09/12/2020 - Corona-året 2020

Et år i coronasmittens tegn: "På lang sigt vil den fysiske adskillelse betyde mindre vidensdeling"


Et meget specielt år går på hæld, og vi på K-News har spurgt en lang række af branchens beslutningstagere, hvordan de har navigeret sig selv, deres virksomheder og deres medarbejdere igennem 2020, hvor coronaepidemien har fyldt stort set alt. I dag fortæller advokat Michael Brandt fra Synch.


Det var nok de færreste mennesker, der kunne have forudset, hvor stor en betydning coronavirusset har haft for nationer, borgere og virksomheder.

I den danske advokatbranche har man også skullet forholde sig til den nye virkelighed med nye ønsker fra klienterne, nye forudsætninger for medarbejdernes arbejde og trivsel og ikke mindst en konstant sky af usikkerhed, der i skrivende stund fortsat gør det svært at planlægge fremtiden.

Men hvilken betydning har det haft for de enkelte kontorer? K-News har spurgt nogle af branchens beslutningstagere om deres syn på året, der snart er forbi. I dag følger oplevelserne fra Michael Brandt fra Synch Advokatpartnerselskab.

 

Hvordan har coronakrisen påvirket jer og jeres arbejdsbyrde i firmaet? 

"Vi er en advokatvirksomhed, som er sektorfokuseret og ikke fagfokuseret. Vores travlhed er derfor afledt af de sektorer, som vi henvender os til i markedet. Vores primære sektorer er teknologivirksomheder, entertainment og medievirksomheder. Disse segmenter har alle genereret mere arbejde i perioden – men nok af forskellige årsager. Teknologivirksomheder har næsten undtagelsesfrit oplevet et boost. Kun visse konsulentvirksomheder har haft det svært.

Det har medført et behov for mere funding, indgåelse af strategiske samarbejder, nye kunder osv., og det er alt sammen noget, som typisk kommer henover vores bord. I entertainment har travlheden været noget helt andet. Det har været krisestyring og oprydning i ikke-gennemførte arrangementer og sågar hjælp til kompensationer. Så alt i alt har vi oplevet de travleste måneder nogensinde, og vi har også i perioden udvidet medarbejderstaben."

 

Hvad har I måttet gøre for at tilpassse jer tiden med corona?

"Der er ingen tvivl om, at corona har haft en betydelig indvirkning på advokatbranchen. Nogen af vores kollegaer har fundet det vanskeligere end andre at gøre sig fri af geografisk afhængighed til et kontor, og det har også givet nogen advokatvirksomheder anledning til at se på deres omkostningssetup.

Vi lukkede kontoret helt ned den 11. marts 2020 og arbejder i øjeblikket i holdskift og med en høj andel af hjemmearbejde, som efter Statsministerens seneste udmelding er øget yderligere. Det tror jeg ikke adskiller sig væsentligt fra andre, men jeg tror, at vi er kommet lettere gennem omstillingen, da vi før corona arbejdede papirløst – helt papirløst. De digitale platforme, som vi arbejder med, har været velegnede til hjemmearbejde, og så skader det heller ikke, at vi var heavy users af Teams før corona. Til sidst vil jeg nævne, at vores kundegruppe nok ikke er de sværeste at få til at holde et onlinemøde, og det har selvsagt hjulpet os.

Men vi kan også se, at der er en bagside til mindre fysisk tid sammen. Som du måske ved, har vi valgt ikke at have kontorer eller hierarkisk drevet indretning i øvrigt. Vi sidder derfor alle sammen i storrum og skiftede – før corona – ofte plads, herunder afhængigt af projekter. En af hovedårsagerne til dette var, at vi med dette layout gerne ville understøtte vidensdeling maksimalt. Vi imødegik i starten, hvor kontoret var lukket helt ned, den manglende daglige kontakt ved at holde et 15 min. Teams-møde hver morgen (vi har i forvejen et Monday Morning Stand-up hver mandag). Dette var ganske godt, men blev udfaset, da vi åbnede kontoret igen. Uanset disse tiltag ser jeg behov for andre ledelsesmæssige tiltag for at skabe vidensdeling, sammenholdskraft og generelt opfylde mine kollegaers behov for social kontakt. Vi har ikke løst disse udfordringer endnu, så der er nogen udfordringer forude."

 

Har I haft de nødvendige kvalifikationer inhouse til at imødegå opgaverne, de ændrede opgaver, mængden af opgaver?

"Ja, det synes jeg. I entertainment har vi haft lidt mere brug for vores commercial-folk, da det har været meget aftaletungt og meget diskussion om force majeure-bestemmelser.

 

Hvordan kommer det til at kunne ses på jeres bundlinje? 

"Vi har klart øget vores indtjening. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg 100 % kan henføre det til corona, da jeg tror, en del af dette også er et resultat af vores vellykkede fusion med Integra i foråret."

 

Hvad kan I påpege som positiv udkomme af corona i jeres virksomhed, og hvad kan I pege på som negativt?

"Vi har fået øjnene op for, at hjemmearbejde kan bruges mere, og vi har kunnet øge vores effektivitet ved at holde onlinemøder med kunder. MEN på lang sigt vil den fysiske adskillelse, efter min opfattelse, betyde mindre vidensdeling, vanskeligere sikring af tilhørsforhold til virksomheden og en udtalt mangel på social kontakt. Vi har medarbejdere, som har fået særlig tilladelse til at komme hver dag på kontoret af samme årsag. Vi ser også en kraftigt ryk mod general digitalisering, som er noget af det, som vi rådgiver inden for. Det tror jeg, vi vil høste frugterne af i de kommende år."

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak