02/02/2022 - Arbejdsmiljø

Hver femte advokat under 40 overvejer at forlade advokatbranchen helt


Tallene fra den nyeste internationale spørgeundersøgelse fra IBA taler deres klare sprog om udfordringerne med at fastholde kolleger.

 

3.000 yngre advokater er blevet spurgt ind til deres bekymringer, prioriteter og overvejelser om jobskifte. Og det, resultaterne viser, kan skabe problemer for omsætning og klientrelationer.

 

Tekst: Dan Poulsen


Det er Young Lawyers’ Report fra IBA, International Bar Association, der netop har offentliggjort rapporten, som er lavet med det formål at ’forstå, hvad der driver yngre advokater’. Derved vil de, skriver de, hjælpe den juridiske branche til i højere grad at skabe en ’inspireret og motiveret arbejdsstyrke’, som branchen derved i højere grad kan høste fordele af.

Det er advokater under 40 år, der tages afsæt i, og man kan i rapporten i detaljer se, hvordan besvarelserne fordeler sig både aldersmæssigt, regionalt, branchemæssigt m.m. I flere sammenhænge er det i høj grad dem under tredive, der står for de fleste data. 

Lad os af enkelte nedslag nævne, at 33 procent vil skifte til et andet juridisk fagområde.

54 procent svarer, at de inden for de nærmeste år helt eller delvist sandsynligt vil flytte til et nyt job et andet sted.

Og det måske mest radikale skift, nemlig helt at forlade branchen, svarer 20 procent, at de overvejer.

 

Balancen, i verden, Europa og her

Tallene peger i den grad på arbejdsbyrde som et problem. 60 procent peger som gennemsnit på det som et problem. Tallet er højere, når man ser på svarene, som er kommet fra de yngste i gruppen og fra kvindelige advokater.

Mulighederne for et mere fleksibelt arbejdsliv ser ud til at være en nøgle til langtidsholdbarhed - det siger i hvert fald 54 procent.

Med en gentagelse af den gammelkendte parole om, at nutidens advokater er fremtidens ledere i branchen, understreges det i rapportens forord, hvorfor det er vigtigt at forstå og sætte fokus på den opstigende generations bekymringer.

Ovennævnte passager refererer de globale tal. Cirklen nederst i artiklen er lånt fra IBA-rapporten og viser, hvordan respondenterne fordeler sig regionalt.

High turnover of young lawyers can cause problems on many levels, including the disruption of productivity and damage to client relationships

Udsnit fra rapportens forord skrevet af advokaterne Marco Monaco Sorge og Marie Caroline Brasseur, der sidder i ledelsen af IBA's Young Lawyers Committee

 

Skandinaviske tal kan findes via link i sidste linje. 

Med et blik kastet på vores region så lad os nævne at godt en tredjedel - 891 for at være præcis - af besvarelserne, IBA har fået, er fra Europa.

Af dem svarer halvdelen - 48 % - at arbejdsbyrde og dårlig work-life-balance er årsagen til, at de overvejer jobskifte. 44% nævner lønforhold.

Jobbets negative indflydelse på den mentale tilstand, manglende karrieremuligheder og et dårligt støttesystem, f.eks. omtalt i rapporten som velfungerende mentorordninger, udpeges af omkring en tredjedel af alle europæiske adspurgte.

Tendenserne, der påpeges i IBA-rapporten, stemmer i øvrigt godt overens med konklusionerne i flere andre temperaturtagninger på branchen. Blandt andet Fremtidens Jurist Report med svar fra over 3.000 ’legal professionals’ i de skandinaviske lande.

På K-NEWS skrev vi om den, da den udkom under overskriften 'Branchen gør ikke nok for at forbedre mental velvære'.

Hele den nye IBA-rapport kan læses HER.

Hele Fremtidens Jurist-rapporten kan du finde HER.

IBA-rapport-diagram

 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak