29/03/2023 - Kønsdiversitet

Stor andel af kvinder blandt nye jurister hos DLA Piper - men i toppen halter det stadig


Trods en overvægt af kvindelige jurister blandt DLA Pipers nyansatte i 2022, har de ikke nået målsætningerne, når det kommer til ligestilling i partnerkredsen og på bestyrelsesgangen

"Den bedste kandidat til jobbet vil altid være det styrende princip,” siger managing partner Martin Lavesen blandt andet, når vi spørger til udviklingen i advokathuset.

Tekst og foto: Rasmus Lehmann Hylleberg


Ligestilling er i større eller mindre omfang på agendaen, når landets største advokatfirmaer i disse uger præsenterer deres årsrapporter. Ét sted, hvor man i dybden redegør for fordelingen mellem køn, er hos DLA Piper, der i dag onsdag offentliggør deres årsrapport.

Rapporten viser, at firmaet er godt på vej mod målsætningen for 2025, der på flere parametre søger en noget nær ligelig fordeling af mænd og kvinder inden for flere segmenter. Men særligt i ledelseslaget er der fortsat et stykke vej at gå. Managing partner Martin Lavesen forholder sig her til, hvordan det egentlig går med udviklingen i forhold til kønsfordelingen mellem firmaets ansatte, og hvordan man kommer i mål med ambitionerne.

 

Martin Lavesen - Q&A

K-NEWS: Af jeres årsrapport fremgår det, at målsætningen for jer er, at I, i 2025, har 50 procent kvindelige jurister ansat. Er I på rette vej?

”Det synes jeg absolut, vi er. Mange tiltag trækker i den rigtige retning; den ændring i barselordningen vi indførte sidste år, de måltal vi har opstillet på forskellige niveauer, og som sikrer transparens og fokus, vores nye arbejdstidsmodel, der skaber øget fleksibilitet, den store andel kvindelige jurister blandt nyansatte og ikke mindst mange gode rollemodeller.”

K-NEWS: I 2022 har I af de samlede nyansættelser ansat 75 procent kvinder, målet var 50 procent. Har I ansat med køn for øje, eller har kvinder blot været de bedst kvalificerede til de opslåede stillinger?

”Vi arbejder dedikeret med at nå vores målsætninger for diversitet, men den bedste kandidat til jobbet vil altid være det styrende princip.” 

K-NEWS: I er næsten i mål med fordelingen mellem mandlige og kvindelige advokater. Bliver 2023 året, hvor det bliver 50/50?

”Det håber jeg, og det vil helt klart være en milepæl. Når det er sagt, skal der få forskydninger til at rykke balancen.  Kombinationen, af hvilket område vi ansætter i, og hvem der er den bedste kandidat, vil være udslagsgivende, så jeg vil ikke lægge hånden på kogepladen, men jeg er absolut optimist.” 

DLA Piper - årsrapport

Foto: Udsnit fra DLA Pipers årsrapport fra 2022

 

K-NEWS: Kigger man på ledelseslagene, der er jeres mål for 2025 mindre, end når man kigger på målsætningen for advokater og jurister – hvorfor har I ikke samme målsætning for alle segmenter, når nu I ansætter procentvis flere kvinder?

”Det handler ganske enkelt om at være realistisk og sætte barren ud fra det niveau, vi er på nu, og ikke efter hvad der er vores ideal.” 

K-NEWS: På partnerniveau er jeres målsætning 20 procent kvinder – lige nu har I 12 procent. Hvilke parametre ligger til grund for valget om, at hver femte partner skal være kvinde?

”Det er eksempelvis her realismen kommer til udtryk – vi skal sætte et mål, der både er realistisk og troværdigt. Vi har i DLA Piper en global målsætning om, at 30 procent af vores partnere skal være kvinder i 2025, men her er udgangspunktet i dag 23 procent. I den sammenhæng er det interessant, at de nordiske lande langt fra er blandt de førende.” 

K-NEWS: I stabsledelsen har I procentvis en overvægt af kvinder. Hvad skyldes det, tror du?

”Jeg er sikker på, der findes data, som underbygger, at der indenfor områder som IT, kommunikation, HR og økonomi er en kønsmæssig overvægt til den ene eller anden side, som man kan genfinde hos os, men ellers er den enkle forklaring, at vi også her har ansat den bedste kandidat til jobbet.”

K-NEWS: På bestyrelsesniveau og afdelingslederniveau har I en højere målsætning end på partnerniveau. Hvorfor?

”Blandt andet, fordi vi har givet håndslag på DI’s mangfoldighedsløfte, 'The Gender Diversity Pledge', der skal sikre, at 40 procent af lederstillingerne i dansk erhvervsliv er besat af kvinder, og herunder vurderer vi, det er målsætninger, som ud over at være vigtige, også er realistiske for os at indfri.”

K-NEWS: I jeres bestyrelse har I for tiden nul kvinder. Målet er 40 procent. Hvad er det for et arbejde, I skal i gang med for at nå jeres målsætning i 2025?

”Det glæder mig at kunne fortælle, at vi efter den netop gennemførte generalforsamling igen har en andel på 20 procent kvinder i bestyrelsen, idet Mikala Berg Dueholm blev valgt ind. Men lige så meget at vi, uanset køn, har fået et bestyrelsesmedlem, som, jeg ved, vil lægge et stort engagement og er medvirkende til, at vi i bestyrelsen har en sammensætning, der afspejler partnerkredsen på diversitet i en bredere forstand.”

K-NEWS: Andelen af kvindelige jurister ansat hos jer er stigende. Er det din forventning, at den tendens vil fortsætte?

”Der er en overvægt af kvinder på jurastudiet, så ja, grundlæggende er det en forventning. Men udover at vi selvfølgelig gør, hvad vi kan for at blive opfattet som en attraktiv arbejdsplads både for kvinder og mænd, er det også en udvikling, der vil være påvirket af overordnede strømninger som de yngre generationers livsværdier, om der er en overensstemmelse i deres og vores purpose, deres syn på hvor meget arbejdet skal fylde og så videre. Det er faktorer, vi skal forstå for at kunne arbejde med dem, og blandt andet med det formål har vi nedsat vores ’Next Generation Shadow Board.’" 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak