03/08/2020 - Lovarbejde

Justitsministerens nye udvalg forbigår advokaterne


Justitsminister Nick Hækkerup har offentliggjort den endelige sammensætning af udvalget, der er nedsat til at undersøge reglerne om fri proces og retshjælp. Justitsministeren har holdt fast og afvist advokater i udvalget.

Tekst: Viktoria Egebak Winge


Justitsminister Nick Hækkerup har udpeget de ni medlemmer, der i et nyt udvalg skal granske reglerne om fri proces og retshjælp. Det skriver Advokatwatch.

Forbigåelsen af advokater er tydelig – på listen finder man nemlig ingen.

Reglerne for fri proces og retshjælp skal gennemgås for at sikre svagere borgeres muligheder for at få juridisk hjælp. Behovet er tydeligt. Som Leif Donbæk udtalte i forbindelse med debatten om udvalget til Berlingske: " Retshjælp i DK er de facto teoretisk”. Han fremhævede, at det faktisk er majoriteten, der ikke har adgang til funktionel retfærdighed: ”For langt de fleste har slet ikke råd til retfærdighed eller i hvertfald ikke livsændrende retfærdighed". Udvalgets ædle formål er at give alle adgang til juridisk bistand.

Nick Hækkerup har ikke lukket advokater ind i udvalget. Fra advokatstandens side er dette blevet kritiseret som en fejl. Mange i advokatverdenen mener, at dem, der ved mest om ordningen, bliver sat uden for indflydelse. Advokaterne har blot fået plads i udvalgets følgegruppe.

I april fortalte Nikolaj Wickenberg Linneballe, formand for Advokatrådets Procesudvalg, K-News, at det er problematisk at lave et lovforbedrende udvalg uden at have advokatstanden repræsenteret: ” … jeg synes jo, der er et retssikkerhedsmæssigt problem i, at man unddrager de personer, som rent faktisk skal være med til at udføre arbejdet.”

Han har til K-News ligestillet det med ”at bygge et hus uden at rådføre sig med dem, der skal stå for byggeriet".

K-News har tidligere talt med vicedirektør ved Justitia, Birgitte Arent Eiriksson, der også mener, at retshjælpskontorerne mangler på listen.

Nick Hækkerup har siden varslingen om udvalget i foråret stået fast ved sit valg. Ifølge justitsministeren skal udvalget bestå af medlemmer, der ingen økonomisk interesse har i udformning af regler om fri proces og retshjælp.

I stedet er advokaterne henvist til følgegruppen, der ifølge Justitsministeriet har til formål at ’inddrage viden og erfaringer fra praktikere’.

Formanden for udvalget bliver dommer i Østre Landsret Jacob Waage. Udvalgets øvrige 8 medlemmer er en blandet skare.


Udvalget:
Landsdommer Jacob Waage (formand)
Bettina Lehmann Kristiansen, professor
Laila Lindemark, juridisk chef, Domstolsstyrelsen
Rasmus Damm, dommer, Den Danske Dommerforening
Louise Holck, konstitueret direktør, Institut for Menneskerettigheder
Martha Nør Kjeldsen, seniorjurist, Forbrugerrådet Tænk
Rikke Sidelmann Jørgensen, kontorchef, Civilstyrelsen
Jon Ahlberg, fuldmægtig, Finansministeriet
Jørgen Jørgensen, kontorchef, Justitsministeriet

Følgegruppen:
Nikolaj Linneballe, advokat, Advokatsamfundet
Karsten Høj, advokat, Danske Advokater
Birgitte Arent Eiriksson, vicedirektør, Justitia
Torben Weiss Garne, underdirektør, Forsikring & Pension
Nina von Hielmcrone, cand.jur., Aarhus Retshjælp
Anita Tvermoes, cand.jur., Københavns Retshjælp
Helen Siegumfeldt, advokat, Hillerød Retshjælp
Ole Dueholm, advokat, Landssammenslutningen af Retshjælpsinstitutioner i Danmark

 

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak