12/01/2023 - Blog

”Tabuer skal aldrig ties ihjel – heller ikke i advokatbranchen”


Formandsskabet hos Djøf Advokat vil have 2023 til at være året, hvor advokatbranchen for alvor tager et opgør med de iboende tabuer omkring arbejdsmiljø, som fortsat hersker på landets kontorer, lyder det. 

Tekst: Rasmus Thingholm, formand for Djøf Advokat, og Anna Cecilie Holmgaard Knudsen, næstformand for Djøf Advokat


Dette blogindlæg er udelukkende udtryk for skribenternes egne holdninger.

 

Endnu et år er gået. Vi har sagt farvel til 2022 og velkommen til 2023. Et nyt og spændende år venter forude for advokatbranchen. 

2022 blev året, hvor flere aktører i advokatbranchen pegede på, at forandringens vinde for alvor var begyndt at blæse over advokatbranchen. Og det er da også rigtigt, at forårsstormen ramte advokatbranchen i 2022, hvor en lang række store og mellemstore kontorer tog et modigt og nødvendigt skridt i ligestillingens og diversitetens navn og indførte minimum 24 ugers arbejdsgiverbetalt barsel til fædre og medforældre. Det var imponerende at se, hvordan en samlet branche på så kort tid viste omstillingsparathed og handlekraft. Godt gået!

Tendensen gav tro og håb for os i Djøf Advokat om, at tiden nu for alvor var moden til at tage hul på debatten om nogle af de udfordringer, som advokatbranchen også står over for, og som der er blevet sagt og skrevet meget om i det forgangne år.

I begyndelsen af 2022 lød det, at antallet af jobannoncer for advokatbranchen var rekordhøjt, mens en række advokatvirksomheder gav udtryk for, at de oplevede massiv travlhed og udfordringer med at rekruttere (og fastholde) den nødvendige arbejdskraft, og at mange medarbejdere derfor måtte løbe endnu stærkere. 

Travlheden i branchen blev (igen) bekræftet i foråret 2022, hvor den danske advokatbranche ifølge tal fra Danske Advokater havde oplevet en omsætningsvækst i 2021 på hele 13 %. Den højeste vækst for branchen i mere end ét årti. 

Omsætningen er i overvejende grad baseret på en forretningsmodel med debiterbare timer, og som derfor stiller øgede krav og lægger et hårdere fysisk og mentalt pres på medarbejdere, som i forvejen arbejder langt flere timer end den typiske arbejdsuge. 

I september 2022 blev brancherapporten ’Fremtidens Jurist’ udgivet i et samarbejde mellem Karnov og os i Djøf Advokat, og det helt store omdrejningspunkt viste sig hurtigt at være et tydeligt behov for mere fleksibilitet og bedre work-life balance blandt advokater og advokatfuldmægtige i branchen.

Undersøgelsen viste blandt andet, at hele 65 % af de adspurgte (og 75 % af de 23-29-årige) svarede, at work-life balance vil være det område, der vil få størst indflydelse på udviklingen i den juridiske branche i fremtiden, og hele 39 % af medarbejderne i den danske advokatbranche svarede, at de havde overvejet at sige deres job op inden for de seneste seks måneder.

Efterfølgende og indtil årsskiftet har det været småt med udmeldinger fra advokatvirksomhederne om nye medarbejderrettede initiativer, der har til formål at forbedre trivslen og fleksibiliteten, så for at blive i de meteorologiske termer er forandringens vinde i advokatbranchen nok nærmere gået fra stiv kuling til jævn vind.

 

I undersøgelsen blev de ansatte advokatfuldmægtige og advokater i advokatbranchen også blev spurgt til, hvordan man set fra deres perspektiv kunne give dem en bedre work-life balance. 

Her svarede de, at en mere fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet (59 %), fleksible arbejdslokationer (53 %), ledere, der så dem som mennesker og ikke blot arbejdsressourcer (40 %) samt en reduktion i den ugentlige arbejdstid (39 %) ville være de vigtigste parametre for, at de vil kunne få en bedre work-life balance. 

Undersøgelsen viste også, at mange ligefrem var klar til at takke nej til en forfremmelse eller villige til at acceptere en lønreduktion for at få en bedre work-life balance.

Det er tydeligt, at den generation, som i disse år kommer ind i branchen, har et ufravigeligt krav om at blive set som de mennesker, de er, og have et liv i balance, hvor der er tid til familie, venner og andre interesser. Og hvis de ikke kan få det, så er de klar til at drage den yderste konsekvens og forlade deres job.

Som vi havde forventet skabte rapportens konklusioner debat i advokatbranchen. Ledende partnere fra en lang række advokatvirksomheder kommenterede således på rapporten i branchemedierne. Det er derfor også vores indtryk, at det så småt er ved at gå op for advokatbranchen, at tiderne har ændret sig, og at der er behov for at gentænke og udfordre forestillingen om, hvordan man skal arbejde som advokat på et advokatkontor.

Poul Schmith/Kammeradvokaten og DLA Piper viste således også i efteråret 2022, at de havde lyttet til behovet, og de to kontorer kunne derfor melde ud, at de som en del af deres fastholdelsesstrategier havde indført en række nye ordninger for medarbejdere, som for en kortere eller længere periode af deres arbejdsliv måtte ønske en større grad af fleksibilitet i deres arbejde som advokat. 

Efterfølgende og indtil årsskiftet har det været småt med udmeldinger fra advokatvirksomhederne om nye medarbejderrettede initiativer, der har til formål at forbedre trivslen og fleksibiliteten, så for at blive i de meteorologiske termer er forandringens vinde i advokatbranchen nok nærmere gået fra stiv kuling til jævn vind.

'Fremtidens Jurist' viser, at det er vigtigere end nogensinde før, at advokatbranchen nu står sammen og både italesætter branchens tabuer, men også handler aktivt og målrettet for at finde løsninger på udfordringer med stress, mangel på personaleledelse og psykologisk tryghed, øget fleksibilitet, diversitet og ligestilling mv. 

For at kickstarte dialogen i advokatbranchen sætter vi i Djøf Advokat fokus på nogle af disse vigtige, men svære temaer, når vi sammen med Karnov inviterer hele branchen til en dialogaften under titlen ”Advokatbranchens tabuer – tid til forandring” torsdag den 26. januar fra kl. 18.00-21.00 i Folketeatret i København.

Aftenen byder på en række talks og interviews samt en paneldebat med førende eksperter og aktører fra branchen, hvor der åbent og ærligt vil blive talt om, hvordan vi som samlet branche kan italesætte og finde løsninger på udfordringerne med den mentale trivsel i branchen, samt hvordan branchen kan imødekomme behovet for mere fleksibilitet i arbejdslivet. 

Vi spørger blandt andet os selv og hinanden om:
-    Hvad gør vi som advokatvirksomhed og branche godt i dag? 
-    Hvad kan vi blive bedre til?
-    Er et mere balanceret arbejdsliv et urealistisk ønske fra medarbejdernes side? 
-    Hvad kan jeg som ansat advokat/advokatfuldmægtig selv gøre for at italesætte og skabe et bedre arbejdsliv for mig selv? 
-    Kan det lade sig gøre at give mere fleksibilitet, uden at det går ud over produktiviteten og/eller bundlinjen?
-    Er den debiterbare time en hindring for forandring af branchen?

Tabuer skal ikke ties ihjel. Det er derfor vores målsætning, at vi sammen kan sætte handling bag ordene, inspirere hinanden og dele ud af de gode og dårlige erfaringer, som vi hver især har. Der er behov for dialog, og den vil vi i Djøf Advokat gerne facilitere. 

Uanset om du er partner, advokat, advokatfuldmægtig, erhvervsjuridisk fuldmægtig/rådgiver eller ansat i staben som direktør, HR eller lignende, håber vi, at du vil tage imod vores udstrakte hånd og tage del i dialogen. Vi har også brug for dig, hvis vi sammen skal fremtidssikre advokatbranchen.

Del denne fra K-NEWS

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak