01/09/2021 - Højesteret, dom

Højesteret stadfæster: LTF skal opløses


Højesteret står fast på Østre Landsrets afgørelse og kræver gruppen Loyal to Familie tvangsopløst. Begrundelsen for afsigelsen hviler på, at retten har vurderet, at et vigtigt led i gruppens virke omfatter alvorlig og omfattende kriminalitet.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: PR


Loyal to Familia som forening er ulovlig og skal tvangsopløses.

Det står klart, efter Højesteret i dag har slået fast, at gruppens virke omfatter alvorlig kriminalitet og dermed er i strid med Grundlovens bestemmelse om foreningsfrihed. 

"På baggrund af landsrettens bevisresultat fandt Højesteret endvidere, at det kunne lægges til grund, at der som almindeligt led i Loyal to Familias virksomhed var begået omfattende og alvorlig kriminalitet. Højesteret tiltrådte herefter, at foreningen havde et ulovligt øjemed som nævnt i grundlovens § 78, stk. 1, og derfor kunne opløses efter denne bestemmelse. Landsretten var kommet til samme resultat", skriver Højesteret i en pressemeddelelse.

Spørgsmålet om, hvorvidt LTF overhovedet kunne betegnes som en forening var ligeledes op til vurdering. Ifølge TV2 har forsvarer Michael Juul Eriksen tidligere argumenteret for, at LTF var en 'venneklub' og altså derved ikke kunne defineres som forening, og dermed ikke var underlagt grundlovens §78 om foreningsfrihed. Også her slog Højesteret dog fast, at Loyal to Familia er at betegne som en forening.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak