24/08/2022 - Tanker fra 'baren'

Pengemængden i retssystemet er en akut bekymringHvilke problematikker banker på kontorets dør? Hvad optager advokatsamfundene ude i verden omkring os?  I denne efter-sommeren artikelserie spørger vi, hvordan de forskellige nationale 'bar associations" ser på den aktuelle udvikling.

I denne artikel er det fra England, at advokatstanden ved bar-formand Mark Fenhalls peger på det, han ser som tidens nærværende udfordringer. Og retter fingeren mod politikere, der angriber advokater, spionage rettet mod klienter og advokater, og han udråber de civile sager som kritisk ramt.

Tekst: Rasmus Hylleberg


Via mail har vi skrevet med det britiske The Bar Council. Formanden dér, Mark Fenhalls QC (Queens Council, som han blev udpeget til i 2014), svarer her på de spørgsmål som i tidligere artikler er besvaret af hans formandskolleger i Sverige og Danmark.

Hans svar er frit oversat af redaktionen her på K-NEWS. Enkelte steder angiver vi i parantes den oprindelige britiske formulering.

Isolation kan være nyttig fra tid til anden, men det undergraver den sociale sammenhængskraft i Advokatsamfundet [...] Vi burde alle spørge os selv, hvordan vi bedre kan støtte vores kolleger

 

 

Hvad ser du som den største trussel mod rule of law i Europa lige nu?

En stor bekymring i Storbritannien er angreb på advokater fra politikerne og nogle dele af medierne. Nogle områder af lovgivning er blevet så omstridt og den offentlige debat så vred, at vi i større og større grad oplever angreb og negative kommentarer både via traditionelle medier og sociale medier.

Over de sidste par år har Advokatrådet i England og Wales været nødt til at reagere på forskellige angreb mod vores profession fra erfarne politikere, som fremstår ligeglade med Artikel 18 i the United Nations’ Basic Principles on the Role of Laywers (adopteret af th UN i 1990):

”Advokater skal ikke identificeres med deres klienter eller deres klienters værdier, hvis de bliver det, underminerer man deres funktion.”

Der kan være personlige omkostninger og risici forbundet med at være en advokat, der ofte ikke selv har valgt sine klienter, men som repræsenterer dem frygtløst, som deres professionelle integritet (professional code) kræver. Advokatrådet vil fortsat støtte og gribe ind i sådanne situationer.

Reduktionen i støtte til det juridiske system i England og Wales, nedlukningen af domstole og nedskæringen i retshjælp for udsatte borgere betyder, at adgangen til retfærdighed er blevet begrænset, forsinkelserne er blevet flere, og der bliver sat spørgsmålstegn ved troværdigheden af vores retssystem. Hvis folk ikke kan få hurtig og effektiv adgang til retfærdighed, så vil offentligheden miste deres tiltro til, at loven vil hjælpe dem med at løse familie-, ejendoms-, ansættelses- og finansielle tvister.

Over hele Europa ser vi med alvorlig bekymring politikeres forsøg på at politisere domstolene og begrænse advokatsamfundets uafhængighed samt brugen af teknologi til at spionere på advokater og deres klienter.

 

Krigen i Ukraine er overalt i nyhederne, og den påvirker jo alle borgere og forbrugere i hele verden. Hvordan påvirker krigen den juridiske branche hos dig i UK?

Ruslands invasion af Ukraine er en stor krænkelse af international lov, såvel som en humanitær tragedie. Det ukrainske folks mod og modstand har været bemærkelsesværdigt. Over hele Europa har almindelige mennesker gjort en exceptionel indsats for at støtte de mennesker, der har været tvunget i eksil.
Advokater i England og Wales har samarbejdet med vores kolleger i det ukrainske advokatsamfund for oprette nye ukrainske praktikpladser og boligfinansieringsordninger. Vi har haft mere end 100 ansøgninger om at få lov til at assistere, og omkring 200 advokater har tilbudt både hjælp og indkvartering. Processen har været langsom, men vi fortsætter med at gøre, hvad vi kan for at hjælpe.

Næsten alle advokatfirmaer med direkte link til Rusland har opgivet deres lokale kontorer, og UK-virksomheder har generelt forsøgt at afbryde alt kontakt med russiske virksomheder. Advokater har bevæget sig hurtigt for at tilpasse sig det hurtigtudviklende sanktionsregime. Advokatrådet tilbyder en mulighed for i  fortrolighed at få hjælp til etiske henvendelser (confidential ethical enquiries service) for at kunne assistere advokater med at identificere, fortolke og overholde disse professionelle forpligtelser. Vi tilbyder også specialist træning og har publiceret etiske guidelines omkring hvidvask og terroristfinansiering.

Men det er en foruroligende trend, der vokser frem, når ikke-sanktionerede russiske enheder har sværere ved at tilgå juridiske tjenester, og der er en debat i G7 om at forlænge sanktionerne så juridiske ydelser generelt er omfattet.

Det er forsat en fundamental menneskerettighed at have tilgang til retfærdighed og juridisk repræsentation, ligegyldigt om du er en asylansøger, der ankommer til UK i en båd og er truet med deportering eller en oligark, der er underlagt statssanktioner.

 

Hvordan, hvis nogen, kan advokater i dine øjne spille en rolle i at hjælpe myndighederne og EU med at løse den her krise?

Lederne af advokatsamfundet i UK og Irland gik hurtigt sammen om i enighed at fordømme den russiske invasion af Ukraine.
Advokater med base i London repræsenterer Ukraine i en erstatningssag mod Rusland ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, hvor de søger erstatning, der kan løbe op i flere hundrede milliarder dollars (seeking an award of just satisfaction, likely to amount to hundreds of billions of dollars).

Den hollandske regering har søgt om tilladelse til at intervenere sammen med Ukraine i henhold til Artikel 36 i konventionen. Andre lande bør overveje at gøre det samme.

Advokater kommer også til at være afgørende i forhold til at vurdere beviser og beskyldninger (og forsvare) om krigsforbrydelser både ved den Internationale Forbryderdomstol i Haag og i andre tribunaler, der måtte opstå. Fagfolk (legal professionals) fra alle steder i verden har tilbudt assistance til den ukrainske anklagemyndighed. Straffrihed må ikke ske, hvis vi skal bibeholde respekten for rule of law.

 

Krigen har overskygget den kritik, som har været rejst mod hvad eksperter kalder erosion af the rule of law i Polen og Ungarn. Er disse problemer stadig presente og bør I og de andre advokatsamfund fortsat forsøge at påvirke udviklingerne her?

Ja. Vi er lige nu i kontakt med vores kolleger i Polen og Ungarn, og vi er specielt bekymrede for angrebene på deres uafhængighed og brugen af Pegasus software til at spionere på dem.

Advokatsamfundene kan være meget effektive når det handler om få rettet opmærksomhed mod den polske og ungarske regerings krænkelser af the rule of law. Selvfølgelig spiller EU en stor rolle i forhold til at bestride de budgetter, der er betinget af, at rule of law bliver overholdt.

Tidligere på året rejste jeg til Vilnius og Warszawa og mødte advokater fra mange nationer. I Polen havde jeg æren af at tale til den årlige Warszawa Bar-konference (der tæller næsten halvdelen af alle polske advokater) og hylde det polske folks gæstfrihed rettet mod millioner af flygtninge.

Det polske retsvæsen og advokatsamfunds uafhængighed er blevet undermineret og angrebet af en populistisk regering over de sidste år. Uerfarne politiske navne er udpeget til  forfatningsdomstolen, som forsøger at påvirke beslutninger og ødelægge domstolenes uafhængighed. Jævnligt er der trusler mod selve  den juridiske uafhængighed. Lignende problemer har eksisteret i Ungarn med regeringens forsøg på at kontrollere dommerudnævnelser til deres Højesteret.

Vi vil fortsætte med at samarbejde og koordinere vores reaktioner med organisationer i udlandet, såsom Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). På den måde og ved at besøge de pågældende lande, når der er en relevant juridisk begivenhed (through visits to relevant legal events in the countries concerned), kan vi demonstrere solidaritet med vores kolleger og det internationale juridiske samfund.

 

Hvad er det primære fokusområde i den juridiske branche i jeres land for resten af året?

Et fokusområde for advokatbranchen i England og Wales er finansiering af retssystemet og finansiering af strafferetlig og civil retshjælp. De samlede udgifter til retfærdighed blev reduceret med 24 % i reelle tal fra 2010 til 2019 (inflationen modregnet, red.).

Selvom der har været nogle små forbedringer siden 2019, så er den økonomiske tilstand og mængden af penge, der sandsynligvis vil være til rådighed til at finansiere retssystemet, en akut bekymring.

Vi har reelle bekymringer for, at det store flertal af befolkningen ikke har råd til at betale for advokater, hvis de skal have løst alvorlige civile tvister. Strafferetsadvokater i England og Wales fortsætter med at gribe ind over for regeringsfastsatte gebyrer for retshjælpsarbejde. Det er dybt beklageligt for os alle, at advokater er blevet drevet til dette.

Vi har et presserende behov for, at regeringen skaber en mekanisme, der vil sikre, at gebyrerne stiger over tid for at stoppe advokater fra at opgive strafferetsligt arbejde.

Vores domstole og tribunaler bliver ved med at prøve at arbejde mod den bedste balance i forhold til fysiske og online afhøringer. Vi skal blive ved med at være fleksible og innovative, hvis vi skal takle det voksende efterslæb, samtidigt med at vi fastholder de højeste standarder.

 

Hvilke tendenser er top of mind hos dig som generalsekretær for det nationale advokatsamfund?

Sidste år offentliggjorde vi en rapport om etnicitet i advokatsamfundet. Den vidste at kvinder og nogle etniske minoriteter tjente mindre end deres hvide mandlige kolleger. Forskelsbehandling af nogen art hører ikke til i vores fag, og vi fortsætter med at presse alle involverede – klienter, advokatfirmaer, kamre og arbejdsgivere – for at sikre lige mulighed for alle.

Klimakrisens tiltagende tempo er også høj prioriteret. Alle har en forpligtelse til at overveje deres egen påvirkning af miljøet og måske mest af alt deres forbrug af kulstof (og metan). Som professionel instans skal vi sørge for at give vejledning og værktøjer skræddersyet til kamre og advokater for at gøre det lettere at tage meningsfulde valg.

En anden overvejelse er effekten af pandemien. Selvom den har påvirket forskelligt på tværs af praksisområder, må vi forholde os til udfordringerne med øget skærmtid og reduceret ansigt til ansigt-kontakt. Isolation kan være nyttig fra tid til anden, men det undergraver den sociale sammenhængskraft i Advokatsamfundet og det udhuler vores professionelle netværk. Dette problem er særligt akut for unge advokater, der i de tidlige stadier af deres karriere stadig udvikler deres færdigheder og netværk. Tidligere i år udgav Advokatrådet en rapport ’Life at the Young Bar’, der giver indsigt i fagets udviklende profil og udfordringer i de første syv år af en advokatkarriere.

Rapporten viser, at omkring hver sjette unge advokat gerne vil forlade advokatstanden på grund af den nuværende arbejdstid, den manglende balance mellem arbejde og privatliv og de dermed forbundne potentielle risici for deres velvære.

Vi burde alle spørge os selv, hvordan vi bedre kan støtte vores kolleger. Alternativt er at vi fremskynde værdifulde yngre kollegers afgang fra erhvervet, folk som vi har investeret enormt i og ikke ønsker at miste.

 

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak