09/06/2021 - COVID-19

Professor i forfatningsret: “Det mest rystende var for mig, at domstolene selv lagde sig fladt ned”


Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved København Universitet, sender i fagbladet Advokaten en skarp kritik afsted mod domstolene for deres ageren under corona.

K-NEWS har forelagt Domsstolsstyrelsen kritikken, der med et generelt svar fortæller, at de har lært af forløbet og har haft en intern proces, hvor de samlede op på deres erfaring med krisehåndtering. Men de ønsker ikke at uddybe og kommentere på den konkrete kritik.

Tekst: Cecilie Uhre / Foto: Shutterstock


I anden udgave af advokaternes fagblad Advokaten, kan man blandt andet læse professor i forfatningsret på Københavns Universitet Jens Elo Rytters kritik af domstolenes ageren under coronakrisen.

Jens Elo Rytter mener blandt andet, at domstolene blev “lukket ned” på instruks fra regeringen uden respekt for Grundloven og magtens tredeling.

“Det mest rystende var for mig, at domstolene selv lagde sig fladt ned og virkede meget lidt bevidste om deres ansvar for at sætte grænser,” siger han til Advokaten.

Han rejser også kritik af en embedsmandskultur, der præger domstolene, og som han mener, der er behov for at gøre op med. Til Advokaten siger han:

“Næsten alle dommere er opflasket i Justitsministeriets system, og det kalder på en bredere rekruttering.”

Selvom Jens Elo Rytter anerkender, at det gik bedre i anden nedlukning, hvor domstolene efter udbredt kritik selv bestemte restriktionerne, så mener han, at det var et tydeligt eksempel på, hvor udsat retsstaten er under en krise.

“Når vi bliver bange, glemmer vi retssikkerheden,” siger han til Advokaten.

På baggrund af Jens Elo Rytters kritik har K-NEWS kontaktet Domstolsstyrelsen og forholdt dem kritikken gennem følgende seks spørgsmål:

Hvordan forholder Domstolsstyrelsen sig til den kritik, som Jan Elo Rytter rejser?

Hvordan forholder Domstolsstyrelsen sig til påstanden om, at domstolene blev lukket uden respekt for Grundloven og magtens tredeling, og at domstolene lagde sig fladt ned og var ubevidste om deres ansvar for at sætte grænser?

Jens Elo Rytter siger også, at domstolene præges af en embedsmandskultur, at for mange dommere er flasket op i Justitsministeriets system, og at det kalder på en bredere rekruttering. Hvordan forholder Domstolsstyrelsen sig til det - bør I rekruttere bredere?

Mener Domstolsstyrelsen, at domstolene i begyndelsen af krisen glemte retssikkerheden på grund af frygt for corona?

Som domstol skal I jo være uafhængige af regeringen og Folketinget. Har I respekteret den position under corona, eller har I ladet dem have for meget indflydelse?

Jens Elo Rytter siger: “Vi har fået mundsmag for det totalitære system, og hvad det vil sige at give afkald på frihed og retssikkerhed.” Hvilken rolle spiller domstolene i den forbindelse - hvordan er I med til at sørge for, det ikke sker?

 

Vi har lært af forløbet

Domstolsstyrelsen er vendt tilbage med følgende svar på mail:

”Domstolsstyrelsen er glade for, at domstolenes krisehåndtering under COVID-19 i foråret 2020 indgik i den uafhængige udredning, som professor Grønnegaard stod i spidsen for på foranledning af Folketinget [offentliggjort 29. januar 2021]. Udredningsgruppen kom med en række relevante betragtninger.

Vi har lært af forløbet, og vi havde i efteråret 2020 en intern proces, hvor vi samlede op på vores erfaringer med krisehåndteringen. Vi er tilfredse med, at udredningsgruppen vurderede, at man med de tiltag, som Domstolsstyrelsens bestyrelse godkendte i december 2020, nu har etableret et kriseberedskab, som tager højde for de erfaringer, vi har draget af forløbet i foråret 2020.
Foråret 2020 var en helt ekstraordinær situation for Danmark og dermed også for domstolene, hvor vi søgte at holde retssamfundet kørende så godt som muligt. Samtidig var det et afgørende hensyn at minimere smittespredning og håndtere situationen sundhedsmæssigt forsvarligt for domstolenes medarbejdere og rettens mange brugere.”

Uddybende om Grønnegaard-udredningens konklusioner om domstolenes krisehåndtering:

”Vi noterer os, at udredningsgruppens rapport tilkendegav, at der var et behov for at koordinere på tværs af retterne, men at der kunne sættes spørgsmålstegn ved, om nogle af de meddelelser, der udgik fra krisestaben har harmoneret med princippet om uafhængighed. Samtidig gjorde rapporten det dog også klart, at Domstolsstyrelsen flere gange og i forskellige sammenhænge fremhævede, at det var op til den enkelte ret at tilrettelægge arbejdet under hensyntagen til de lokale forhold.”

 

Ingen uddybning af uklart svar

Det skriftlige svar fra Domsstolsstyrelsen svarer ikke, mener vi på K-NEWS, helt fyldestgørende - blandt andet på Jens Elo Rytters markante kritikpunkt af at domstolene optrådte, som var de ubevidste om deres ansvar.

Vi har spurgt Domstolsstyrelsen en gang mere og tilbudt dem at præcisere deres svar. 

Domstolsstyrelsen ønskede ikke at kommentere yderligere på kritikken.

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak