det kommer til hvem, der ender i varetægtsfængsling. Blandt andet bakket op af forsvarsadvokat Thomas Brædder.

Og noget vi på K-NEWS tidligere har sat fokus på efter EU-kommissionen i december kom med en opfordring til alle medlemslande om at minimere brugen af varetægtsfængsling.

Denne artikel beror på Claus’ egen fortælling. Efter at vi på K-NEWS gik i gang med at dække den danske praksis for varetægtsfængsling, kontaktede Claus selv redaktionen.  

 

Først paranoidskizofren, nu ingenting

Claus Langerhuus bliver anholdt i november 2021, sigtet for to indbrud og fire indbrudsforsøg. Han bliver varetægtsfængslet på retspsykiatrisk afdeling i Esbjerg på grund af diagnosen paranoidskizofren, som han efter vurdering fra retslægerådet var under påvirkning af i gerningsøjeblikket. 

Claus og hans advokat anker dommen til almindelig straf, og sagen bliver udsat til november 2022. Altså et helt år efter, at Claus blev anholdt. I mellemtiden søger Claus og advokaten at få en ny mentalundersøgelse. Claus får af ledende overlæger og psykologer frataget sin diagnose, han trapper ud af sin medicin, og han og advokaten begærer ønske om at få den ansvarlige læge ind og vidne i sagen, når den skal for retten i november 2022. 

Dommeren afviste begæringen. Dog vil man gerne have den nye mentalundersøgelse. Ifølge Claus Langerhuus lover anklageren i sagen, at der inden for en uge vil komme en ny begæring om mentalundersøgelse, hvorfor retssagen mod Claus udsættes på ny, denne gang til 24. april 2023. 

I skrivende stund er mentalundersøgelsen dog ikke foretaget endnu, og Claus Langerhuus får fat i lægen fra afdelingen for at få ham til at kontakte dem, der skal lave mentaltesten. Her lyder det, at Claus skal igennem en ny psykologtest, før retslægerådet kan komme med en ny udmelding i sagen, men det kan sandsynligvis ikke nås til april, hvorfor sagen så måske udsættes et halvt år mere.

"Jeg sidder her og føler mig ikke som et menneske mere, og selvom anklageren ikke kommer med den begæring inden for en uge, som de lover dommeren i retten, så er det mig, der bøder for det, og de vil stadig begære mig fængslet, hvis sagen skal udsættes."

K-NEWS har været i kontakt med Claus Langerhuus’ advokat, der bekræfter de konkrete og faktuelle detaljer, men ikke vil forholde sig yderligere til omstændighederne i sagen, da den fortsat ikke har fundet sin afslutning. 

Claus Langerhuus risikerer, såfremt han ikke får foretaget en ny mentalundersøgelse inden 23. april, der kan understøtte begæringen om at køre sagen som almindelig sag, at sidde varetægtsfængslet i to år. Altså længere end hvad strafferammen for indbrud dikterer, jævnfør straffelovens paragraf 285:

"De i §§ 276, 276 a (tyveri, red.) og 278-283 nævnte forbrydelser straffes med fængsel indtil 1 år og 6 måneder."

Claus’ situation er et eksempel på en tendens, som bakkes op af Rigsadvokatens egne tal – nemlig at antallet af langvarige varetægtsfængslinger er stigende. Dette følger vi op på i en kommende artikel. 

K-NEWS har tidligere snakket med fem forsvarsadvokater, der også beretter om forholdene i de danske arresthuse. Det kan du læse om HER.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak