26/06/2020 - COVID-19

Justitia konkluderer: Regeringens coronahåndtering var ikke på kant med Grundloven


Siden coronavirussen lukkede Danmark ned har Justitia med advokat Jonas Christoffersen i spidsen analyseret regeringens håndtering af krisen. Rapporten konkluderer, at der ikke er sket noget brud på grundlovssikrede rettigheder, men også at regeringen løbende burde have indhentet fornyede politiske mandater fra hele Folketinget, hvilket den forsømte.


I forhold til situationens alvor og den helt særlige og uforberedte situation, som landet har stået i under coronavirussens rasen, har regeringens håndtering af krisen været inden for de grundlovssikrede grænser. 

Det konkluderer Justitia i en ny rapport, der netop er udkommet i dag, fredag. Rapporten "Retsstaten og Covid-19" har analyseret regeringens håndtering af krisen, siden Danmark lukkede ned i marts. Og mens regeringen altså har holdt sig inden for den lovmæssige skive, så skal nogle af de mange ekstra beføjelser, som bl.a. sundhedsminister Magnus Heunicke har fået under krisen, nu rulles tilbage for at sikre det demokratiske fundament.

”Magten bør nu svinge tilbage til Folketinget. Jo vigtigere en beslutning er, jo mere åbenhed skal der være om den, og jo bredere skal den være forankret i vores demokrati. Vi foreslår derfor ikke kun, at epidemiloven ændres, men også at procedurerne for hastebehandlinger justeres. Desuden foreslår vi, at magtbalancen genoprettes, så regeringen skal indhente Folketingets samtykke, inden den træffer væsentlige beslutninger på coronaområdet. Anbefalingerne vil også kunne bruges på andre nødsituationer, der kan opstå ved sundhedskriser, terror eller krig", siger Jonas Christoffersen i en pressemeddelelse.

Ifølge direktør for Justitia Jacob Mchangama har regeringen handlet ud fra et forsigtighedsprincip, og situationens alvor taget i betragtning har denne tilgang flugtet fint med borgernes bekymring. 

”Danmark har været et smørhul forskånet for de store nødsituationer, så det kom som et chok for os alle, da vi pludselig stod midt i en potentiel sundhedskatastrofe. De fleste, jeg selv inklusive, var derfor villige til at gå meget længere end normalt i forhold til vores retssikkerhed og frihedsrettigheder", siger han.

Rapporten fremsætter bl.a. tre anbefalinger til de tiltag, der på bagkant af krisen bør implementeres for at sikre, at vi vender tilbage til de frihedsrettigheder, vi kender.

1) Ny epidemilov, som er bedre rustet til at håndtere kommende sundhedskriser uden at ende i en krise for folkestyret eller retssamfundet. Dette gælder for eksempel, hvis Danmark skulle opleve en anden bølge med Covid-19. Rapporten indeholder en lang række konkrete forslag til lovændringer.

2) Bedre procedurer for hastebehandlinger, der gør det klart, hvornår noget faktisk haster, og som sørger for at involvere de relevante parter, uanset om der er kort tid til rådighed.

3) Genopret magtbalancen mellem Folketing og regering, gerne gennem oprettelse af et særligt Covid-19-udvalg, som regeringen både skal rådføre sig med og indhente samtykke fra.

Du kan læse hele rapporten HER

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak