15/08/2022 - Legaltech

"Legaltech" forbliver allemandseje i virksomheders branding-strategi


Firmaet, der var sagsøgt, LegalTech Denmark Aps, må fortsat bruge termen "LEGALTECH DENMARK" som forretningskendetegn på deres hjemmeside og i anden markedsføringsmæssig sammenhæng.

Det slår Sø- og Handelsretten fast, samtidig med at de giver sagsøger ret i fire andre påstande, der handler om hvad en virksomhed må være navngivet som i CVR-registret.

Tekst: Joachim Ploug Hansen


Billede: Udsnit af legaltechdenmark.com og Shutterstock-billede

 

I en kamp om en af de mest hypede ord i advokatbranchen står jurist og medstifter af Legaltech Denmark Aps Daniel Hartfield-Traun tilbage som en glad mand.

Han har været sagsøgt for fem påstande af ejeren af LEGALTECH ApS, Michael Johansen. Lidt firkantet sagt mente Michael Johansen, at han havde eneret til brug af ordet legaltech.

Det var Sø- og Handelsretten delvist enig i – tre selskabsnavne, der indeholder ”legaltech”, skal afregistreres i CVR-registret hos Erhvervsstyrelsen – men Daniel Hartfield-Traun og sit firma har stadig lov til at brande sig på ordet, der kombinerer jura med teknologi.

”Os alle i branchen havde været på spanden, hvis ikke vi måtte det, så det er godt, vi ikke har givet efter og har vundet netop den påstand,” siger Daniel Traun-Hartfield til K-NEWS, mens LegalTech Denmark ApS skriver på LinkedIn:

”Det er en kæmpe sejr for branchen – og naturligvis også for os selv.”

K-NEWS har talt med med sagsøgeren og ejeren af LEGALTECH ApS, Michael Johansen, men han havde ikke lyst at give en kommentar på nuværende tidspunkt.

 

Ingen rettigheder efter markedsføringsloven

I domsafsigelsen beskriver Sø- og Handelsretten, at der ikke findes en fast, almindelig, anerkendt definition af begrebet legaltech, men at anvendelsesområdet er bredt og i hvert fald omfatter teknologier og digitale løsninger, der anvendes inden for den juridiske branche.

Ved frifindelsen af påstand 5, nemlig ”at sagsøgte tilpligtes at ophøre med at benytte ”LEGALTECH DENMARK”, som forretningskendetegn på selskabets hjemmeside og i anden markedsføringsmæssig sammenhæng”, skriver Sø- og Handelsretten:

”Påstanden indebærer en vurdering efter markedsføringsloven. Efter bevisførelsen finder retten, at det ikke kan anses for godtgjort, at LEGALTECH ApS er erhvervsaktiv, eller at der i øvrigt er konkrete og aktuelle planer om erhvervsmæssig aktivitet. LEGALTECH ApS kan derfor ikke påberåbe sig rettigheder efter markedsføringsloven.”

På LinkedIn skriver LegalTech Denmark ApS, at de fremover vil hedde LTDK ApS i selskabsregistret.

Herunder ses de fem påstande i sagen, hvor sagsøger fik medhold i de fire første.

Screenshot 2022-08-15 at 17.19.39

 

 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak