28/05/2021 - Højesteret

Højesteret stadfæster dom: Naser Khaders udtalelser var tilstrækkeligt faktuelle 


Sagen mellem imam og leder af Exitcirklen Sherin Khankan og folketingspolitiker Naser Khader har fundet sin afslutning, efter Højesteret i dag kl. 12 slog fast, at Naser Khaders udtalelser om Sherin Khankan var fremsat på et tilstrækkeligt faktuelt grundlag.  

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: PR


Er det injurierende at fremsætte udsagn, der definerer andre som 'radikal islamist'? Og er man som folketingspolitiker beskyttet af den udvidede ytringsfrihed jf. Grundlovens §57, når man i offentligheden fremsætter markante udsagn om andre?

Disse centrale spørgsmål har Højesteret i dag skulle tage stilling i sagen mellem folketingspolitiker Naser Khader (K) og lederen af foreningen Exitcirklen Sherin Khankan. Sagen endte med en stadfæstelse af Østre Landsrets afgørelse, og det betyder, at Naser Khader frifindes for tiltale om, at hans udtalelser om Sherin Khankan skulle være injurierende. 

"At blive fremstillet som islamist, der går ind for barbariske straffemetoder uden nogen som helst form for dokumentation, er uacceptabelt. Især i en tid hvor islamisme, af mange, sidestilles med en trussel mod de vestlige demokratier og som potentiel terrorisme. Naser Khader har siden 2008 sidestillet islamismen med Nazismen og sagt følgende: "Men ud af islam er der blevet udviklet en farlig politisk ideologi – vi vil nærmest kalde den en kræftsvulst – der desværre dominerer mere og mere.”", skrev Sherin Khankan onsdag på sin Facebook-profil.

 

Værdidom eller beskyldning

Sagen startede tilbage i 2017, hvor Exitcirklen ansøgte om 680.000 kroner i satspuljemidler fra Folketinget til brug for hjælp til voldsramte kvinder i muslimske miljøer. I den anledning rejste bl.a. medlem af Folketinget Naser Khader, der var udlændinge- og integrationspolitisk ordfører for Det Konservative Folkeparti, i en mail af sppørgsmålstegn ved, om Exitcirklen burde tildeles midlerne, med henvisning til, at Sherin Khankan var kendt for ikke at ville afvise sharialov, og at hun havde forsvaret piskeslagsstraffen for utroskab.

Naser Khader fulgte kort tid efter op med et Facebook-opslag, hvor han fremsatte flere udsagn om Sherin Khankans person og virke. Og det er altså disse udsagn, både i forbindelse med mailen til partierne og efterfølgende på Facebook, der er omdrejningspunktet for dagens afgørelse.

Højesteret lægger i afgørelsen bl.a. vægt på, at Naser Khaders ene udsagn havde sit udspring i en mail til Folketingets partier, hvorfor det må betragtes som værende dækket af Grundlovens §57 om ret til uden strafansvar at ytre sig i Folketinget. Derudover var Naser Khaders efterfølgende ytringer på Facebook om Sherin Khankan som bl.a. radikal islamist fremsat som værdidomme, og at "Sherin Khankan måtte på sin side i vidt omfang tåle kritik i forbindelse med sit offentlige virke som bl.a. imam, forfatter og debattør."

"Naser Khaders udsagn måtte således anses for fremsat som led i offentlig debat om et emne af væsentlig samfundsmæssig interesse, og Naser Khader havde som medlem af Folketinget desuden en særligt vidtgående ytringsfrihed om sådanne emner", står der i afgørelsen.

Og netop denne sondring er interessant, mener Naser Khaders advokat Heidi Højmark Helveg.

"Jeg er ikke overrasket over resultatet, da det er helt i tråd med praksis hos de danske domstole og ved menneskerettighedsdomstolen. Dernæst er det jo interessant at læse præmisserne - det de lægger vægt på handler om, hvad der var sagens udspring, nemlig hvem der skal have uddelt midler fra satspuljen. Den her fremstilling af sagen som en personlig vendetta kan man altså ikke genkende hos Højesteret", siger hun til K-NEWS.

I Højesterets afgørelse står det desuden,  "at Sherin Khankans generelt holdte og til dels vekslende udsagn om forholdet mellem islam og politik havde kunnet efterlade en uklarhed om, hvilken nærmere rolle i samfundet islam efter hendes opfattelse burde spille."

Hos Sherin Khankan selv er hun glad for at sagen har været prøvet hele vejen gennem systemet. I Facebook-opslaget fra i går skriver hun:

"Sagen føres i en højere sags tjeneste. Den handler om de mange danske muslimer, der trods deres bidrag til det danske samfund gennem tiden offentligt er blevet udstillet, hængt ud og uretmæssigt beskyldt for at være farlige islamister, der hylder barbariske straffemetoder. Injuriesagen handler om at sige fra over for politisk magtmisbrug og politisk propaganda. Denne sag er således ikke kun et selvforsvar men også et værn mod fremtidige forsøg på karaktermord."

Hendes advokat Rene Offersen er da også ærgelig over resultatet og erkender, at spørgsmålet om ytringsfrihed har vidtgående grænser i Danmark.

"Principielle sager skal føres, og man er jo altid professionel - når man har at gøre med ytringsfrihedsretten, så er der dog meget vidtgående grænser. Vi håbede til det sidste at den kunne have fået et andet udfald, men sager på det område er svære når de handler om forholdet mellem offentlige personer og folketingspolitikere. "

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak