26/05/2021 - Overvågning

Markant afgørelse fra EMD: Staters logning af data er ulovlig


Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols storkammer konkluderede tirsdag, at Storbritanniens overvågning af borgernes data online er i strid med den europæiske menneskeretskonvention. Også Sveriges behandling af data skydes til jorden.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Shutterstock


Da Edward Snowden tilbage i 2013 kunne berette om NSA's massive overvågning af onlinetrafik ind og ud af USA gennem bl.a. Microsoft, Googles og Apples platforme via programmet PRISM, startede det en lavine, der for alvor satte spot på nationalstaternes overvågning af deres borgere.

Snowdens beretninger viste bl.a. at også Storbritannien havde et system, Tempora, der overvågede al internettrafik i kablerne ind og ud af UK. Systemet blev i efteråret 2018 dømt ulovligt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol for brud på konventionens artikel 8 (retten til privatliv) og artikel 10 (ytringsfriheden). Det er denne sag, der nu er prøvet ved storkammeret, hvor 17 dommere altså stadfæster den oprindelige afgørelse. 

 

Markant afgørelse

Afgørelsen fra storkammeret er markant, da den slår fast, at nationalstaterne inden for Europas grænser er forpligtet til skabe sikkerhedsforanstaltninger, der kan sikre, at den massive overvågning og indsamling af data ikke misbruges. Ifølge det norske netmedie Rett24 skriver storkammeret i forbindelse med afgørelsen:

"There are rare occasions when the Court adjudicates on a case which shapes the future of our societies. The present one is such an example". 

Af afgørelsen slår storkammeret fast, at man anerkender behovet for masseindsamling af data online med henblik på at værne om den nationale sikkerhed og imødekommer trusler mod denne. Men storkammeret vender samtidig tomlen nedad i forhold til staternes evne til at sikre, at masseovervågningen ikke misbruges.

I samme sag forbindelse har storkammeret omgjort EMD's godkendelse af Sveriges praksis i forbindelse med logning af data. Hvor der oprindeligt blevet givet tilsagn om, at svenskerne havde iværksat de nødvendige 'safeguards', så afviser storkammeret altså disse som værende mangelfulde. 

 

Logning i Danmark

Afgørelsen kommer desuden kort tid efter, at Foreningen for Ulovlig Logning herhjemme har ført sag mod staten med anklager om netop spørgsmålet om, hvorvidt statens overvågning og masseindsamling af data er på kant med EMRK. Til K-NEWS kunne formanden for foreningen Rasmus Malver fortælle, at han forventede at få medhold i sagen.

"Regeringen sagde selv det var ulovligt i 2017, så jeg er sikker på vi vinder. Det handler om at etablere charteret i dansk ret, for i Danmark har vi ikke nedskrevet nogle menneskerettigheder i dansk ret. Ved at domstolene anvender det aktivt på national logivning vil det betyde at vi får menneskerettigheder, som folketinget ikke kan afvige – for så skal de melde sig ud af EU, hvis de bliver ved med at krænke de her rettigheder", sagde han tilbage i slutningen af april.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak