30/11/2023 - Karnovs Nytænkerpris

Nytænkerprisen går til Folketingets spil om lovgivning


Vinderen af Karnovs Nytænkerpris 2023 blev udråbt torsdag aften. Og det er en kær gammel kending af demokratiet, der har gjort sig fortjent til titlen. Nemlig Folketinget, der med succes har gamificeret lovgivningsprocessen med spillet ’Politiker for en dag’.

Vinderen er som sædvanlig udvalgt af en uafhængig priskomite med seks fagligt tunge medlemmer, og blev kåret og fejret med bobler under kulørte lamper i Kunstforeningen Gl. Strand.

Tekst og foto: Dan Poulsen


Billedet: Nytænkerprisen modtages på vegne af Folketinget af kommunikationschef Søren Væver. Stine Tornmark, en af priskomiteens seks medlemmer har begrundet valget af årets vinder.

 

For syvende gang er titlen som juridisk nytænker i Danmark blev uddelt. Og Folketinget vinder i 2023, med det de selv kalder et interaktivt læringsspil.

Se billedreportage fra fejringen i festsalen hos Kunstforeningen Gl. Strand sidst i denne artikel.

Priskomiteen – der består af en bredt sammensat vifte af faglige kapaciteter - indledte kåringen med at konstatere, at Karnovs Nytænkerpris hylder dem, der gennem nytænkning, mod og innovation styrker retssikkerheden.

Vi vil uden tvivl opleve væsentlige positive effekter af dette initiativ. Det er en inspiration, at Folketinget ser sin rolle som formidler, og imødekommer en ny generation ved at tænke nyt

Uddrag fra priskomiteens vinderbegrundelse

 

Der har været åbent for nomineringer i løbet af 2023 ud fra følgende præmisser:

”Prisen går til en person, virksomhed eller organisation, der med nytænkning har formået at:
- styrke retssikkerheden for en specifik og/eller bred gruppe af borgere eller virksomheder,
- tydeliggøre, gennem nye kanaler, retstilstanden for den enkelte i samfundet,
- nytænke og effektivisere vejen til bedre juridisk indsigt og/eller praksis.”

Komiteen har først gennemgået alle nomineringer og udvalgt tre, hvoraf en altså nu står tilbage som vinder. Komiteens endelige argumentation for og en kort beskrivelse af vinderen kan du læse senere i denne artikel. Men de tre finale-nominerede som priskomiteen har taget stilling til er udover Folketinget, der altså trak vinderstrået og titlen, Thomas Weldingh og hans produkt Visiodocs samt Dennis Højslet med hans produkt iPractioner.io.

Visiodocs der er et digtialt værktøj, der kan bruges til at trække data på tværs af software,  Det strukturerer en sags dokumenter, står der i nomineringen, og faciliterer effektiv analyse af materialer og kan generere ekstrakter.

Og iPractitioner.io der ligeledes er et digitalt værktøj. Det retter sig mod insolvensadvokaters dataanalyse og datavisualisering til brug for deres omstødelsesundersøgelser. Som der står i nominering om, hvorfor iPractioner.io er nytænkende:  ”Med moderne datavisualisering kan kurator se, forstå, undersøgelse og videreformidle konkursboets data på en helt anden og mere effektiv måde.”

Men valget faldt i sidste ende på Folketinget, som komiteen blandt andet roser således:

”Folketinget har med sit initiativ ”Politiker for en dag” udviklet et læringsspil, der giver eleverne et indblik i folketingspolitikernes lovgivningsarbejde. I spillet er det eleverne selv, der har hovedrollerne, når der skal træffes svære politiske beslutninger med afgørende indflydelse på det danske samfund.”

Efter billedet nedenfor forklarer Søren Væver, kommunikationschef for tinget, der torsdag aften modtog prisen på vegne af Folketinget, hvad Politiker for en dag er.

Vinder-med-pris-og-litografi

 

Vinderen og begrundelsen

”Der kommer fire klasser om dagen, gennem vores spil”.

Fortæller han i den video, der er lavet i forbindelse om nomineringen. Titusindvis af elever, siger han videre, er årligt igennem spillet, der handler om lovgivningsprocessen i Danmark.

”Når de unge mennesker kommer herind, bliver de delt i fire partier som har hver deres værdisæt, og så bliver de præsenteret for to lovforslag”, forklarer han i videoen, der kan ses på Karnov Groups hjemmeside.

Emnerne, eleverne skal lovgive om, er aktuelle. De skal med deres ”påtvungne” partiværdisæt diskutere og tage stilling til to lovforslag. Et om klimaregulering, hvor afgifterne sættes voldsomt op på ost, smør og oksekød og et andet, der handler om genteknologi og genmanipulation af mennesker.

De fire elevgrupper, der altså nu leger partier, skal så i timerne efter indhente viden og input fra lobbyister og eksperter.

”Og så skal de igennem lovgivningsprocessen forhandle med hinanden, og endelig inde i folketingssalen skal de så stemme om de to lovforslag”, forklarer Søren Væver.

Priskomiteen vurderer, at spillet er landet på et vigtigt tidspunkt for demokratiet. Som de skriver i deres begrundelse:

”Komiteen finder, at initiativet er stærkt for folkestyret og af stor vigtighed for retssikkerheden.

Folketinget har set vigtigheden af, og har sat sig for, at nytænke, for at nå i mål med formidlingen og udbredelsen af kendskabet til samfundets grundpille: vores retssystem.

De unge opnår kendskab til terminologi, processer og aktører i folketingets arbejde med lovgivningen på en helt ny måde, og samtidigt sås kimen til engagement og medansvar.

Initiativet når imponerende bredt ud og i en stor skala – ca. 16.000 elever om året fra hele landet - inviteres ind på Christiansborg og tager del i læringsspillet.
 
Vi vil uden tvivl opleve væsentlige positive effekter af dette initiativ, som bliver spændende at følge. Det er en inspiration, at Folketinget ser sin rolle som formidler, og imødekommer en ny generation ved at tænke nyt – gamification er her blevet en inspirerende og lærerig måde at formidle på.”

 

Hvem sætter grænsen?

Det er priskomiteen, der suverænt har udvalgt vinderen og formuleret begrundelsen. I den komite sidder Rasmus Feldthusen, Professor ved Det Juridiske Fakultet, Birgitte Arent Eiriksson, direktør for Justitia, Andreas Malby, Managing Director & Senior Partner hos BCG, Andrew Hjuler Crichton, generalsekretær for Advokatsamfundet, tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam og Stine Mangor Tornmark, CEO for og grundlægger af Openli.

Det er Karnov, der har stiftet prisen og i samarbejde med den juridiske tænketank Justitia uddeler den. Karnov beskriver formålet med den årlige kåring. Med Nytænkerprisen

”hylder vi dem, som tænker kreativt og finder nye veje til at styrke retssikkerheden. Hos Karnov tror vi på, at kreativitet og udvikling går hånd i hånd, og det kræver, at vi tør udfordre os selv og hinanden. I fællesskab debatterer vi, hvornår udvikling udfordrer retssikkerheden i en sådan grad, at der skal sættes en grænse – og hvem bestemmer egentlig, hvor den grænse skal sættes."

Med Folketinget som prismodtager i år fortsætter feltet af vindere med at være en varieret gruppe.

I 2022 var det udvikleren af et konkret produkt - det digitale whiteboard Juristic, Christian Hjortshøj, der modtog prisen. Mens det året før var Miriam Michaelsen, der modtog prisen for sin indsats med at ændre retspraksis på området for blandt andet digitale krænkelser.

En lignende variation i typen af vindere kan også ses i årene inden da.

2017: Anders Nemeth, podcast om strafferet
2018: Mike Vestergaard, Lejernes Frie Retshjælp
2019: Martin Folke Vasehus, ComplyCloud
2020: Monica Lylloff, project #enmillionstemmer
2022: Miriam Michaelsen, kampen mod digitale krænkelser
2023: Folketinget, læringsspillet Politiker for en dag 🍾

Med prisen og titlen som Årets Nytænker 2023 følger et litografi af kunstneren Rune Bosse, der aktuelt udstiller i Kunstforeningen Gl. Strand i indre København, hvor årets nominerede og vinderen blev fejret.

1-1

Gæsterne er ankommet til festsalen i Kunstforeningen Gl. Strand. Velkomstdrink med de tre nominerede på skærmen.

2-1

3

Troels Engström Nielsen, landechef for Karnov Group Danmark, indleder festligholdelsen.

4-1

Birgitte Arent Eiriksson, direktør for tænketanken Justitia, der sammen med Karnov uddeler nytænkerprisen. 

5

Andrew Hjuler Crichton og Stine Mangor Tornmark, der sammen med Birgitte Arent Eiriksson repræsenterede priskomiteen i festsalen.

6-1

Rasmus Lehman Hylleberg (tv) og Sara Slotth (th) fra Karnov stod for at præsentere og kort interviewe de tre nominerede. Thomas Weldingh (i midten) var den første, der blev kaldt op.

7

Næste mand: Søren Væver, inden han ved, at prisen senere lander hos ham og Folketinget.

8-1 Tredje og sidste nominerede, Dennis Højslet, der blandt andet fik samme slutspørgsmål som de to andre nominerede: Hvordan bidrager dit produkt til at nytænke retssikkerheden?

Efter en kort pause holdt advokat Rasmus Wandall et oplæg med tre eksempler på nytænkning fra udlandet - tre digitale tjenester, der løser juridiske opgaver.

9

Efter oplægget: Debat.

10

Debatten foregår under designer Erik A. Frandsens neon-lysekroner, der kaster sine farver på vægge, loft og i spejle...

11

...og sit lys på de tre nominerede på første række, der lytter, mens de ved, at vinderen kåres om få minutter.

12

Kun Stine Mangor Tornmark bliver stående, da de andre fra debatten sætter sig. Hun indleder kåringen. 

13

Sådan ser sekundet ud, inden navnet på vinderen er sagt højt:

14

Sekunderne efter:

15

16-3

18

Ovenfor Folketingets kommunikationschef Søren Væver med tre af i alt seks priskomitemedlemmer, som i enighed kåret Folketinget som vinder.

Og - afslutningsvis - aftenens hovedpersoner, de tre nominerede. Fra venstre: Thomas Weldingh, Søren Væver og Dennis Højslet.

19

 

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak