21/04/2022 - Skat

Skat informerer for langsomt om ændret praksis 


Det konkluderer ombudsmanden efter at have undersøgt skattemyndighedernes generelle information og administration. Derfor opfordrer ombudsmanden forvaltningen til at informere bedre, når domme og afgørelser ændrer på den gældende retstilstand.

Tekst: Cecilie Uhre


Det går for langsomt!

“Det er ombudsmandens opfattelse, at den tid, der efter det oplyste går med at opdatere informationen til borgere og virksomheder om betydningen af en ændret praksis, er lang i forhold til de informationshensyn, der ligger bag Den juridiske vejledning,” sådan skriver Folketingets Ombudsmand i en pressemeddelelse, der udkom i går d. 20 april.

Det er en betydelig anerkendelse af problemet.

Citat: Christian Bachmann, Advokatrådets skatteudvalgsformand

Og derfor opfordrer ombudsmanden Skatteforvaltningen til at overveje, om den på en hurtigere og mere hensigtsmæssig måde kan sørge for, at borgere og virksomheder bliver opmærksomme på, at Skat er i gang med at overveje ændring af sin praksis, indtil de er klar med en opdatering.

”Det er forståeligt, at Skatteforvaltningen i visse situationer skal bruge tid på at vurdere nye domme og afgørelser, før den kan melde de nærmere konsekvenser ud. Det er imidlertid samtidig vigtigt, at det er klart ud fra den information, der gives, hvis indholdet ikke er opdateret og derfor eventuelt ikke er korrekt,” siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger i pressemeddelelsen.

 

Vigtigt at ombudsmanden tager det op

Undersøgelsen, som ombudsmanden har foretaget, er blandt andet lavet på baggrund af tilkendegivelser fra skatteadvokater og skatterevisorer.

Advokatrådet har også tidligere bragt problemstillingen op med ministeren, og Skattestyrelsen er i gang med at vurdere, om det kan gøres hurtigere, skriver Advokatsamfundet, der også oplyser, at Advokatrådets skatteudvalgsformand Christian Bachmann synes, det er vigtigt, at ombudsmanden har taget emnet op.

”Vi har i flere år arbejdet for at gældende praksis hurtigere bliver omsat og kommunikeret ud fra skatteforvaltningen, så borgerne ved, hvilke regler der gælder, og hvordan de fortolkes og omsættes i praksis. Det vil forbedre borgernes retssikkerhed, at de selv, og at skatteadvokater kan rådgive ud fra gældende praksis. Det er vigtigt, at ombudsmanden henstiller til skatteforvaltningen om at de såkaldte styresignaler – altså offentliggørelse af praksisændringer – kommer hurtigere ud. Det er en betydelig anerkendelse af problemet, og vi forventer, at skattemyndighederne gør alt hvad de kan for at følge opfordringen fra ombudsmanden,” siger Christian Bachmann til Advokatsamfundet.

Skattestyrelsen har ifølge pressemeddelelsen fra ombudsmanden oplyst, at styrelsen på baggrund af undersøgelsen vil udarbejde retningslinjer for Skatteforvaltningens sagsbehandling, i perioden fra en dom eller afgørelse foreligger, til der kan informeres om den nye praksis i et styresignal og en opdatering af Den juridiske vejledning.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak