15/03/2021 - EU-direktiv

Tjener din mandlige kollega mere end dig? Nyt direktivforslag for EU kan give dig svaret


Kampen for ligeløn i EU intensiveres nu med et forslag til et nyt direktiv, der skal sikre øget transparens og lige lønvilkår for arbejdstagere i hele unionen. Hvis forslaget stemmes igennem, kan det betyde, at arbejdsgivere fremover skal kunne bevise, at lønforskelle i virksomheden ikke beror på kønsbestemt forskelsbehandling, ligesom oplysninger om lønniveauer kan blive en del af fremtidige stillingsopslag.

Tekst: Rasmus Lehmann Hylleberg. Foto: Shutterstock


Ligeløn mellem kønnene er fortsat en saga blot i EU. Seneste opgørelse viser, at mænd gennemsnitligt tjener 14,1 % mere end deres kvindelige kollegaer. 

Men det skal være slut, mener EU-Kommissionen, der med et nyt forslag til et gennemgribende ligelønsdirektiv vil skabe mere gennemsigtighed i virksomheders lønniveauer kønnene imellem.

Ifølge Folketingets EU-nyt skal forslaget sætte ind på tre områder:

1. Etablere løngennemsigtighed i organisationer.
2. Understøtte korrekt anvendelse af nøglebegreber i forhold til ligeløn,
herunder ”løn” og ”arbejde af samme værdi”.
3. Styrke mekanismer for håndhævelse.

Forslaget gælder for samtlige virksomheder – bortset fra enkelte krav kun for
større virksomheder – og alle personer, der defineres som ”lønmodtagere”.

 

Defineret bevisbyrde og øget gennemsigtighed

I forslaget opstiller kommissionen en række anbefalinger, der skal gælde for alle virksomheder i hele unionen – f.eks. skal alle jobsøgende have adgang til oplysninger om basisløn eller lønspænd i de virksomheder, der søger nye medarbejdere. Men det bliver med direktivet også muligt for arbejdstagere ved lov at få erstatning, hvis de oplever forskelsbehandling i løn mellem kønnene. Derudover får virksomheder den fulde bevisbyrde i sager om kønsrelateret forskelsbehandling, hvor det fremover vil være arbejdsgiver, der har det fulde ansvar for at bevise, at lønforskelle ikke beror på køn.

Forslaget indeholder også særlige regler for store virksomheder med mere end 250 medarbejdere, der fremover "skal offentliggøre oplysninger om lønforskellen
mellem kvindelige og mandlige arbejdstagere i deres organisation."

Bliver direktivet stemt igennem i Europa-Parlamentet og Rådet, vil det ifølge EU-Kommissionen betyde en ændring i lønforskellen mellem mænd og kvinder på tre procentpoint.

 

Møder modstand

Forslaget, der blev præsenteret i starten af marts, er allerede blevet mødt med skepsis hos arbejdsmarkedets parter herhjemme.

Til DA's hjemmeside udtaler adm. direktør hos DA Jacob Holbraad: 

”Europa-Kommissionens forslag går langt videre end ligeløn og stiller krav om, at man skal aflønne sine medarbejdere ud fra nogle kriterier, som Kommissionen mener, er objektive. Den tankegang er vi uenige i. Vi mener, at lønnen skal afspejle den værdi, som man bidrager med på virksomheden – og ikke hvilket uddannelsesniveau man har, eller om man i øvrigt lever op til de kriterier, som Kommissionen mener, er objektive.”

Også hos Fagbevægelsens Hovedorganisation FH ser næstformand Bente Sorgenfrey kritisk på forslaget, som hun mener bryder med den danske model:

”I Fagbevægelsens Hovedorganisation ønsker vi mere løntransparens, da ligeløn for arbejde af samme værdi er en grundlæggende ret, som desværre stadig ikke er en realitet alle steder. Men netop de individuelle EU-rettigheder i forslaget kan risikere at kollidere med vores danske aftalemodel.”

Del denne artikel

Skal vi holde dig opdateret?

Få besked om nye artikler og podcast direkte i din mailboks ved at tilmelde dig herunder.

Vi indsamler ikke data om dig – og journalistikken, vi leverer, er gratis.

Nyhedsmail. Ja tak