25/03/2019 -

Institut for Menneskerettigheder og Ombudsmanden skal undersøge børnenes retssikkerhed


Via ni kontrolbesøg på landets døgninstitutioner vil Ombudsmandens Børnekontor undersøge forholdene for socialt anbragte børn. Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY er med i projektet, der bl.a. skal kortlægge de anbragte børns retssikkerhed.

Rasmus Lehmann Hylleberg


Der er fokus på socialt anbragte børn, når Ombudsmandens Børnekontor i løbet af 2019 vil aflægge besøg på ni af landets døgninstitutioner og opholdssteder. Tilsynsbesøgene er led i en undersøgelse, der skal bl.a. skal klarlægge brugen af magtanvendelse og generelle forhold for de 6-12 årige, som er anbragt på institutionerne. 

Det skriver Ombudsmanden i en pressemeddelelse.

"Mindre børn, der anbringes uden for hjemmet, befinder sig i en sårbar situation, hvor de kan have vanskeligt ved at forstå og overskue deres situation. For at få bedre kendskab til de eventuelle udfordringer, som disse børn oplever, vil vi derfor i år primært besøge døgninstitutioner og opholdssteder for mindre børn”, siger Susanne Veiga, chef for Ombudsmandens Børnekontor.

Ved flere af besøgene vil Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur deltage.

Formålet med besøgene er at kontrollere, om de anbragte børn bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne, og om deres retssikkerhed bliver respekteret.

Tilsynsbesøgene vil især fokusere på brug af fysisk magt, undervisning og kontakt til pårørende.

I foråret 2020 samler børnekontoret op på resultaterne i en temarapport.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak