22/06/2023 - Konfliktløsning

"Pengene skal ikke bruges på at føre krig"


Et nyt projekt skal tage livtag med konflikter i byggebranchen, der alt for ofte ender i voldgift. For voldgiftssager er både dyre, tidskrævende og ødelæggende for samarbejdet, lyder det fra advokat, mediator og initiativtager til projektet kaldet Samarbejdsløftet, der har til formål at fremme en proaktiv håndtering af konflikter i byggebranchen.

Tekst: Sara Moss Hesse


Billedet: Thomas Samsø Bloch, Shutterstock og screenshot af Samarbejdsløftets hjemmeside.

Byggebranchen er fyldt med konflikter, og nærmest per default går parterne i krigsmode og ender i voldgift. Men det er ikke en holdbar løsning, da voldgiftssager både er dyre og tager lang tid.

Det mener advokat, mediator og partner i CPH mediation & Negotiation Thomas Samsø Bloch. Derfor har han været med til at starte projektet Samarbejdsløftet, som går ud på at forpligte virksomhederne i byggebranchen til at fremme samarbejdet og dermed være på forkant, når der uundgåeligt opstår konflikter.

”Det handler om at få skubbet problemløsningen frem i bussen og få lavet aftaler på forhånd om, hvordan man gør det bedst. Byggeriet er en kompleks og konfliktfyldt branche, og der opstår næsten altid uenigheder undervejs. Man er nødt til at tage stilling til nogle ting på forkant, i stedet for at sidde og vente på at det går galt. For det går galt,” siger Thomas Samsø Bloch og tilføjer:

”Vi skal ikke spilde pengene på konfliktløsning, hvis vi kan aftale os frem.”

Der findes allerede gode redskaber i de frivillige standardvilkår for bygge- og anlægsbranchen, kaldet AB-reglerne (”Almindelige betingelser”), som har til hensigt at fremme samarbejde gennem eksempelvis mediation eller mægling, men de bliver bare ikke brugt, mener Thomas Samsø Bloch.

”Historisk set har vi haft tradition for, at når det bliver svært i byggeriet, så ender man som regel i voldgift, og det var det, AB-reglerne skulle ændre. Men reglerne, som er byggeriets rygrad, har ikke rigtig ændret adfærden i byggeriet, og der bliver stadig brugt rigtig mange penge på konflikter. Det er ofte komplekse sager, og du har ikke tid til at vente 19 måneder på en afklaring, hvis du er i gang med at bygge en Storebæltsbro,” siger han.

Derfor er formålet med Samarbejdsløftet, at virksomhederne på forhånd signer op og dermed forpligter sig til at bruge de nye redskaber i AB-reglerne og aktivt gør en indsats for at fremme samarbejdet.

”Projektet går ud på at få så mange af byggeriets virksomheder til at love hinanden, at vi jo lever af samarbejde, og derfor skal vi også ville samarbejdet. Også når det er svært,” siger Thomas Samsø Bloch.

Problemet ved voldgiftssager er ifølge Thomas Samsø Bloch, at der altid vil være en part, der vinder, og en, der taber. Og det er rigtig skidt for samarbejdet.

”Der er noget kommercielt uhensigtsmæssigt ved at overlade det til andre at finde en løsning. Hvis man beder en dommer eller en voldgiftsret om at træffe afgørelser, så vil kun én af parterne vinde. Og det er rigtig dårligt for samarbejdet, som gerne skulle køre gennem et helt projekt. Så det her med at have en, som hjælper parterne med at sørge for, at vi holder snuden i forhandlingsbordet og selv finder en løsning i fællesskab, er slet ikke så tosset,” siger han.

Som eksempel på samarbejdsaftaler nævner Thomas Samsø Bloch strategiske partnerskaber, projektintegreret mediation, hvor man har samarbejdsmøder undervejs med mediatorer, eller løbende mægling.

Det gælder om at holde beslutningskompetencen på egen bane så længe som overhovedet muligt og overlade så lidt som muligt til en dommer, der ret beset ikke har noget som helst med sagen at gøre.

Thomas Samsø Bloch

 

Advokaternes rolle skal revurderes

Selvom formålet med Samarbejdsløftet er, at konflikterne løses, før de overhovedet opstår, betyder det ikke, at advokater bliver overflødige. Men de skal have en anden rolle i fremtiden, mener Thomas Samsø Bloch.

”Vi advokater er nødt til at tænke anderledes, for vores klienter har ikke brug for så mange tvister, som vi er med til at holde i live. Det kan jo ikke nytte noget, at vi løber rundt og tjener penge på ting, som hverken er i vores klienters eller samfundets interesse,” siger han.

Derfor skal advokaterne have en mere rådgivende rolle både før og under en forhandlingssituation.

”Vi skal over i et tankesæt, som kan skabe værdi for vores klienter. Jeg synes ikke, at man skal bruge færre penge på advokater, men pengene skal ikke bruges på at føre krig, men i stedet på værdifuld rådgivning og sparring i forhandlingerne,” siger Thomas Samsø Bloch og tilføjer:

”Det gælder om at holde beslutningskompetencen på egen bane så længe som overhovedet muligt og overlade så lidt som muligt til en dommer, der ret beset ikke har noget som helst med sagen at gøre.”

At skrive sig op til Samarbejdsløftet er ikke juridisk bindende, men moralsk forpligtende, fortæller Thomas Samsø Bloch, fordi man skriver sig op til at være med til at løfte resten af branchen gennem samarbejdsfremmende initiativer og vidensdeling.

Det er Byggeriets Samfundsansvar, der sammen med CPH Mediation & Negotiation og Bygherreforeningen har igangsat initiativet.  

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak