02/04/2020 - COVID-19

Justitia skal stå bag ny rapport, der skal belyse retssikkerheden under coronakrisen


Med støtte fra Dreyers Fond har tænketanken Justitia kastet sig over et nyt projekt, der skal undersøge coronakrisens betydning for den danske retssikkerhed. Hovedforfatter bliver tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder Jonas Christoffersen.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Birgitte Kongsgaard


Justitia er startet på udarbejdelsen af en ny rapport over retssikkerheden under coronakrisen. Rapportens hovedforfatter er advokat Dr. jur. Jonas Christoffersen, der er ny formand for Justitias Advisory Board.

Det skriver Dreyers Fond, der støtter projektet, i en pressemeddelelse.

Direktør hos tænketanken Jacob Mchangama peger på vigtigheden af at analysere de politiske hastelove, der kan have stor betydning for vores frihedsrettigheder, også på den anden side af krisen.

”Coronakrisen har verden over ført til pludselige og dramatiske indgreb i grundlæggende frihedsrettigheder og konsolidering af den udøvende magts beføjelser. Eftersom Danmark i årtier har været forskånet for større kriser, har de nuværende tiltag været et paradigmeskifte, der bør føre til grundige overvejelser om, hvordan Danmark fremadrettet håndterer lignende kriser på en måde, der bedst muligt værner om både sikkerhed, sundhed og den demokratiske retsstat”, siger han i pressemeddelelsen.

Justitia vil belyse de retlige rammer for nødretten, samt hvorvidt de indførte tiltag lever op til de rammer, der er udstukket af grundloven og menneskerettighedskonventionen. Derudover vil rapporten indeholde et afsnit, der sammenligner de danske tiltag med tiltagene i en række andre demokratiske lande. Den samlede rapport forventes færdig i juni, og en delrapport i maj. 

”Jeg er utrolig glad for at kunne bidrage til Justitias vigtige arbejde med at holde fokus på grundlæggende retssikkerhedsværdier i det danske samfund. Rapporten vil udmunde i en række anbefalinger, der kan ruste det danske samfund til hurtigt og effektivt at svare igen på ekstraordinære kriser – vel at mærke uden at ty til metoder og processer, der sætter demokratiske og retssikkerhedsmæssige principper på spil. Et element er at foretage afvejninger på forhånd og ikke under stort tidspres i en kritisk situation”, siger Jonas Christoffersen.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak