08/06/2020 - Retspolitik

Preben Bang til Børsen: Sæt domstolene under administration


Formand for Retsudvalget Preben Bang Henriksen (V) udtaler i dagens Børsen, at han ønsker at sætte de domstole, der har de længste sagsbehandlingstider, under administration. Udtalelsen kommer i kølvandet på Justitias rapport om adgangen til domstolene.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg


"Ingen andre end dommerne har noget at sige i forhold til de domme, der afsiges i retssalene. Men ikke alle dommere og retspræsidenter er dygtige administratorer. Det er ventetiden ved domstolene et glimrende udtryk for. Det er på tide at sætte de domstole, hvor ventelisterne er allerlængst, under en form for administration."

Sådan siger formand for retsudvalget Preben Bang Henriksen i dagens Børsen, hvor han foreslår, at domstolene sættes under administration for at nedbringe ventetiderne.

I en for nyligt udgivet rapport fra tænketanken Justitia står det klart, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i civile sager er 17,6 måneder i Danmark, ligesom rapporten også antyder, at der er sket et betydeligt produktionstab ved domstolene de sidste ti år. 

Siden rapporten blev udgivet har der været diskussioner mellem tænketanken og Domstolsstyrelsen over, hvorvidt tallene i rapporten kunne læses entydigt, eller om antallet af behandlede sager skulle ses i sammenhæng med kompleksiteten af sagerne.

Med forslaget deler Preben Bang Henriksen Justitias anbefalinger, da han bl.a., ligesom Justitia, også foreslår, at dommerne får udvidet mandat til at sørge for, at sagerne føres igennem systemet.

Formand for Dommerforeningen Mikael Sjöberg er dog skeptisk over for det nye forslag fra Preben Bang Henriksen. Han frygter, at det vil gå ud over domstolene uafhængighed.

"Ventetiden for en almindelig civil sag for retten er i dag gennemgående alt for lang. Men man får ikke mig til at tale for at sætte dommere under administration. Berammelsen og tidspunktet for en sag er en vigtig del af den uafhængighed, som domstolene må og skal have," siger han til Børsen.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak