16/08/2021 -

Regeringen vil have sociale medier til at tage ansvar overfor børn og unge


I sidste uge kom techgiganten Google med en række tiltag, der skal beskytte børn, når de færdes online, og nu er regeringen også kommet med et udspil til, hvordan sociale medier skal være deres ansvar bevidste. Regeringen kommer med 13 målrettede initiativer, hvoriblandt syv af dem er fokuseret på børn og unge på sociale medier.

Tekst: Cecilie Uhre / Foto: Shutterstock


Google nåede næsten ikke at annoncere deres tiltag om at beskytte børn på internettet, før også regeringen var klar med en række krav, der blandt andet sætter fokus på, at børn og unge skal beskyttes bedre, når de bevæger sig rundt imellem Youtube, Facebook, Instagram osv.

I et udspil fra regeringen kan man læse 13 målrettede initiativer, der skal skærpe kravene til sociale medier og styrke den digitale dannelse af børn og unge.

 

Børn og unge på sociale medier

Som K-NEWS har skrevet om før, er børn ekstra udsatte på internettet, både når det handler om at arbejde som influencer, men også når det blot handler om at følge med fra kontorstolen bag skærmen.

Der er blevet kaldt på handling fra regeringen flere gange, og noget tyder på, at de nu har lyttet. I hvert fald handler en stor del af den rapport, Sociale mediers ansvar som regeringen i dag har sendt ud om en målrettet indsats mod børn og unge på sociale medier.

Konkret opstilles der syv punkter, der skal gøre internettet til et tryggere sted for børn og unge under 18 år:

National indsats for digital dannelse af børn og unge: Der er behov for at sikre en national koordineret indsats, hvor børn og unge samt forældre, lærere og andre voksne omkring dem lærer om, hvad de bør gøre for at passe bedre på hinanden og sig selv på internettet. Regeringen foreslår derfor en national indsats for digital dannelse af børn og unge i tre spor: Den digitale Trafikklub for Børn og Unge, Undervisningsmateriale og -forløb om digital dannelse og Skolepatrulje for digital færdselssikkerhed.

Skærpede krav til markedsføring rettet mod børn og unge: Regeringen foreslår at skærpe kravene til markedsføring over for børn og unge. Det skal ske ved at udvide markedsføringslovens §11. På den måde vil man sikre, at alt handelspraksis rettet mod børn og unge ikke må indeholde omtale af billeder eller henvisning til online indhold, der primært henvender sig til brugere over 18 år. Det kan eksempelvis være pornografisk indhold, kosmetiske behandlinger osv.

Skærpede krav for anvendelse af børn til markedsføring på sociale medier: I dag skal erhvervsdrivende allerede være tilbageholdende med anvendelse af børn til markedsføring, men regeringen ønsker at skærpe reglerne yderligt. Det vil de gøre gennem en præcisering af markedsføringslovens §11, så det præciseres, at dette også gælder nye digitale kanaler og sociale medier.

Etiske retningslinjer for digitalt indhold: Regeringen foreslår, at der udvikles et kodeks med etiske retningslinjer for digitalt indhold, som i særlig grad skal anvendes af børn og unge. Dette kodeks skal udarbejdes i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge, relevante myndigheder, bloggere og andre leverandører af digitalt indhold til børn og unge. Kodekset skal sætte retningen for, hvad der er god praksis i digital kommunikation mv. målrettet børn og unge.

Disse skal tænkes i forlængelse af de etiske retningslinjer for bloggere og influencere, som Danske Bloggere i Dansk Journalistforbund har udarbejdet og UNICEF Danmarks nye digitale certificering til bloggere og influencere.

En styrket central kommunikation om håndtering af krænkende adfærd: Der findes allerede forskellige aktører, der forsøger at sikre, at børn og unge kan færdes sikkert på internettet, men ifølge regeringen er denne indsats fragmenteret.

Derfor foreslår regeringen, at der gennemføres en central og national kommunikationsindsats rettet mod børn, unge, forældre, lærer, undervisere osv. om, hvor man kan søge hjælp og vejledning, hvis man eksempelvis oplever krænkende adfærd eller har brug for vejledning i, hvordan man støtter et barn eller en ung person, der har været udsat for skadeligt indhold.

Mærkningsordning af digitalt indhold målrettet børn og unge på sociale medier mv.: Regeringen foreslår i deres målrettede indsats, at der laves en mærkningsordning, der skal tilbyde en frivillig mærkning af digitalt indhold på sociale medier, videodelingstjenester og blogs målrettet børn.

Indsats for standardiseret markering af brugergenereret markedsføring på sociale medier: Regeringen vil arbejde i europæisk regi for at skabe en standardiseret reklamemarkering på digitale platforme.

Denne markering skal gøre det nemmere for forbrugeren at afkode om indholdet er kommercielt. Det skal være nemmere for forbrugeren at adskille en brugers egne holdninger og holdninger, hvor der ligger en kommerciel hensigt bag.

Regeringen vil også arbejde for, at EU-kommissionens forslag til forordning om digitale tjenester (Digital Services Act) kommer til at omfatte brugergenererede influencer-reklamer, og at platformene pålægges at udvikle en tydelig, standardiseret reklamering, som skal benyttes af erhvervsdrivende og brugere, der benytter platformen til markedsføring.

 

Sætter ind på tre fronter

Udover at regeringen vil sætte fokus på beskyttelsen af børn og unge online via både lovgivning og etik, er der også to andre fronter, som den nye rapport sætter ind overfor.

Der skal både sættes et skarpere fokus på sociale mediers ansvar i forhold til ulovligt indhold via skærpede krav i forbindelse med nedtagning af ulovligt indhold - som allerede er blevet fremsat som lovforslag, indførelse af transparenskrav og en etablering af samarbejdsforum mellem relevante myndigheder og repræsentanter fra de største sociale medier.

Den sidste front regeringen vil sætte ind overfor er beskyttelse af brugere på sociale medier.

Her vil regeringen blandt andet stille et forslag om, at der indføres et forbud mod identitetstyveri, selvom der ikke i forlængelse heraf begås ulovlig handling efter straffeloven. Derudover vil regeringen undersøge om de nuværende regler i straffeloven på området for digitale overgreb er tilstrækkelige og oprette en digital patruljeenhed i politiet. 

 

 

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak