12/05/2021 -

Ny dom: Den tyske regerings klimaplan er grundlovsstridig


Den tyske forbundsforfatningsdomstol har netop slået fast, at regeringens klimaplan truer med at krænke fremtidige generationers frihedsrettigheder, fordi den ikke indeholder nogen reduktionsmål efter 2030. Domstolen understreger dermed, at det er statens forpligtelse at igangsætte nationale klimatiltag.

Tekst: Amalie Guldborg Olesen Foto: Shutterstock


Det nuværende klimaplansmål om at reducere det tyske Co2-udslip med 55 procent inden 2030 er ”uforenelig med grundlæggende rettigheder”. Sådan lyder forbundsforfatningsdomstolens afgørelse over den tyske regerings klimaplan, ifølge det norske medie rett24.no

Det er en række forskellige enkeltpersoner, støttet af miljøorganisationer, der har sagsøgt den tyske regering og dennes klimaplan. I domstolens afgørelse ligger de vægt på, at regeringen ikke har svigtet sin forpligtelse om at beskytte sine borgere mod klimaforandringer ved at tage til handling. Til gengæld har de svigtet flere af sagens yngre sagsøgere med deres målsætning, skriver domstolen:

“However, the challenged provisions do violate the freedoms of the complainants, some of whom are still very young. The provisions irreversibly offload major emission reduction burdens onto periods after 2030.

Fordi det tilladte Co2-udslip, som det er blevet vedtaget med Parisaftalen, i store træk ville være blevet brugt inden 2030, ville det betyde ”alvorlige frihedstab” for særligt de yngre generationer, som ville være tvunget til at iværksætte strammere tiltag for at nå klimamålet, lyder afgørelsen. Derfor har den tyske regering nu fået en frist indtil næste år, hvor de er blevet forpligtet til i klimaplanen også at indskrive reduktionsmålene for tiden efter 2030.

Hos det norske Institut for Menneskerettigheder ser man dommen som en understregning af, at staten er ansvarlig for og forpligtet til at igangsætte nationale tiltag mod klimaforandringer. 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak