28/10/2020 - Blog

Frank Jensen og retssikkerhed


Retsbeskyttelse og retssikkerhed er vigtigt i et samfund som det danske. Men nej, sagen om Frank Jensen har ikke meget med retssikkerhed at gøre, mener professor fra SDU Sten Schaumburg-Müller.

Tekst: Sten Schaumburg-Müller


Dette blogindlæg er udelukkende udtryk for skribentens egen holdning.

Nu tidligere overborgmester Frank Jensen har kritiseret manglende retssikkerhed i forbindelse med sin afgang. Og to forsvarsadvokater har bakket kritikken op.

Og ja, retsbeskyttelse og retssikkerhed er vigtigt i et samfund som det danske. Men nej, sagen har ikke meget med retssikkerhed at gøre.

Sagen er, at man ikke har noget retskrav på at være overborgmester. Det er Frank Jensen måske kommet til at mene efter så mange år på posten. Men situationen adskiller sig markant fra en straffedomstol. Her har man – heldigvis – et retskrav på ikke at blive dømt, medmindre det modsatte bevises. Man kan kritisere, om det altid foregår sådan i praksis, men det er et grundlæggende princip og et vigtigt ideal.

 

Der er tale om demokrati, ikke en folkedomstol

Frank Jensen derimod har ikke noget retskrav på at være overborgmester. Han har heller ikke sikkerhed i ansættelsen i modsætning til mange andre ansatte. I andre typer job er man i et vist omfang beskyttet mod uretmæssig afskedigelse. Her ville det være et problem, hvis en ansat blev afskediget på grund af ubegrundede beskyldninger. Men de ansættelsesretlige regler gælder ikke for politikere, der – selvfølgelig – må have en vis opbakning i befolkningen for at kunne blive valgt. Det hedder demokrati. Hvis opbakningen skrider i løbet af en valgperiode, er der regler for at blive stemt ud. I Folketinget kan en minister blive stillet over for et mistillidsvotum på baggrund af en mistillid, der er kommet til efter valget. I et sådant tilfælde kan en minister selvfølgelig selv vælge at gå, og det samme gælder for en overborgmester.

Man kan selvfølgelig overveje, om den politiske proces er optimal, men at kalde det en folkedomstol med manglende retsbeskyttelse er helt misvisende. Det er jo ikke en domstol, hvor vi fx stemmer pr. sms om skyldighed eller straf i en straffesag. Det er derimod en politisk vurdering, hvad der i situationen er bedst. Og her synes det klart, at de involverede politisk må vurdere, om den pågældende fortsat har en god opbakning, eller om den pågældende risikerer at være blevet så upopulær, at vedkommende snarere er en belastning.

 

Frank Jensen har haft taletid

Det kan selvfølgelig overvejes, om denne proces foregår rimeligt og godt. Og ja, man kan blive bekymret: Skal der bare rygter til for at ødelægge en politisk karriere? Men sådan som jeg har forstået det, har Frank Jensen haft rig mulighed til at forholde sig til beskyldningerne – han har ikke savnet mulighed for at komme til orde – og han har ikke afvist rygterne som helt ubegrundede.

Den politiske proces synes udefra set at være foregået acceptabelt: Den, beskyldningerne er rettet imod, har haft mulighed for at komme med sine synspunkter og argumenter, og beskyldningerne synes ikke grebet ud af luften. Men dette kan selvfølgelig diskuteres og er heller ikke hovedpointen her.

Hovedpointen er, at Frank Jensens afgang ikke er et spørgsmål om retssikkerhed og folkedomstol, men et spørgsmål om demokrati og politiske processer.

Blogindlægget blev oprindeligt publiceret på holderdetibyretten.wordpress.com

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak